Dříve vlaky Břeclaví projížděly čtyřicítkou, teď město bezpečně míjejí rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Právě zrychlení průjezdu vlaků ve směrech Vídeň – Brno a Vídeň – Přerov bylo hlavním cílem obrovské investice. Průjezd uzlem se zkrátil o několik minut a nyní plně odpovídá požadavkům na rychlou a hustou mezinárodní osobní i nákladní přepravu. Náklady na stavbu vyšplhaly na částku 3,2 miliardy korun. Evropská unie přispěla dotací téměř 2,7 miliardy korun.

Tyto investice pomohly napojit břeclavskou stanici na již dříve dokončené stavby a na zrekonstruované železniční úseky sousedních států, jde o modernizované úseky koridoru Berlín – Praha -Břeclav – Vídeň a koridoru Varšava – Břeclav – Vídeň. Díky rekonstrukci zmizelo pověstné úzké hrdlo, které bylo příčinou pomalých jízd osobních i nákladních vlaků.

I mezistátní spoje EuroCity nebo nejmodernější české a rakouské soupravy Railjet mohou břeclavským přednádražím projíždět daleko vyšší rychlostí. Do Vídně či Bratislavy však rychlostí 160 km/h zatím soupravy nejezdí. Zbytek tratí totiž takovou rychlost nezvládne.

close info Zdroj: MMR zoom_in

Proměnou v Břeclavi prošly také prvky spojené s provozem trati. „Součástí stavby byla též rekonstrukce jižního zhlaví, včetně pětikolejného mostu přes řeku Dyji,“ upozornil ředitel organizační jednotky Stavební správy východ Miroslav Bocák s tím, že pro představu bylo vybudováno také pět nových železničních mostů, 21 kilometrů nového kolejového svršku a 41 kilometrů trakčního vedení. Mimo to byly v Břeclavi vystavěny například protihlukové stěny u kolejí v ulicich Břetislavova a Lanžhotská.

Bezpečnější provoz a pohodlnější cestování

Už po ukončení první stavební opravy nádraží v roce 2010 (druhá byla ukončena v roce 2019) pocítili cestující i zaměstnanci nádraží řadu zlepšení.

„Před deseti lety se na břeclavském nádraží opravovala všechna nástupiště a budovalo se kompletní zabezpečení kolejiště. K pohodlí cestujících nemalou měrou přispělo vybudování výtahů k jednotlivým nástupištím. Také došlo na odstranění staré lávky nad kolejištěm. Zaměstnanci se teď dostanou na druhou stranu kolejiště díky nově vybudovanému podchodu,“ zavzpomínal břeclavský zastupitel Luboš Krátký na proměnu břeclavského nádraží.

„Komfort cestujících se výrazně zvýšil po loňském dokončení celé rekonstrukce výpravní budovy, která navíc získala ve své vstupní části svůj původní vzhled z konce předminulého století,“ dodal.

V rámci rekonstrukce bylo vybudováno šest ostrovních nástupišť. Na třetím nástupišti jsou postaveny objekty, které slouží vozmistrům, průvodcům a výpravčím.

Nově vybavený nádražní velín umožňuje ovládat výhybky počítačem. Navíc jsou výhybky vyhřívané a v zimě nezamrzají, což cestujícím šetří čas, protože nemusí čekat, až rozmrznou. Pohodlí zajišťují i nové koleje, které nejsou montované, ale svařené dohromady, což znamená klidnější jízdu „bez drncání.“K bezpečí cestujících přispívá zrekonstruovaný rozhlas, kamerový systém s připojením na záznamové zařízení, ale také nové osvětlení kolejiště, prostoru podchodu a nástupišť.

Také nádraží v novém 

V roce 2019 Správa železnic dokončila opravu výpravní budovy břeclavského nádraží. Ta svou novodobou podobu získala až v 60. letech minulého století, ale po opravách se jejímu hlavnímu průčelí vrátil původní klasicistní výraz.

„Oprava spočívala ve výměně střešního pláště, zateplení budovy, rekonstrukci vestibulu a vybudování zázemí pro cestující a také pro dopravce RegioJet, pro Policii ČR a správu sociálního zabezpečení města Břeclavi,“ nastínil úpravy objektu ředitel Miroslav Bocák.

close Projekt v číslech: Břeclav info Zdroj: MMR zoom_in

V bezprostředním sousedství prvního nástupiště byl vybudován nový autobusový terminál, přilehlá cyklostezka a také chodník. Cestující mají výrazně rychlejší možnost přestupu z vlaků na integrované autobusy a naopak.

Za jednou z nejmodernějších tratí v Česku zatím pokulhává přednádražní prostor, kde je jen beton. I to by se ale mělo časem změnit. Město Břeclav chce celý prostor rovněž zvelebit a navázat tak na celkovou revitalizaci.

Miroslav Bocák: Modernizace přispěla i ke zvýšení komfortu cestujících

O významné evropské pomoci pro modernizaci břeclavského nádraží jsme hovořili s ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ SŽDC Miroslavem Bocákem.

close Miroslav Bocák info Zdroj: Deník/Eva Bártíková zoom_in Můžete nastínit, jakou proměnou prošel břeclavský železniční uzel před deseti lety, kdy se Správě železnic podařilo na jeho rekonstrukci získat evropskou dotaci?
Práce na železničním uzlu v rámci této stavby se zaměřily zejména na výstavbu nástupišť a zastřešení, rekonstrukci a prodloužení podchodu a zřízení bezbariérových přístupů. V železniční stanici Břeclav byla tři nástupiště rekonstruována a čtyři nově vybudována, všechna s výškou nástupištní hrany 550 milimetrů nad temenem kolejnice pro pohodlnější nástup a výstup.

Zcela nové je ostrovní nástupiště místo koleje číslo 12 a jazykové nástupiště v místě koleje číslo 9. Ostrovní nástupiště mezi kolejemi číslo 2 a 6 bylo rozšířeno. Přístup na nástupiště umožňuje zrekonstruovaný a prodloužený podchod, samozřejmostí jsou také výtahy a nechybí ani moderní informační a navigační systém.

Na tuto rekonstrukci se Správě železnic podařilo získat významnou evropskou dotaci z Operačního programu Doprava ve výši 1,8 miliardy korun z celkových nákladů 2,3 miliardy korun. Finanční prostředky poskytl i Státní fond dopravní infrastruktury.

Pokud nyní po deseti letech můžete hodnotit, co ze zmíněné dotace považujete za největší přínos?
Nyní je Břeclav propojená s již dříve dokončenými stavbami, a to: Břeclav – státní hranice s Rakouskem, Břeclav – státní hranice se Slovenskem, Břeclav – Vranovice a Břeclav – Hodonín. Dále je to zrychlení průjezdu vlaků ve směru na Vídeň – Brno a Vídeň – Přerov.

Podařilo se také zrychlit průjezd vlaků Břeclaví v oblasti přednádraží a severního zhlaví z původních 80 až na 130 kilometrů v hodině. Modernizace přinesla zvýšení komfortu pro cestující a zřízení bezbariérových přístupů.

I přes ztížené podmínky při výstavbě, způsobené například výraznými přítoky spodní vody, se podařilo velkou rekonstrukci úspěšně dokončit.

Jak se současná koronavirová doba promítá do dopravy na železnici u vás?
Stejně jako letos na jaře jsme i nyní zaznamenali výrazný úbytek cestujících ve vlacích a návazně na to byly zrušeny některé spoje osobní dopravy. Pro naše dispečery a výpravčí se ale v podstatě nic nemění. Jezdí sice méně vlaků než obvykle, ale provozu je potřeba stále věnovat maximální pozornost.

Navíc nesmíme zapomenout na jeden fakt, a to že uvolněné trasy za odřeknuté vlaky osobní přepravy využívají ve velké míře nákladní dopravci. Ti nyní nemusejí čekat na období mimo přepravní špičky, ale naopak mohou operativněji reagovat na požadavky svých zákazníků.

Často se mluví o tom, že na dráze chybějí pracovní síly, jak je tomu u vás? Potýkáte se s nedostatkem zaměstnanců? Jak to řešíte?
V oblasti zaměstnanosti jsme v naší organizaci ve stejné situaci, jaká panuje na pracovním trhu v celé České republice. I pro nás platí, že se zejména u některých provozních profesí potýkáme s nedostatkem pracovníků. Ty se snažíme získávat pomocí náborových akcí, ve kterých se prezentujeme jako perspektivní společnost nabízející jistotu pracovního místa a také řadu benefitů. Důležitá je pro nás rovněž úzká spolupráce s dopravními a technickými školami, které i pro nás vychovávají budoucí odborníky v železniční dopravě.

Jaká další vylepšení v rámci břeclavského železničního uzlu plánujete v nejbližší době?
Budeme reflektovat úpravu železniční infrastruktury v souvislosti s plánovaným zavedením rychlosti 200 kilometrů v hodině v úseku Šakvice – Břeclav. Například to znamená náhradu přejezdů nebo zvyšování zabezpečovacího zařízení.

close info Zdroj: MMR zoom_in