Poprvé přivítal zpřístupněný hrad návštěvníky v květnu 2021. Do té doby nebyl nikdy oficiálně otevřený veřejnosti. Poté ještě probíhalo doplňování výstavních expozic. Vznikly tak repliky středověkých kamen, středověkého nábytku nebo gotického okna. Duší české části projektu bylo Sdružení pro Vízmburk, které se o hrad stará od roku 2008.

Od projektu si sdružení slibuje především zvýšení návštěvnosti hradu. „Cílem bylo, aby návštěvníci z Česka i Polska objevovali nové méně známé památky a odhalovali tak nepoznané krásy česko-polského pohraničí. Věříme, že se nám to tímto projektem povedlo a že cíl bude v nejbližších letech naplněn,“ popisuje Jaroslav Balcar ze Sdružení pro Vízmburk.

Díky podpoře z fondů Evropské unie poznávají televizní diváci pomezí České republiky a Polska. Česká televize a polská veřejnoprávní televize TVP společně připravily dvě řady poznávacího seriálu Okno do pohraničí
Hranice jako most mezi dvěma národy. Okno do pohraničí vzniklo i díky dotaci

Součástí česko-polského projektu bylo i samotné slavnostní zpřístupnění hradu, kterého se zúčastnilo sedm stovek návštěvníků. Definitivně byl projekt uzavřen v létě roku 2022 instalací naučných cedulí u vybraných památek v okolí. Přeshraniční naučná stezka, dlouhá více než 200 kilometrů, propojuje celkem 19 objektů. Z nich je sedm v Polsku, hrad v Zabkowicich Slaskich patří mezi nejvýznamnější. Toto místo v Kladsku připojil k zemím Koruny české Karel IV. a po jeho smrti zde probíhaly boje mezi husity a jejich odpůrci. Hrad v Zabkowicich Slaskich byl prvním renesančním hradem ve Slezsku.

Díky několika projektům financovaným z EU byl areál nákladně opraven a stal se turistickým lákadlem.

Zdroj: se svolením MMR

Složitý projekt

Vzhledem k tomu, že rozpočet na opravu hradu přesáhl 18 milionů, byl projekt pro nadšence velkým úkolem. Dotace z této sumy pokryla 80 procent. Na samotnou opravu hradu bylo vybráno několik firem, které takové práce dokážou zvládnout.

Zednické a kamenické práce byly zahájeny v lednu 2021. Zedníci nejprve budovali obvodové zdivo a čistili sklepy. V dubnu opravovali propadlé klenby jižního sklepa. Veškeré práce probíhaly pod drobnohledem zástupců Národního památkového ústavu. Nad odbornou kvalitou prací bděl osobně ředitel územního odborného pracoviště v Josefově Jiří Balský. „Každých čtrnáct dní se konal kontrolní den za účasti zástupců dodavatelů a projektanta. Během dalších měsíců zedníci zazdili 38 ocelových patek do obvodového zdiva a do prostoru hradních místností,“ popisuje Jaroslav Balcar. Tyto patky nesou zastřešení celého objektu.

„Cílem bylo, aby návštěvníci z Česka i Polska objevovali nové méně známé památky a odhalovali tak nepoznané krásy česko-polského pohraničí.

Jaroslav Balcar, Sdružení pro Vízmburk

Většina prací na hradě přitom byla prováděna středověkými postupy. I malta byla míchána podle středověké receptury. „Postupně byl opraven celý hrad. Zdi byly obnovovány maximálně do výšky zdokumentované archeologickým výzkumem ze 70. let minulého století. Hlavním pomocníkem byly fotografie z archivu Národního památkového ústavu z doby výzkumu, které máme všechny k dispozici,“ pokračuje místopředseda sdružení.

Ten dal dokonce kvůli rekonstrukci do zástavy vlastní dům. Dotace EU totiž byla proplácena až v průběhu projektu a po kolaudaci stavby. Sdružení si proto muselo vzít úvěr, aby mohlo platit faktury za stavební práce. „Doma to prošlo dobře,“ pousmál se Balcar nad riskantním krokem.

Pomohli nadšenci

V dalším kroku byl na stavbu přesunut jeřáb. Jeho doprava, spolu s ocelovými konstrukcemi, do strmého kopce na hrad byla husarským kouskem. „Bez velkého jeřábu by ovšem manipulace s 12metrovými trámy nebyla možná,“ líčí Jaroslav Balcar. Nakonec oceláři osadili vstupní schodiště i schodiště a zábradlí na věži. „Vše se povedlo stihnout podle plánu. Byl to velmi náročný rok, neboť bylo nutné stavbu každodenně kontrolovat a vzniklé nesrovnalosti okamžitě řešit. Odměnou je nám však naprosto dokonale a kvalitně odvedená práce, která poslouží i dalším generacím,“ říká Jaroslav Balcar.

Vedle stavebních firem pomáhali také dobrovolníci. Ti na hradě během let odpracovali spoustu hodin a nepolevují ani v této sezoně. Letos je hradní expozice nově obohacena o středověký příborník, stojan na zbraně a kuchyňskou polici. Vízmburk je otevřený o prázdninách každý den od 10 do 18 hodin.

Zdroj: se svolením MMR

Jaroslav Balcar: Díky dotacím Vízmburk unikl zničení a vznikl turistický produkt pro milovníky historie

Hrad Vízmburk v Havlovicích má velmi silný příběh, a ne nadarmo ho česká centrála cestovního ruchu CzechTourism letos zařadila mezi neobjevené skvosty Česka. Přezdívají mu východočeské Pompeje. Více než 500 let ležely pozůstatky zapomenutého zbořeného hradu ukryté pod zemí a zarostlé lesem. V 70. letech minulého století jej vykopali archeologové. Díky místním havlovickým dobrovolníkům, kteří se postarali o rekonstrukci a zastřešení gotického hradu, je Vízmburk od roku 2021 otevřený veřejnosti. Ke zpřístupnění výrazně napomohly také milionové dotace z fondů EU. O tom, co to hradu přineslo, jsme hovořili s místopředsedou Sdružení pro Vízmburk Jaroslavem Balcarem.

S pomocí dotace z fondů EU nadšenci hrad opravili a ukryli pod střechu.Jaroslav Balcar, místopředseda Sdružení pro VízmburkZdroj: se svolením Sdružení pro VízmburkCo stálo na počátku projektu, co vás přivedlo na myšlenku realizace naučné stezky?
Hlavní motivací bylo zachránit zříceninu hradu Vízmburk před rozpadem a zničením.

Jaká byla cesta od myšlenky k realizaci, kdo se na řešení projektu podílel?
Již od roku 2008 jsme hledali finanční zdroje k záchraně památky. V roce 2012 byla zpracována projektová dokumentace na opravu a zastřešení hradu. Během celého roku se scházela desetičlenná komise, a ta rozhodla o pojetí a architektonickém řešení této záchrany. V roce 2013 jsme získali finance na první etapu celkového zastřešení hradního objektu. Poté jsme navázali kontakt s partnery z polských Zabkowic Slaskich. Společně jsme zpracovali projekt na naučnou stezku, která vede z Vízmburku právě až do Zabkowic Slaskich.

Můžete přiblížit, čemu je tato nová stezka věnována?
Téma bylo jasně dáno: doba existence a zániku hradu Vízmburk, tedy středověk – období husitských válek, kdy v oblasti česko-polského příhraničí docházelo k bojům mezi husitskými Čechy a katolickými Slezany.

„Celkové náklady projektu na straně Sdružení pro Vízmburk byly 18,9 milionu korun. Z fondů EU jsme na přeshraniční spolupráci získali celkem 15 milionů.“

Jak byl realizován tento konkrétní projekt podpořený z fondů EU?
Náš projekt byl vybrán k financování na třetí pokus v roce 2019. Následující rok se konaly náročné záchranné práce a 29. května 2021 byl opravený hrad poprvé zpřístupněn široké veřejnosti. Samotná realizace projektu pak byla dokončena na konci srpna loňského roku. Na polské straně byl opraven hrad v Zabkowicich Slaskich. Celá cesta byla propojena v 19 místech, kde jsou památky z doby středověku. Vznikly publikace, omalovánky pro děti a také odměny pro turisty, kteří stezku absolvují.

Opravený hrad určitě přiláká turisty. Co jim pomůže, aby ve vašem regionu nebloudili?
Jedním z hlavních výstupů projektu je turistická mapa, která zachycuje i pro turisty možná méně atraktivní místa v regionu. Celkově vznikl nový turistický produkt pro milovníky historie, a především je možné navštívit opravené kulturní památky Vízmburk a Zabkowice Slaskie.

Oblíbeným cílem turistů je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je největším a nejstarším skanzenem u nás.
VIDEO: Zachráněné památky. Dotace pomohla skanzenům v Rožnově i na Slovensku

Jakým způsobem vám pomohly finanční prostředky z ministerstva určené na rozvoj přeshraniční spolupráce?
Celkové náklady projektu na straně Sdružení pro Vízmburk byly 18,9 milionu korun. Z fondů EU jsme na přeshraniční spolupráci získali celkem 15 milionů. Zbylé téměř čtyři miliony korun jsme obdrželi od Královéhradeckého kraje, obce Havlovice, dalších sponzorů a dárců ve veřejné sbírce. Bez evropských finančních prostředků bychom akci nikdy nemohli uskutečnit.

Chystáte další obdobný rozvojový projekt podpořený z prostředků Evropské unie?
V současné době řešíme další projekt podpořený EU v rámci česko-polského programu Interreg V Turistika – věc společná. Jedná se o vytvoření mobilní aplikace, která návštěvníkům umožní přechod do virtuální reality a zavede je do období 15. století na Vízmburku a v Zabkowicích.

Zdroj: se svolením MMR