Janáčkova akademie múzických umění v Brně uskutečnila v letech 2017-2022 pět projektů, které pomohly výrazně vylepšit vybavení fakult školy a také umožnily přiblížit výuku tomu, co mladé umělce čeká v jejich profesním životě. Celkem dotace z fondů EU přesáhly čtvrt miliardy korun.

Na Hudební fakultě JAMU zrealizovali projekt s názvem Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Hudební umění na JAMU. Co obnášel, nastínila projektová manažerka Hudební fakulty Kateřina Kopecká: „Projekt byl zaměřený na kvalitativní rozvoj fakulty s cílem umožnit realizaci umělecké výuky studentů v podmínkách co nejpodobnějších reálné umělecké praxi.“

https://g.denik.cz/1/11/mmr-rijen-velky-graf-2023.jpgZdroj: se svolením MMR

Technologické zajištění výuky umožnilo zejména získat nové hudební nástroje a vybavení. „Mimo jiné jsme pořídili deset dechových, dva strunné, třináct historických a osmadvacet klávesových hudebních nástrojů. Mezi nimi jsou i dvě cembala. Jedno z nich přišlo na svět pod rukama brněnského výrobce,“ upozornila Kopecká. K posledně jmenovanému nástroji přidala i jednu zajímavost: „Barvy tónů má stejné jako jeho historický originál z 18. století. Na podobné tehdy hrával i Johann Sebastian Bach.“

Nemalou část nově pořízeného vybavení představovaly podle Kopecké i technologie. „Studenti je využívají například na mixování zvuků nebo pořízení záznamu v terénu,“ doplnila projektová manažerka Hudební fakulty.

Účastníci tak nevšední formou získávají znalosti z oblasti historie, místopisu i přírodních věd
Junák představil školákům principy skautingu. Projekt propojil zábavu s výukou

Zmíněná fakulta se dále podílela na řešení evropského projektu, jenž má v názvu Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU. Co přinesl, vysvětlila Kateřina Kopecká: „V rámci podpory mezinárodní spolupráce došlo nově k akreditaci studijního programu Historical Performance. Jedná se o společné magisterské studium s jednou z nejprestižnějších škol v oblasti staré hudby, s Královskou vysokou školou múzického umění v Den Haagu.“

„Mimo jiné jsme pořídili deset dechových, dva strunné, třináct historických a osmadvacet klávesových hudebních nástrojů. Mezi nimi i dvě cembala.“ 

Kateřina Kopecká, projektová manažerka

Zmínila, že v průběhu řešení bylo dále nově akreditováno pět magisterských specializací studijních programů, které lépe připraví absolventy na jejich budoucí uměleckou praxi.

Experti diskutovali na Divadelní fakultě

Čtveřici projektů JAMU podpořených dotací EU, z nichž čerpala finance Divadelní fakulta, přiblížila vedoucí Projektové kanceláře Divadelní fakulty JAMU Michaela Šilinová. „Na prostorové a technologické zabezpečení výuky na Divadelní fakultě byly zaměřené dva projekty,“ objasnila. Podle jejích slov činil celkový objem prostředků využitých na zkvalitnění technického zázemí teoretické i praktické výuky na JAMU přes 119 milionů korun.

„Za zmínku stojí například stavební úpravy v Informačním, výukovém a ubytovacím centru Astorka v ulici Novobranská, kde vznikly nové učebny, ateliéry a fotokomora. Dále pak rozsáhlá rekonstrukce divadelního sálu ve Studiu Marta, nové vybavení do nahrávacího studia a obnova světelných, zvukových a audiovizuálních technologií v učebnách Divadelní fakulty,“ vyjmenovává Michaela Šilinová.

Podpora z fondů EU usnadnila výcvik záchranářů.
Resuscitace, válečná medicína i trauma. Záchranáři se školí v novém středisku

Neméně přínosným byl podle Šilinové i projekt nazvaný Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU. „V jeho rámci byly znovu akreditovány studijní programy Dramaturgie a režie, Herectví, Scénografie, Dramatická tvorba a média a Divadelní produkce a jevištní technologie. Prostředky z projektu nám umožnily také financovat návštěvy expertů v jednotlivých oblastech, kteří na Divadelní fakultě konzultovali s pedagogy i studenty strukturu jednotlivých studijních specializací, způsoby výuky a možnosti dalšího rozvoje,“ prozradila vedoucí projektové kanceláře.

https://g.denik.cz/1/84/mmr-brno-jamu-box.jpgZdroj: se svolením MMR

JAMU je v realizaci evropských projektů velmi úspěšná a díky dalšímu z nich došlo k reakreditaci studijního programu Divadlo a výchova. Zároveň byly také zajištěny tutorské služby pro pedagogy školy. Ti tak získali podporu v technické oblasti, pomoc s novými technologiemi i softwary a lepší přístup k potřebným školením. „Celkem bylo na tyto aktivity využito 16,5 milionu korun,“ upřesnila Michaela Šilinová.

Ivo Medek: JAMU vytvořila společný studijní program s významnou uměleckou školou v Nizozemsku

Finance z Evropské unie napomohly Janáčkově akademii múzických umění v Brně jak ke zlepšení zázemí, tak i ke zkvalitnění vzdělávání, zlepšily se i podmínky praktické umělecké výuky. JAMU v Brně právem patří mezi významná vysokoškolská vzdělávací zařízení v oblasti umělecké tvorby v České republice již více než sedm desetiletí. V uplynulých letech se této škole podařilo získat nemalé dotace z Evropské unie. Na co je škola využila a v čem jí pomohly? O tom jsme hovořili s hudebním skladatelem a profesorem Ivo Medkem, jenž byl rektorem JAMU v letech 2010 až 2018 a nyní na téže škole zastává post prorektora pro strategii a rozvoj.

Profesor Ivo MedekIvo Medek, hudební skladatel a prorektor pro strategii a rozvoj JAMU, v letech 2010-2018 rektor této školyZdroj: se svolením JAMUVaší škole se podařilo v předchozích letech získat velkou sumu peněz z evropských dotací na projekty, jejichž realizaci jste loni ukončili. Můžete zmínit celkovou částku a o kolik projektů šlo?
Janáčkova akademie múzických umění Brno získala v letech 2017 až 2022 dotace na celkem pět projektů z oblasti evropských fondů v celkové výši téměř čtvrt miliardy korun.

Čeho se tyto projekty týkaly?
Ve třech případech šlo o takzvané infrastrukturní projekty, dva byly zacíleny zejména na zkvalitnění vzdělávání a s ním úzce propojené umělecké činnosti na Janáčkově akademii. Důraz byl kladen zejména na transformaci studijních oborů, na nové studijní programy a specializace, a také na rozšíření studijních programů o předměty přednášené v cizím jazyce, konkrétně v angličtině. Šlo též o předměty z oblasti takzvaných soft skills, tedy měkkých dovedností.

„Rozvoj zázemí, do něhož jsme díky dotacím z EU investovali, je naprosto nezbytný, pokud chce JAMU držet krok – a to chce – s uměleckou praxí.“

Mezi projekty byl také jeden, který se výrazně týkal zahraniční spolupráce. Můžete jej přiblížit?
Ano, významnou součástí bylo rovněž posílení internacionalizace a vznik unikátního společného studijního programu s jednou z předních evropských vysokých škol – Královskou konzervatoří v Haagu s názvem European Master of Early Music.

Základní škola Amos Psáry
VIDEO: Nová škola v Psárech díky fondům EU chrání klima. Zvonek v ní neuslyšíte

Co dalšího vaší vysoké škole přinesly ostatní evropské projekty?
Infrastrukturní projekty, do kterých bylo investováno více než 200 milionů korun, měly za cíl vybavit nejen výukové prostory, ale také takzvaná finální pracoviště školy. Těmi jsou obě naše divadla – Divadelní studio Marta a Divadlo na Orlí. Dále nahrávací studia a technologiemi vybavené učebny a koncertní sály. JAMU se tak může prezentovat špičkovým technologickým a instrumentálním vybavením pro všechny typy uměleckých výstupů našich studentů.

Janáčkova akademie má dvě fakulty – divadelní a hudební. Mezi významné investice, na něž se zaměřuje Divadelní fakulta, lze zařadit rozšíření výukových prostor o téměř 400 metrů čtverečních. Došlo i k výrazné modernizaci technologií v řadě oblastí.

Hudební fakulta se naopak zaměřila na kvalitativní zlepšení podmínek praktické umělecké výuky pořízením nových hudebních nástrojů, mimo jiné špičkových koncertních křídel značky Steinway, nástrojů pro oblast historicky poučené interpretace nebo nástrojů bicích. Ruku v ruce šlo také zlepšení technologií v oblasti audio a video v koncertních sálech Hudební fakulty.

Když máte dnes možnost ohlédnout se zpět za zmíněnými pěti zrealizovanými evropskými projekty na vaší škole, jak byste jejich význam shrnul do jedné věty?
Rozvoj zázemí, do něhož jsme díky dotacím z Evropské unie investovali, je naprosto nezbytný, pokud chce JAMU držet krok – a to chce – s uměleckou praxí, do které většina jejích absolventů směřuje.

https://g.denik.cz/1/8c/mmr-rijen-inzerce-2023.jpgZdroj: se svolením MMR