Jak je na tom české zemědělství. Je závislé na penězích z Evropské unie?
České zemědělství, stejně jako zemědělství v celé Evropské unii, je závislé na evropských fondech a unijních podporách. Dotace EU mají zejména stabilizovat příjmy zemědělců a zajistit základní péči o půdu, vodu, krajinu a stabilní produkci potravin.

Kolik vlastně jde z Evropské unie do zemědělství peněz?
Ročně to je 22 miliard korun na přímých platbách. Jsme dnes na 93 % průměru Unie a zemědělci dostávají stejnou sazbu na hektar. Naši zemědělci jsou na tom v rámci EU velice dobře.

Evropský parlament požaduje po Bruselu přijetí „práva na opravu“, které by zakázalo producentům záměrné snižování životnosti některých výrobků.
Kazítka končí. Brusel má na přání europoslanců zavést právo na opravu zboží

Je tu navíc ještě program rozvoje venkova?
Ano, ten je součástí druhého pilíře. I tam si stojíme velmi dobře, a to i v porovnání s jinými dotačními programy. Jde o jeden z nejlépe čerpaných programů. Přispívá ke konkurenceschopnosti, soběstačnosti, udržitelnému hospodaření a k podpoře zaměstnanosti na venkově.

Které oblasti zemědělství by se bez evropských dotací neobešly vůbec?
Produkce hovězího masa a mléka by byly ztrátové. U hovězího je rentabilita 70 % u mléka 90 %. U chovu prasat by to bylo ještě horší.

Nejde ale příliš málo peněz do zemědělství z českého rozpočtu?
To je nekonečná debata. V loňském roce šlo z národního rozpočtu do zemědělství 4,4 miliardy. A předpokládám, že letos se můžeme dostat až na pět miliard korun. Najdeme určitě země, kde jsou národní dotace vyšší, ale najdeme i státy EU, které jsou na tom hůře. My z národních dotací podporujeme hlavně „citlivé komodity“, které chceme rozvíjet. Ovocnářství, zelinářství, chmelařství nebo vinice. Věci, které pomáhají udržovat krajinu, kde můžeme být do budoucna konkurenceschopní, a u nichž přitom máme velkou závislost na dovozech.

Kolik peněz přichází z EU?
V letech 2014 až 2020 šlo z unijních prostředků do zemědělství 211 miliard korun.

To je tedy 30 miliard ročně. A v příštích sedmi letech?
Čeští zemědělci by měli z nového rozpočtu EU získat přibližně 200 miliard korun.

Anketa ukázala, že osobnosti podporují mimo jiné konec těžby uhlí
Anketa osobností Deníku: Do roku 2050 chceme klimaticky neutrální Česko

Zbylo v tom dobíhajícím evropském rozpočtu něco, na co by si mohli zemědělci a lidé na venkově sáhnout?
My máme v podstatě peníze vyčerpány. Vypisujeme teď na jaře dotační kolo ve výši čtyř miliard korun. Bude se to týkat oněch „citlivých komodit“, o kterých jsem mluvil. Vedle toho tam budou peníze na zpracování a také na chov skotu.

A co nového se chystá v tom dalším období?
Například podpora agrolesnictví, tedy výsadba lesních a částečně i ovocných dřevin na zemědělské půdě. Tedy spojení pastvin s ovocnářstvím. Tím chceme také předcházet dopadům klimatických změn a udržování vody v krajině. Chceme také podporovat šetrné hospodaření kolem vodních nádrží. Zemědělce kolem nich motivujeme k omezování používání pesticidů a k lepší agrotechnice, aby se ornice a chemikálie nesplavovaly do vody.

A další změny, které přináší nový rozpočet EU?
Větší důraz bude kladen na environmentální a klimatické otázky. Celá společná zemědělská politika EU se bude odvíjet od Zelené dohody pro Evropu. Cílem je vytvořit větší rovnováhu mezi přírodou a výrobou potravin. Od zemědělce ke spotřebiteli. Docílit, aby příroda, biologická rozmanitost a výroba potravin byly ve větší rovnováze. Plánuje se snížit závislost na pesticidech, omezit hnojení, rozšířit ekologického zemědělství, zlepšit podmínky zvířat. My jsme ale už dnes mezi zeměmi, kde například spotřeba pes-ticidů poklesla v minulých letech nejvíce v rámci celé Evropské unie.

Jak na peníze z fondů EUZdroj: Deník