V letech 2018–2023 na FaF realizovali projekt Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik (EFSA-CDN). Projekt podpořil excelentní mezioborový výzkum. Aplikace jeho výstupů v příštích letech by mohla umožnit vznik nových léčivých látek a preparátů. „Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost naší vědecko-výzkumné činnosti v mezinárodním měřítku. Významně jsme modernizovali naši infrastrukturu a podpořili rozvoj výzkumných týmů s účastí excelentních vědců, a to v neposlední řadě ze zahraničí,“ říká prof. RNDr. Petr Solich, CSc., garant zmíněného projektu.

Více než pětiletý projekt měl rozpočet přes 212 milionů korun. Evropská unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání přispěla téměř 181 miliony korun. Během jeho trvání vědci analyzovali desítky látek s léčivými účinky. Výsledky této práce budou přinášet užitek v dalších letech. Uplatní se při vývoji léků i kontrole přípravků, které podporují lidské zdraví.

https://g.denik.cz/1/70/mmr-graf-listopad-2023.jpgZdroj: se svolením MMR

Přístroje za 100 milionů

„Největší částka, více než 100 milionů, byla investována do nákupu moderních přístrojů, srovnatelných s těmi nejlepšími na světě. Velký objem prostředků byl použit i na tzv. internacionalizaci, to je vysílání našich mladých pracovníků na dlouhodobé stáže na prestižní univerzity v cizině. Například v Německu, Francii, Španělsku či USA, ale i na přijímání mnoha zahraničních expertů v Hradci Králové, kde jsme mohli diskutovat jejich nejnovější poznatky. Nemalé finanční prostředky byly využity i pro tucet mladých vědeckých pracovníků, včetně těch zahraničních, kteří byli do projektu po celou dobu zapojeni. Dále se z projektu hradili nákup potřebného laboratorního vybavení, chemikálií a podobně,“ vypočítává Petr Solich.

Pětiletý výzkum Probiotické bakterie střevní mikroflóry jako základ zdraví a pohody zvířat se z velké části zaměřil na jednodenní kuřata:

Pětiletý výzkum vědců Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně umožnil vývoj probiotik pro kuřata, která vyrůstají ve velkochovech
Krok od schválení výroby. Kuřata budou zdravější i díky novým probiotikům z Brna

Mezi pořízenými unikátními přístroji byl například nejnovější průtokový cytometr za 15 milionů korun, sloužící k charakterizaci buněk. Nebo kapalinový chromatograf ve spojení s hmotnostní spektrometrií za více než 12 milionů korun. Ten umožňuje rychle najít velké množství různorodých látek v malém vzorku. To lze například využít při analýze lidských tkání a tekutin. Nejdražším byl špičkový japonský NMR spektrometr, jehož cena překročila 25 milionů korun.

Padesátka špičkových vědců

Do excelentního výzkumu EFSA-CDN bylo vybráno zhruba 50 nejlepších akademických a vědeckých pracovníků fakulty. „Zapojili jsme pracovníky, ze všech oborů – od různých chemických disciplín po biologické vědy, farmakologii a studium přírodních látek. Projekt také umožnil zvýšit kvalitu vzdělání studentů fakulty, kteří pracovali v laboratořích, a měli tak kontakt se zahraničními kolegy. Za těch pět let to byly odhadem přes dvě stovky studentů. To je obrovské pozitivum,“ uvedl Petr Solich.

Projekt přinesl řadu nových zkušeností, mezinárodních setkání, ale také velké množství kvalitních výstupů základního výzkumu. To je přes 250 vědeckých publikací v prestižních světových odborných časopisech. „Zavázali jsme se, že se budeme zabývat takovou oblastí základního výzkumu, která je nám odborně nejbližší. Proto jsme vyvíjeli nové metody a postupy, například syntézu nových potenciálních biologicky aktivních látek či nové způsoby testování kvality léčiv a jiných biologicky aktivních látek,“ popisuje dění v projektu Petr Solich.

„Největší částka, více než 100 milionů, byla investována do nákupu moderních přístrojů, srovnatelných s těmi nejlepšími na světě.“

Petr Solich, profesor Faf UK

Fakulta měla v rámci programu vytipované strategické partnery z předních světových univerzit z Austrálie, Finska, Německa, Norska, Portugalska, Slovinska a Španělska. „Vědci ze zahraničí nám radili, společně jsme se navštěvovali a diskutovali o nejnovějších poznatcích v oblasti výzkumu léčiv. Navázání úzké odborné spolupráce se zahraničními vědeckými institucemi formou společných seminářů a konferencí bylo rovněž velmi přínosné,“ dodává na závěr Petr Solich.

https://g.denik.cz/1/41/mmr-hradec-kralove-faf-uk.jpgZdroj: se svolením MMR

Petr Solich: V projektu jsem si připadal jako dirigent

Garantem projektu, který měl rozpočet 212 milionů korun a uskutečnil se na Farmaceutické fakultě (FaF) Univerzity Karlovy v Hradci Králové, byl prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Původem Brňan vystudoval v Hradci v roce 1979 právě FaF, a po jejím ukončení tu začal kariéru vysokoškolského učitele. Na fakultě tak pracuje už přes čtyřicet let. Šestnáct let byl vedoucím katedry analytické chemie, v letech 2014–2022 byl proděkanem fakulty pro evropské projekty.

Prof. RNDr. Petr Solich, CSc., v letech 2014–2022 proděkan Farmaceutické fakulty Univerzity KarlovyProf. RNDr. Petr Solich, CSc., v letech 2014–2022 proděkan Farmaceutické fakulty Univerzity KarlovyZdroj: Deník/Jiří MacekFakulta získala podporu z EU na projekt Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik přes 212 milionů. Co kdyby se to nepodařilo?
To by byl velký problém! Nebyly by pořízeny unikátní vědecké přístroje, chybělo by intenzivní propojení a komunikace se světem a hlavně by neprobíhal tak intenzivní výzkum v oblasti, která se týká každého z nás, tedy našeho zdraví. A určitě by bylo zaměstnáno méně mladých začínajících vědců, kteří bývají díky své kreativitě „motorem“ výzkumné činnosti. Všechny ty možnosti, které projekt přinesl, nás neskutečně dostaly nahoru.

Jak byste projekt zhodnotil?
Přinesl nám zvýšení kvality výzkumu a obecně úrovně pro všechny. Dostal nás na minimálně evropskou úroveň a přinesl perfektní vybavení laboratoří. Vážíme si toho, že jsme evropskou podporu dostali. Byla to spousta starostí, ale celý tým to zvládl. Tak trochu jsem si připadal jako dirigent – výzkum je totiž týmová práce, máte mnoho vynikajících sólistů, ale je třeba je sladit na jednu notu, aby celý orchestr a jeho hra vyzněla pozitivně. Já si připadal jako dirigent, co neumí sice hrát na všechny ty nástroje, ale musí je umět sladit dohromady. A ono to vyšlo.

Sesumírujte vše. Mluvíme o léčivech a nutraceutikách…
Léčiva a jejich kvalita jsou pod obrovskou kontrolou, trvá dlouhé roky, než je nové léčivo schváleno a dostane se k pacientovi, a ten celý proces stojí neuvěřitelné peníze. Uvědomme si, že léčivá látka může mít už z výroby stopy nečistot, při uchovávání se některé účinné látky postupně v čase mohou pomalu rozkládat a tím mohou vznikat tzv. degradační produkty. Ty se musí detailně monitorovat a kontrolovat. U léčiv je tato kontrola perfektně nastavená, u nutraceutik tohle ale dosud tak perfektní není. A to ani u nás, ani v EU. Jsou to látky, které nemají tak velké účinky, dopady na organismus. Ta kontrola je u nutraceutik mnohonásobně menší. I proto je třeba se touto problematikou zabývat.

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm vybudovala nové cukrářské centrum z prostředků fondů Evropské unie:

Hotelová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm vychovává mladé odborníky pro oblast gastronomie a hotelnictví. Školu každoročně absolvují na tři desítky cukrářů
Moderní zázemí cukrářů ve Frenštátě: Sladkému řemeslu se učí v novém centru

Co jsou vlastně nutraceutika?
Nutraceutika je označení pro přípravky obsahující určité složky výživy obvykle přírodního původu, které mají biologické účinky a příznivé působení na lidský organismus. Používají se jako doplněk běžné výživy. Nejčastější nutraceutika jsou například koenzym Q, laktobacily, antioxidanty, aminokyseliny, vitaminy. Působí na orgány těla v prevenci chorob nebo jako doplňující látky, které není organismus schopen přijmout běžnou stravou. Stručně řečeno, léky léčí už prokázané nemoci, nutraceutika pomáhají zejména v prevenci či jako doplněk léčby. Mají ale mnohem mírnější zákonné normy k výrobě, ověřování kvality či k prodeji.

Tento projekt znamenal pět let vašeho života. Jaký pocit se vám nyní vybaví?
Úleva, že projekt dobře dopadl a vše, co jsme slíbili, jsme splnili. A taky že už nemusíme jezdit do ciziny či přijímat tady zahraniční akademiky či vědce a připadat si jako chudý příbuzný. Projekt EFSA-CDN a to, jaké máme možnosti, obdivovali snad všichni zahraniční kolegové, někteří i záviděli. Získali jsme nejen vynikající vybavení laboratoří, ale i navázali skvělé zahraniční kontakty. Nechceme se ve výzkumu srovnávat jen v rámci ČR, musíme se srovnávat s tím nejlepším, co je v EU, ale i ve světě. Když to shrnu, tak jsme se dostali v naší výzkumné činnosti v „malém venkovském Hradci“ minimálně na evropskou úroveň. A to je super.

„Léky léčí už prokázané nemoci, nutraceutika pomáhají zejména v prevenci či jako doplněk léčby. Mají ale mnohem mírnější zákonné normy.“

Co vás nyní čeká?
V minulých dnech uspěla fakulta v dalším, ještě větším projektu s názvem „Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách – NETPHARM“, který se bude zabývat výzkumem moderních léčiv. Bude podpořen takřka 500 miliony korun, FaF jej bude koordinovat a propojí řadu českých pracovišť a institucí se silným medicinálně-chemickým, farmaceuticky-technologickým, farmakologickým, analytickým a klinickým potenciálem. Musím také zmínit, že FaF čeká zhruba do tří čtyř let stěhování do nových prostor. Spolu s hradeckou lékařskou fakultou se budeme přemisťovat do nového kampusu Univerzity Karlovy v Hradci, budovaného u fakultní nemocnice.

https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty?utm_source=Deník&utm_medium=noviny&utm_campaign=listopad+2023&utm_term=dotace&utm_content=inzerceZdroj: se svolením MMR