Šestice významných brněnských univerzit a výzkumných institucí stála v roce 2011 při zrodu Středoevropského technologického institutu CEITEC. Od doby jeho vzniku se daří budovat vědecké centrum, které se nyní řadí mezi špičkové evropské vědecké organizace. Přístroje v laboratořích CEITEC VUT nyní celoročně využívá na 200 vědců a studentů ze světa i ČR.

„Díky projektu CEITEC NANO+, který byl podpořen evropskou dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 124 milionů korun, jsme mohli dovybavit již existující přístrojovou infrastrukturua modernizovat ji,“ nastínil vedoucí CEITEC NANO Michal Urbánek.

Podle jeho slov v rámci zmíněného evropského projektu nakoupili zhruba na tři desítky větších komponent pro vylepšení složitých přístrojů. „Nakupovali jsme například unikátní mikroskopy, jimiž lze měřit elektromagnetické vlastnosti látek. Mnohé z přístrojů pomáhají získávat informace o tom, jak materiály fungují, jak jsou sestaveny z jednotlivých atomů a podobně,“ přiblížil.

close info Zdroj: MMR zoom_in

Urbánek doplnil, že u těchto složitých přístrojů, určených převážně pro základní výzkum z oblasti fyziky a chemie, trvá delší dobu, než se s nimi lidé seznámí a naučí se je využívat. „Hlavní výsledky ze základního výzkumu nám právě teď přicházejí. Řada vědeckých článků o výzkumech, které byly na těchto přístrojích realizovány, už ale byla publikována,“ objasnil.

V současné době má CEITEC na VUT tři řešitele prestižních individuálních vědeckých grantů ERC financovaných Evropskou výzkumnou radou. K tomu zde běží skoro dvacítka dalších evropských výzkumných projektů s průmyslovými nebo výzkumnými mezinárodními konsorcii v programu Horizont 2020, jehož cílem je posilovat evropskou pozici ve vědě a inovacích.

„I nadále bychom chtěli v tomto trendu pokračovat a rozvíjet špičkovou vědu se špičkovými vědci na celosvětově konkurenceschopném vědeckém vybavení,“ uvedl ředitel CEITEC VUT Radimír Vrba.

Vše pod jednou střechou

Vědecké kapacity z celého světa přitahuje CEITEC VUT tou nejmodernější výzkumnou infrastrukturou a nabízeným prvotřídním vybavením. „Jezdí k nám například vědci z Vídně. Zařízení u nás je pro ně unikátní, podobné v Rakousku nemají,“ poznamenal Urbánek, jenž se jako vedoucí vědecké infrastruktury stará o to, aby všechny přístroje dobře fungovaly. Zkoumat tu lze například prostřednictvím mikrodifrakce materiály, které jsou ve velmi malém množství, ať už proto, že jsou drahé nebo se jich vyrobilo jen velmi málo.

Laboratoře v CEITEC NANO jsou otevřeny po celý rok, prakticky 24 hodin denně. „Naše kapacita je obrovská. Některé přístroje jsou hodně vytížené, u těch umožňujeme, aby si mohl každý zarezervovat maximálně dva časové sloty dopředu, aby neblokoval ostatní,“ upřesnil Urbánek.

Jedním z vedoucích výzkumných skupin v CEITEC VUT je Jan Macák. „Pro mne je možnost využití přístrojů, kterými byla zdejší infrastruktura dovybavena v rámci projektu CEITEC NANO+, naprosto klíčovou záležitostí,“ upozornil.

close Projekt v číslech info Zdroj: MMR zoom_in

Jeho tým, složený ze studentů, je totiž častým uživatelem zdejšího přístrojového zařízení. „Využíváme speciální mikroskopy na sledování našich nanomateriálů či rentgenové difraktometry pro analýzu struktur materiálů a další speciální přístroje. Obrovskou výhodou je, že všechno vybavení je pod jednou střechou, a tudíž nemusíme kvůli některé dílčí části výzkumu dojíždět jinam. Pro nás vědce, coby uživatele, tu funguje perfektní servis,“ pochvaloval si Macák.

Podle něj je v brněnském výzkumném centru natolik unikátní a promyšlený soubor přístrojového vybavení, že zcela pokrývá všechny potřeby pro vědecké zkoumání.

Ochrana před viry

Například nanomateriály a nanotechnologie, které v CEITEC zkoumají, se často skloňují i v souvislosti s ochranou proti onemocnění covid-19. K tomu ředitel CEITEC VUT Radimír Vrba řekl: „Nabízíme testování ochranných pomůcek z nanomateriálů, a také kapacity pro přípravu magnetických nanočástic pro testování na přítomnost SARS-CoV-2. V neposlední řadě umožňujeme přednostní bezplatný přístup do našich výzkumných laboratoří v CEITEC NANO a podporu všem projektům výzkumu a vývoje, které přímo s výzkumem SARS-CoV-2 souvisejí.“

Radimír Vrba: Značka CEITEC otevírá dveře v mezinárodních konsorciích

Vědecký institut CEITEC VUT v Brně patří ke světové špičce ve výzkumu v oblasti pokročilých nanotechnologií. K těmto úspěchům přispělytaké významné dotace EU. Více nastínil ředitel CEITEC VUT Radimír Vrba.

close Radimír Vrba info Zdroj: Deník zoom_in CEITEC VUT je součástí centra vědecké excelence CEITEC. Můžete nám stručně nastínit, jakými vědeckými oblastmi se CEITEC VUT zabývá a jak si stojí ve srovnání s podobnými centry ve světě?
Naše CEITEC VUT se svojí výzkumnou infrastrukturou má ideální podmínky pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti pokročilých nanotechnologií a pokročilých materiálů. Čisté laboratorní prostory CEITEC NANO patří svojí rozlohou mezi největší ve střední Evropě. S přístroji, kterými jsou vybaveny, i úrovní našeho výzkumu můžeme hravě konkurovat světovým výzkumným institucím. Navíc postupně u nás budujeme silnou mezinárodní vědeckou komunitu. Aktuálně v našem institutu působí vědci z více než třiceti zemí světa.

V čem spatřujete hlavní přínos projektu CEITEC NANO+, který byl podpořený evropskou dotací ve výši 124 milionů korun?
Klíčovým přínosem tohoto navazujícího projektu CEITEC NANO+ bylo, že jsme mohli zmodernizovat přístrojové vybavení naší výzkumné infrastruktury, a tím ji udržetz hlediska vybavení na špičkové, stále rostoucí světové úrovni. Díky takto excelentně vybaveným laboratořím se nám daří zaujmout přední vědce z celé Evropy i světa, aby přicházeli realizovat svůj výzkum do Brna, díky čemuž se u nás výrazně zvyšuje úroveň vědy.

Kterými zajímavými vědeckými výzkumy či výstupy vašich týmů se může CEITEC VUT pochlubit?
Momentálně u nás působí 16 vědeckých skupin, které realizují svůj výzkum v oblastech nanotechnologií, biotechnologií a pokročilých materiálů. Jedinečných výstupů jejich vědecké a výzkumné práce je celá řada. Je těžké vybrat ty společensky nejúspěšnější. Určitě mezi ně můžeme zařadit licencovaný holografický mikroskop či stavbu přístroje magnetické rezonance, který po dokončení bude znamenat světový úspěch, nebo přípravky na regeneraci živých tkání. Nesmíme přitom ale zapomínat na to, že jedním z hlavních výstupů jsou původní vědecké práce, kterých má CEITEC na svém kontě už přes 1500 a jež jsou ve vědeckém prostředí nadprůměrně citovány.

Jak podporujete či oceňujete vědce, kterým se u vás daří?
Vědci u nás dostávají plnohodnotný servis srovnatelný s jinými vyspělými laboratořemi ve světě. Naše grantové oddělení pomáhá jak s vyhledáváním příležitostí, tak s implementací úspěšných grantů. Značka CEITEC dnes otevírá dveře v mezinárodních vědeckých konsorciích. Nově máme také například speciální program na podporu zakládání spin-off a licencovaných firem, které vznikly za relativně krátkou existenci CEITEC už čtyři.

Často se mluví o tom, že není dostatek financí na výzkum. Jak je na tom vaše zařízení?
Financí není a nebude nikdy dost na to, aby se splnil vědecký plán každého vědce. Velmi nás v této souvislosti limituje nejistota v rozdělování prostředků institucionální podpory podle nové metodiky M17+ hodnocení výzkumných organizací, která ale ani po letech zavádění není plně funkční. Tyto prostředky jsou často jediné volně použitelné finanční zdroje, které můžeme využít pro rozvoj našeho vědeckého institutu. Tato nejistota nám dlouhodobě omezuje naše vize a plány, kterých bychom chtěli dosáhnout.

Se kterými firmami a vědeckými společnostmi spolupracujete?
Spolupracujeme s desítkami technologických lídrů a vědeckých společností. Společné výzkumné a vědecké projekty například řešíme s institucemi jako švýcarský ETH Zurich nebo izraelský Weizmann Institute of Science. V oblasti komerčního výzkumu velmi úzce spolupracujeme s řadou českých a zahraničních firem. Z českých jde také o mladou inovativní firma NenoVision, která je naší první spin-off společností. Jde o podnikatelský subjekt založený za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného výzkumnou organizací.

Které výzkumy v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií v poslední době vás osobně něčím překvapily či dokonce zaskočily?
Například návazně na obor nanotechnologií jsou velmi revoluční a perspektivní kvantové technologie, které zažívají prudký vzestup. Kvantová teorie objasňuje, jak se hmota chová například na úrovni elektronů. Například tentýž elektron může být ve stejný okamžik na různých místech díky superpozici. Na rozdíl od binárního bitu, který může nabýt pouze stavu 0 nebo 1, totiž může být qubit současně 1 i 0. Tím se šetří čas těchto výpočtů a exponenciálně se tak zvyšuje rychlost počítače. Možnosti jsou takřka neomezené.

Kvantové technologie přitom přinesou posun výzkumu například při vývoji nových typů laserů, optických součástek, kvantových počítačů, ale také pokročilých funkčních materiálů a technologií, nových vysokoteplotních supravodičů. Využití kvantových principů může zrychlit počítače až milionkrát a povýšit kryptografické bezpečnostní šifry na nerozluštitelné.

close info Zdroj: MMR zoom_in