Ve Staré Boleslavi se nachází románská bazilika sv. Václava založená spolu s kolegiátní kapitulou a kryptou sv. Kosmy a Damiána roku 1039 knížetem Břetislavem I. Bazilika byla založena v místech, kde byl zavražděn a původně pohřben sv. Václav.

A právě kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je součástí takzvaného Mariánského komplexu, byl v letech 2015 až 2020 rekonstruován za 116 milionů korun. Významnou měrou, bez níž by se projekt neuskutečnil, byla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Podpora z fondů EU činila bezmála 100 milionů korun, o níž zažádala Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána. To je sbor vybraných kněží, kanovníků, kteří se o objekt starají a zajišťují bohoslužby.

Zrevitalizované Zámecké návrší v Litomyšli
Fondy EU oživily srdce Litomyšle. Vznikl areál hodný 21. století

„Celý projekt jsme připravovali několik let dopředu. Já přišel do Boleslavi v roce 2016, ale už předtím, když jsem působil v Kolíně, jsem sem jezdil a projekt připravoval, protože nebylo možné čekat, až bude vyhlášena výzva a teprve v té chvíli začít vše připravovat, to by se nikdy nestihlo. Výzva se objevila, my byli připraveni a dotaci jsme získali,“ říká staroboleslavský probošt a farář, ale i manažer a kustod Libor Bulín, který měl celou rekonstrukci na starosti.

Jak eurofondy pomáhají zachraňovat naše kulturní dědictvíJak eurofondy pomáhají zachraňovat naše kulturní dědictvíZdroj: MMR

Mariánský komplex je ve stručnosti to, co je ohraničeno na katastru nemovitostí jako Národní kulturní památka – tedy bazilika Nanebevzetí Panny Marie, ambity umístěné za hlavním objektem baziliky, infocentrum, farní centrum, duchovní poradna a také přilehlé zahrady.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na počátku17. století podle návrhu G. M. Fillipiho. V obnovené boční kapli kostela je vystaven gotický kovový reliéf Panny Marie Staroboleslavské s dítětem, uctívaný jako palladium, symbol ochrany a záštity Čech.

Bazilika září jako slunce 

Cílem projektu obnovy komplexu byla rekonstrukce souboru památkově chráněných objektů a jejich využití pro nové kulturní, vzdělávací a duchovní služby. Hlavním tématem těchto služeb je zdůraznění staroboleslavského areálu jako místa, kde se rodila česká státnost a křesťanství, které po staletí ovlivňovalo české i moravské země.

Chrám sv. Barbory a Jezuitská kolej
Prohlídka Kutné Hory vám ukáže, co se postavilo za dotace EU

„Bazilika měla výhodu, že střecha byla v dobrém stavu, stejně jako krov, cibule na věžích a také zdivo. Jinak se ale muselo rekonstruovat všechno, kolem jsme museli třeba udělat vysoušecí kanál, kompletně fasádu, opravovaly sei malby. Vnitřek baziliky mi připadal hodně šedivý a při stavebně historických průzkumech se ukázalo, že byla bazilika vyzdobena zlatem. Jenže při poslední rekonstrukci, kdysi ve čtyřicátých letech minulého století, nebyly peníze, a tak všechno přetřeli takzvaným šelakem. Když jsme to začali umývat, tak se objevilo pod tím skoro nepoškozené zlato. Vše jsme umyli a dozlatili. Když dnes vstoupíte dovnitř, bazilika září jak zlaté slunce,“ říká probošt Bulín. 

„Celý projekt jsme připravovali několik let dopředu… Výzva se objevila, my byli připraveni a dotaci jsme získali.“

„K objektu přináleží i bývalá pohřební kaple sv. Benedikta. Ta byla zrušena stejně jako hřbitov v době josefínských reforem a řadu let byla v péči zahrádkářů, kteří zde chovali králíky. Králíci se ale přestěhovali a nyní, v rámci rekonstrukce, zde vzniklo poměrně luxusní informační centrum a malá expozice věnovaná Palladiu země české. Infocentrum zajišťuje prohlídky,“ pokračuje Bulín.

Z domku kostelníka je duchovní poradna 

Bývalý domek kostelníka byl zrekonstruován na duchovní poradnu. Často totiž dorazí lidé, které něco tíží, a je potřeba mít pro ně zázemí, kde se jejich problémy řeší. Stále ještě chybí opravit čtyři oltáře. „Měli jsme možnost rozhodnout, zda opravit ony čtyři oltáře, nebo varhanní skříň, ta vyhrála. Navíc letos byl jeden menší oltář opraven. Zhruba 700 tisíc korun na to věnoval Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský,“ podotýká Libor Bulín.

Projekty v číslechProjekty v číslechZdroj: MMR

Pravidelné prohlídky baziliky jsou vždy od 10, 14 a 16 hodin. Bazilika a ambity jsou pro příchozí otevřeny k návštěvěi soukromé modlitbě denně od 10 do 17 hodin.

Na projekt obnovy Mariánského komplexu, který byl slavnostně otevřen 1. ledna 2020, navázala 2. etapa, jež spočívala v rehabilitaci románské baziliky sv. Václava, která byla rovněž dotována z fondů EU. Slavnostní otevření baziliky proběhlo 28. září.

Libor Bulín: Opraveným areálem se můžeme dnes chlubit i v cizině

Pochází z Klatov, kde ho odmalička maminka vodila do kostela. Jezdil na koni, pak se mu koníčkem stalo letiště, toužil se stát vojenským pilotem. Po gymnáziu začal studovat historii na pražské filozofické fakultě. Ale už během studií pochopil, že jeho cesta směřuje ke službě církvi. Brzy se objevil na Katolické teologické fakultě v Litoměřicích. Libor Bulín (62 let) je proboštem Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Je ale také farářem, manažerem a kustodem.

Jiří BulínJiří BulínZdroj: Deník/Jiří MacekPane Bulíne, jak konkrétně vypadalo boží vnuknutí?
Uvědomil jsem si, že Bůh mě zve k tomu, abych se stal knězem.

Ale jak to vypadalo konkrétně? Cítil jste příval energie či co?
Ne, to bylo něco, co vám dojde v hlavě, co je vlastně opravdu boží hlas, který ve vašem životě zazní. Abych to uvedl. Když jsem byl v Praze, jednoho rána jsem se probudil a řekl si, že půjdu do kostela. Tak jsem naprostou náhodou zašel do kostela sv. Ignáce,kde měl zrovna bohoslužbu Jiří Skoblík. Na mě to zapůsobilo tak silně, že jsem si říkal, ať budu v životě dělat cokoliv, chci to dělat jako tenhle chlapík.

Kam jste se vydal po studiích?
V Karlových Varech jsem působil jako kaplan, ale měl jsem problémy se Státní bezpečností, tak jsem byl vzdálen do středních Čech – dva roky v Hostomicích pod Brdy, pak jako farář 12 let v Berouně, 15 let v Kolíně a teď začínámv Boleslavi druhou pětiletku.

Je vaše práce tady zaměstnáním, nebo spíše posláním?
Pokud děláte cokoliv a neberete to jako poslání, tak chodíte do práce, často s píchačkama. Když to berete jako poslání, chodíte někam, kde vás to těší. A to je můj případ.

Jak to tu vypadalo, když jste tu zakotvil?
Byl to rok 2016, bazilika sv. Václava neprodyšně uzavřena, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie byla otevřena pouze vnější vrata ke skleněnému vestibulu. Už z toho jsem byl velmi nešťastný, lidi chodili kolem a nadávali, že je zavřeno. I když mě mnozí varovali, otevřel jsem obě baziliky. A lidi sem začali zase chodit.

Mariánský komplex je skvostem, na který musíte být pyšný. Podařilo by se ho dostat do současného stavu i bez evropské dotace?
Ani náhodou! To, že se podařilo získat dotaci z fondů EU skoro 100 milionů korun, byla obrovská výhra pro nás všechny. Mariánský komplex je něco, čím se nyní můžeme chlubit nejen v České republice, ale i za hranicemi. Jsem moc rád, že se podařil tenhle projekt zrealizovat.

„To, že se podařilo získat dotaci z EU skoro 100 milionů korun, byla obrovská výhra pro nás všechny. Mariánský komplex je něco, čím se nyní můžeme chlubit.“

Hřešíte občas? Sprosté slovo?
Snažím se je nepoužívat, ale přijde-li chvíle, kdy to k tomu patří, tak se neubráním. Když si člověk zanadává, uvolní se adrenalin a uklidní se. Potom mnohdy to, co nešlo, najednou jde.

Jaká je tu vaše činnost?
Měl bych se především věnovat vedení duchovní správy, vedle toho s velmi schopným kolektivem lidí řídím realizaci grantů. Probošt je první prelát kapituly. Kdyby zůstalo zachováno Rakousko Uhersko, měl bych pravděpodobně osobní titul hrabě a někde bych zasedal v říšské radě. Takhle zasedám v různých grémiích na arcibiskupství. A baví mě to.

Pracoviště Read Teams
Unikátní projekt. Na brněnské škole vzniklo centrum pro kybernetickou bezpečnost

Vy jste také kustod.
Tuhle funkci pro mne připravil pan kardinál Duka, aby nám do Boleslavi mohl svěřit palladium. Jen připomenu, že Palladium země české je kovový reliéf Madony s dítětem. Významem je porovnáván s korunovačními klenoty. Jedná se o vyobrazení, které je českými katolíky tradičně spojováno se zvláštní ochrannou mocí nad českými zeměmi.

Jste neustále pozitivně naladěný, co vás na světě kolem rozčiluje, štve?
Blbost.

A co vás udržuje ve stavu pozitivní mysli?
To, že si ráno řeknu, že nechci prožít blbý den a že nechci zbytečně litovat času, který člověk profláká.

Zdroj: MMR