Ačkoliv byla stavba pavilonu psychiatrické kliniky v Bohunicích z roku 1962 ve své době moderním a architektonicky jedinečným zařízením, stav i vybavení na prahu 21. století už nevyhovovaly standardům. Objekt vyžadoval rekonstrukci, která proběhla v letech 2016–2021 díky spolufinancování z dotací Evropské unie.

„Celkové náklady projektu vzniku Centra komplexní psychiatrické péče včetně vnitřního vybavení se vyšplhaly k 680 milionům korun,“ uvedl Martin Drozd, vedoucí Oddělení komunikace FN Brno. Projekt financovaný z prostředků IROP z této částky pokryl 577 milionů. „Čerpané dotační prostředky z EU činily 491 milionů korun,“ doplnil Martin Drozd. Zbytek šel ze státního rozpočtu a vlastních prostředků FN Brno.

https://g.denik.cz/1/8b/mmr-brezen-duben-24-graf.jpgZdroj: se svolením MMR

Pacienti dostanou komplexní pomoc

Projekt ponechal stávající pavilon G v původní půdorysné podobě, ale rozšířil jej o dvojici křídel nízkopodlažních budov tak, že vznikla vnitřní uzavřená atria. Plochy navíc, které tímto psychiatrická klinika získala, umožnily rozvinout její služby do podoby komplexní psychiatrické péče. To znamenalo doplnění ambulantní péče a lůžkových oddělení zejména o nové možnosti akutní péče, jakými jsou krizové centrum a jednotka intenzivní psychiatrické péče. A rovněž rozvinutí prvků komunitní péče do podoby Centra duševního zdraví Brno pro docházející pacienty, se zázemím pro terénní pracovníky služby.

Péče o novorozence ve Fakultní nemocnici Ostrava je díky fondům EU kvalitnější:

Maminky a také děti, jejichž příchod na svět se zkomplikoval, míří na toto specializované oddělení, kde se jim dostane špičkové péče
Péče o novorozence v Ostravě je na špičkové úrovni. Modernizaci pomohly dotace

„Provázání tohoto širokého spektra služeb a typů psychiatrické péče do funkčního celku nabídlo nyní další možnosti terapeutických přístupů v celém diagnostickém rozsahu oboru a pro všechny věkové skupiny pacientů,“ uvádí Tomáš Kašpárek, přednosta Psychiatrické kliniky FN Brno.

„Doprovázíme pacienta od nejakutnějšího závažného stavu, kdy k nám přichází, až do doby, kdy se o sebe postará sám.“

MUDr. Tomáš Kašpárek, přednosta kliniky

Vzhledem k vnitřnímu uspořádání klinika získala tři vstupy. Z východní strany je vchod do nového krizového centra s 24hodinovou službou. Sem přicházejí pacienti, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci, a to kdykoliv i bez objednání. V sousedství krizového centra se nachází pracoviště intenzivní psychiatrické péče, kam jsou přijímáni pacienti v těžkých stavech. Tomu odpovídá vybavení jednotky jak pokoji pro zklidňující léčbu, tak i místnostmi s takzvanou antivandalskou úpravou. Ta má odolat excesivnímu chování a současně zabránit pacientovi se zranit.

„Sloužíme i jako vstupní pracoviště před nástupem na protialkoholní léčbu, kde si pacient musí odžít detoxikační kúru. Z filmů populární vypolstrované místnosti už ale nemáme,“ dodává s úsměvem primář MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Hlavní vstup vede do původní budovy, kde je vedle ambulancí situováno i šest lůžkových oddělení s celkovou kapacitou 109 lůžek. Část z toho tvoří oddělení dětské. „Standardně jsou zde hospitalizovány děti ve věku 10 až 18 let. Nejčastějšími diagnózami jsou emoční nestabilita a poruchy chování s rizikem sebepoškozování a sebevraždy. To vše samozřejmě vedle klasických onemocnění, jako jsou schizofrenie, poruchy soustředění nebo poruchy příjmu potravy,“ vysvětluje prof. Kašpárek. „Děti mají i vlastní vnitřní zahradu a samosebou třídy se školní výukou,“ doplňuje.

https://g.denik.cz/1/a9/mmr-brno-duben-24-box.jpgZdroj: se svolením MMR

Aby pobyt nebyl noční můrou

Třetí vstup do další nové přístavby, kde je situováno Centrum duševního zdraví, je orientován do venkovního parku nemocnice. Tato část představuje přechodovou zónu mezi klinickou péčí a komunitní formou sociální služby klientům, které klinika provozuje ve spolupráci se sdružením Práh.

Do projektu financovaného EU se zapojilo šest velkých nemocnic v ČR, jejich zkušenosti pak převzaly další:

Oddělení paliativní péče v pražském Motole
Projekt pomohl rozšířit paliativní péči v ČR. Praxe v nemocnicích se osvědčila

„Uspořádání kliniky nyní sleduje logiku návaznosti služeb tak, že jimi doprovázíme pacienta od nejakutnějšího závažného stavu, kdy k nám přichází, až do doby, kdy se o sebe postará sám,“ uvádí přednosta.

Modernizace kliniky je nejvíce vidět na humánním a lidsky přívětivém prostředí pro pacienty. Vznik vnitřních atrií a přímých vstupů z akutních lůžkových stanic do chráněných venkovních prostor a zahrad vedly ke značnému zlepšení kvality pobytu pacientů v závažném duševním stavu.

https://g.denik.cz/1/21/mmr-brezen-duben-24-20-let-v-eu.jpgZdroj: se svolením MMR

Další obdobné projekty z fondů EU

https://g.denik.cz/1/1c/mmr-duben-24-ostrava-projekt-1.jpgZdroj: se svolením MMR

https://g.denik.cz/1/09/mmr-duben-24-ostrava-projekt-2.jpgZdroj: se svolením MMR

https://g.denik.cz/1/08/mmr-duben-24-ostrava-projekt-3.jpgZdroj: se svolením MMR

Zdroj: se svolením MMR

https://dotaceeu.cz/cs/kde-evropske-fondy-pomahaji/cesko-netradicne-(1)?utm_source=Denik&utm_medium=noviny&utm_campaign=propagace&utm_content=inzerceZdroj: se svolením MMR