„Perinatologie a neonatologie jsou dva odlišné obory spolupracující v rámci Perinatologického centra,“ vysvětluje hned na začátku doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., primář Neonatologického oddělení FN Plzeň, základní pojmy svého oboru, v nichž mnohdy nemají jasno ani nastávající maminky.

„Perinatologie je podobor gynekologie a porodnictví, zabývá se péčí o matku a plod krátce před porodem, během porodu a přímo po skončení těhotenství. Neonatologie pečuje o narozené děti, jak zdravé, tak nemocné, děti nedonošené, děti s vrozenými vadami nebo s infekčními komplikacemi. Péče začíná vybavením plodu z těla matky, trvá dny, týdny nebo i několik měsíců podle závažnosti stavu dítěte, a pokračuje i po propuštění domů v rámci ambulantních kontrol v Centru vývojové péče,“ poskytuje skutečně zevrubné vysvětlení primář Jiří Dort z FN Plzeň.

Evropské fondyEvropské fondyZdroj: MMR

Perinatologické centrum plzeňské nemocnice slouží dvěma krajům, řeší tak nejkomplikovanější případy z Plzeňského a rovněž Karlovarského kraje. Právě sem míří centrálně předčasné porody ve 24. až 32. týdnu, matky se závažnými srdečními komplikacemi, těhotné s diabetem, hypotrofické plody před 34. týdnem gravidity, prenatálně diagnostikované vrozené vady a další závažné stavy s možným ohrožením života ženy či plodu.

Obměnili staré, získali nové

Ke zkvalitnění výše uvedené péče přispěl i projekt, v jehož rámci došlo k obnově a modernizaci přístrojového vybavení perinatologického centra. Celý projekt, který se uskutečnil v letech 2017-2020, stál bezmála 70 milionů korun. Evropská unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu přispěla částkou téměř 60 milionů korun.

„Projekt lze rozdělit na dvě hlavní části – obnovu původního vybavení za modernější a v mnoha ohledech vyspělejší techniku, a pořízení zcela nového vybavení, které dosudk dispozici nebylo. Obnoveno bylo velké množství přístrojů mnoha druhů, od infuzní techniky, monitorů životních a mozkových funkcí, inkubátorů, fototerapeutických lamp, novorozeneckých ventilátorů, sonografů a pojízdného rentgenu, až po vyšetřovací a porodní lůžka, kardiotokografy, operační nástroje a operační stůl pro porodní sály.

V moderním areálu v Bohunicích provedou chirurgové na 30 000 operací ročně. Využívají k tomu i moderní technologie a nově zrekonstruované operační sály, u nichž na modernizaci přispěly i fondy EU
VIDEO: Fakultní nemocnice Brno je modernější díky dotaci EU

Zcela nové technologie představují přístroje, jako je analyzátor mateřského mléka pro individualizaci nutriční péče, přístroj pro transkutánní měření bilirubinometrie, vysokoprůtokové zvlhčovací kanyly nebo speciální kardiotokografy (CTG) s analýzou ST segmentu,“ popisuje projekt MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň.

Veškeré pořízené vybavení napomáhá k poskytování zdravotní péče nejvyšší třídy, využívá nejnovější technologie a současně se jedná o špičkové vybavení s důrazem na neinvazivní provedení vyšetření.

Vyšetří novorozence přímo v inkubátoru

„Chloubou oddělení je nejmodernější sonografický přístroj, který umožňuje vyšetřovat nemocné novorozence přímo v inkubátoru bez potřeby transportu na vyšetření. Stejně tak je to přístroj na léčbu dětí po porodní asfyxii metodou celotělové řízené hypotermie, která může chránit tkáň mozku, a zlepšuje tak dlouhodobou prognózu dítěte,“ podotýká ředitel Václav Šimánek.

„Pokud by nemocnice nezískala finanční prostředky z dotace, trvala by obnova techniky déle a nebylo by to v takovém rozsahu.“

Bez kvalitních přístrojů lze jen stěží poskytovat tu nejlepší péči na současné vysoké úrovni. „Pokud by nemocnice nezískala finanční prostředky z dotace, museli bychom postupně zdravotnickou techniku obnovovat z vlastních zdrojů. Trvalo by to déle a nebylo by to zcela jistě v takovém rozsahu,“ říká ředitel Václav Šimánek.

Modernizace FN Plzeň v číslechModernizace FN Plzeň v číslechZdroj: MMR

Za ziskem dotace je podle ředitele Václava Šimánka ukryto obrovské množství práce všech zainteresovaných, kteří se na přípravě podkladů i vlastní realizaci podíleli. „Jednalo se o rozsáhlý projekt s vysokým počtem nakupované zdravotnické techniky, ale díky zkušenostem našeho týmu se podařilo vše včas zvládnout,“ uzavírá.

Jiří Dort: Česká neonatologie patří v současnosti mezi nejúspěšnější na světě

Téměř padesát let pracuje v plzeňské nemocnici doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., současný primář Neonatologického oddělení FN Plzeň. Stál u zrodu tohoto oddělení, jehož je primářem už čtvrt století. Je rovněž jedním ze zakládajících členů České neonatologické společnosti, která se snaží být garantem poskytování té nejlepší péče matkám a dětem v tuzemských nemocnicích. Podle odborníků se to daří a špičková péče je možná díky skvělým výkonům lékařů a dotacím z fondů EU, které v posledních letech směřují do tohoto oboru.

Jiří Dort, primář Neonatologického oddělení FN PlzeňJiří Dort, primář Neonatologického oddělení FN PlzeňZdroj: se svolením FN PlzeňStál jste u zrodu neonatologického oddělení, primářem jste už více než čtvrt století. Jaké to bylo tehdy na startu oproti tomu, jaké to je dnes?
V devadesátých letech se zakládal samostatný lékařský obor neonatologie, v kontextu toho vývoje také vznikala samostatná oddělení neonatologie v rámci velkých nemocnic. Začátky nebyly vůbec snadné, ve skromných prostorách ještě v dětské klinice a s malým týmem lékařů a sester. Když se neonatologie v roce 2007 přestěhovala z FN Bory na Lochotín do nové budovy, byla to obrovská pozitivní změna, skok asi tak o sto let vpřed.

Z čeho máte na oddělení největší radost?
Z celého oddělení. Z lékařů, sester, pomocného personálu, z přístrojového vybavení. Vše je v nezbytné kvalitě odpovídající náročné práci.

A co vám naopak přidělává vrásky na čele?
Věčný koloběh života, odchody lékařek na mateřské a rodičovské dovolené a potřeba neustále hledat a školit nové lékaře. Ale mohu říci, že personálu máme dostatek.

„Když se neonatologie v roce 2007 přestěhovala z FN Bory na Lochotín do nové budovy, byla to obrovská pozitivní změna, skok asi tak o sto let vpřed.“

Jak byste to téměř půlstoletí vašeho působení v plzeňské nemocnici popsal?
Ta doba se skládala z několika etap. První etapa nováčka bylo seznamování s klinickou medicínou, vše bylo nové a bylo nutné se všemu učit. Následovalo období mladého lékaře, který již zvládá základní lékařské postupy, také si již trochu věří, ale musí se stále hodně učit na první atestaci, a následně na druhou z pediatrie. Pak se z mladého lékaře stal lékař zkušený, který sejiž realizoval v poctivé medicíně a začal publikovat odborné články. V dalším období nastal přechod k neonatologické problematice.

Je vaše oddělení nyní ve stavu, že je důležité ho především udržovat, nebo je nutné něco vylepšit?
Vylepšovat je stále co, je to kontinuální proces.

Sídlí zde také jedno ze 17 onkogynekologických center, která dnes fungují v rámci celé České republiky
VIDEO: Stovky žen využívají modernizované onkogynekologické centrum v Praze

Jste zakládajícím členem České neonatologické společnosti. Jak na tom tento obor v Česku je? A jak si, v porovnání s ostatními podobnými zařízeními, stojíte vy v Plzni?
Česká neonatologie se v současnosti se svými výsledky péče může postavit mezi nejúspěšnější státy světa. Plzeňská neonatologie má výborné výsledky, ale v současnosti mají podobná zařízení výsledky již vyrovnané.

Pod vaším vedením jste přivedli a vyslali do světa tisíce dětí. Stává se vám, že vás někdy někdo osloví a řekne: „Pane primáři, díky!?“
Ano, stává se to. Je to vždy hřejivý pocit a impuls do další práce.

A přiznejte se, kolikrát jste chtěl z neonatologie utéct?
Přiznám se, že nikdy…

Dokážete se na zahrádce, při chození po horách či při dlouhé běžecké štrece, což jsou vaše koníčky, odpoutat od maminek a miminek? Nebo na nemocnici myslíte i ve volném čase?
Ano, myslím, ale dokážu se odpoutat, když vím, že vše na oddělení probíhá tak, jak má.

Projekty z fondů EUProjekty z fondů EUZdroj: MMR