Právě dlouhá historie zdejší nemocnice ukazuje, jak se medicína i způsob péče o pacienty mění. Tento pokrok nelze zastavit a vše potřebné se nejen v Uherském Hradišti neustále zlepšuje a modernizuje. K tomu přispívají výrazně rovněž evropské dotace. Modernizace se díky projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.“ dočkalo přístrojové vybavenía technologie v lékařských oborech, které poskytují návaznou péči.

„Stávající vybavení oddělení navazující péče bylo značně zastaralé, nemělo celou řadu důležitých funkcionalit nebo bylo na konci své životnosti. Výměna za moderní vybavení zajistí kvalitní diagnostiku, léčbu a záchyt časných stádií onemocnění,“ řekla Lucie Sedláčková, tisková mluvčí Uherskohradišťské nemocnice.

Budova interny
Konec cest pacientů do jiných okresů. Strakonická nemocnice má moderního "obra"

V rámci tohoto projektu došlo k výrazné modernizaci vybavení nemocnice. Byly pořízeny nové přístroje, které zpřesňují a zkvalitňují vyšetření pacientů a stanovení diagnózy. Nemocnice získala také špičkové vybavení pro návaznou péči, jako například robotický přístroj pro stabilizaci trupu. Ten napomáhá rehabilitaci pacientů po operacích i úrazech. Kvalita a dostupnost péče v Uherskohradišťské nemocnici se tak dostala na evropskou úroveň.

Jak eurofondy pomáhají ve zdravotnických zařízeních?Jak eurofondy pomáhají ve zdravotnických zařízeních?Zdroj: MMR

Celkem tak bylo nakoupeno nové přístrojové vybavenív hodnotě 97 116 433 korun, kdy velkou část těchto finančních prostředků, přes osmdesát dvaa půl milionu korun, tvořila finanční podpora z fondů EU. Projekt byl dvouetapový a skončil v září 2018.

Nemocnice v Uherském Hradišti prošla v posledních letech mnoha změnami a komfort se pro zdejší pacienty neustále zvyšuje. Vše zde vypadá zcela jinak než 15. ledna 1924, kdy ošetřili lékaři v Uherskohradišťské nemocnici prvního pacienta. Za léta své existence zažila nemocnice řadu změn a cesta k její současné podobě i kvalitě poskytovaných služeb nebyla snadná.

Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí
Porodnice v pražském Podolí je pojem. Snaží se vyrovnat těm nejlepším v Evropě

Významné proměny přišly v době existence Zlínského kraje. Přelomovou událostí se v roce 2002 se stala modernizace operačních sálů chirurgického oddělení, k nimž přibyl trakt centrální sterilizace.

V dalším kroku prošel rozsáhlou rekonstrukcí izolační pavilon, do něhož se přestěhovaly dialýza, infekční a dětské oddělení. Tyto změny uzavřela nemocnice v roce 2004. Současně skončila i modernizace pavilonu oddělení nukleární medicíny.

Podívejte se na Mapu projektů EU

 V roce 2011 vzniklo nové oddělení Traumatologie zabezpečující plnohodnotnou péči při poranění v oblasti svalů a kostí, které se jako samostatný obor separovalo od Ortopedie. Nové oddělení poskytuje péči ve dvou nových ambulancích, přičemž jedna z nich zabezpečuje ošetření pacientů v nepřetržité službě.

V říjnu 2014 byl otevřen nový centrální objekt chirurgických oborů (chirurgie, ortopedie, traumatologie, urologie, ARO, JIP, NIP, neurologická JIP, oční oddělení, ORL a centrální sterilizace) a jeho stavba stála 400 milionů korun bez vybavení. Stejně tak začala fungovat nově i nemocniční lékárna. V současné době probíhá rekonstrukce plicního pavilonu, který doplní moderní komplex vzájemně propojených budov v srdci areálu. Stavební práce by měly být dokončeny v první polovině roku 2022 a nemocnice byla tak na své stoleté výročí mohla být kompletně zrekonstruována.

Bez evropských peněz není možný rozvoj

Bylo by možné mít v Uherskohradišťské nemocnici tak kvalitní vybavení bez pomoci dotačního projektu? „Cesta k získání prostředků na obnovu a pořízení přístrojového vybavení a technologií by bez pomoci dotačního projektu byla velmi dlouhá a složitá,“ říká Lucie Sedláčková.

Projekt v číslech: Uherskohradišťská nemocniceProjekt v číslech: Uherskohradišťská nemocniceZdroj: MMR

Masivní investice do stavebního rozvoje a do lidských zdrojů, které jsou v tomto okamžiku absolutně nezbytné k zachování dlouhodobé stability nemocnice, neumožňují v uspokojivé míře modernizovat její přístrojové vybavení. „Nemocnice by byla schopná z vlastních zdrojů udržet kvalitu přístrojového vybavení, ale rozhodně není možné financovat její rozvoj a další zvyšování kvality,“ uvedla Sedláčková.

Člen představenstva: Evropská podpora je důležitá 

Nové přístroje a vybavení, které pomáhají zkvalitňovat náročnou péči o pacienty v Uherskohradišťské nemocnici, byly zakoupeny s výrazným přispěním evropských dotací. Nejen o tom hovořil Deník s Janem Hrdým, členem představenstva Uherskohradišťské nemocnice pro oblast provozu, obchodu a investic.

Jan Hrdý je členem představenstva Uherskohradišťské nemocnice, odpovědným za oblast provozu, obchodu a investicJan Hrdý je členem představenstva Uherskohradišťské nemocnice, odpovědným za oblast provozu, obchodu a investicZdroj: archiv Uherskohradišťské nemocniceZvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici. Co všechno to obnáší, co si pod tím lze představit?
Předmětem projektu je obnova a pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech. Jedná se o modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků potřebných k dosažení standardních parametrů kvality péče na evropské úrovni.

Jak se tímto projektem zlepšil komfort pro pacienty?
Modernizací infrastruktury a rozvojem péče s adekvátním personálním, věcným a technickým vybavením bylo vytvořeno moderní zázemí, zjednodušily se procesy, a tím se také zvýšil komfort poskytované péče.

Nyní máte moderní a špičkové vybavení, takže lidé například nemusejí hledat nutné procedury jinde?
Uherskohradišťská nemocnice zabezpečuje zdravotní péči pro pacienty z rozlehlé spádové oblasti čítající více než 150 tisíc obyvatel. V souladu s cílem projektu došlo ke zkvalitnění poskytované léčby, a pacienti tak dostanou veškerou péči na jednom místě.

Onkogynekologické centrum v jihlavské nemocnici
Na Vysočině umí i ty nejnáročnější operace. I díky špičkovým přístrojům

Pokrok v medicíně je velmi rychlý. Lze už nyní říct,co byste potřebovali z vybavení ještě vylepšit, případně doplnit?
Momentálně máme připravený další projekt a budeme žádat o dotaci REACT-EU. Cílem projektu je získaní prostředků na nákup technického a přístrojového vybavení. Jedná se například o mamografický rentgenový přístroj, defibrilátory, plicní ventilátory a mnoho jiných.

Šlo v případě tohoto projektu jen o přístrojové vybavení nebo také o modernizaci prostředí, prostor a ordinací? Protože i příjemné prostředí může mít vliv na kvalitu péče, je prospěšné psychickému stavu pacientů.
V tomto projektu šlo výhradně o pořízení přístrojového vybavení.

Jak moc je pro vás důležitá podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a z fondů EU?
Podpora od Ministerstva pro místní rozvoj a z fondů EU je pro Uherskohradišťskou nemocnici velmi důležitá. Bez této podpory by nebylo možné pořídit nové moderní vybavení, a zlepšit tak kvalitu a dostupnost péče o pacienty.

Je hodně důležité dobře připravit projekt? Lze to dělat bez nějaké poradenské firmy?
Využití poradenské firmy je pro projekty takového rozsahu nezbytností.

Další podobné projektyDalší podobné projektyZdroj: MMR