Po nové trati jezdí od února do jihlavské průmyslové zóny trolejbusy ve zkušebním provozu. Trať je napojena na stávající trolejbusovou infrastrukturu v okružní křižovatce v ulici Romana Havelky a dále je vedena ulicemi Sokolovská a Pávovská až na smyčku před areály průmyslové společností Bosch Powertrain a Automotive Lighting.

„Jsem samozřejmě moc rád, že se novou trolejovou trať díky evropské dotaci podařilo vybudovat,“ netají potěšení primátor Jihlavy Petr Ryška. Podle něj tak město nejenže získalo lepší dopravní dostupnost pro severní část města, ale daří se mu také nahradit naftové autobusy bezemisní dopravou. „Dalším kladem, který vnímáme, je jistě i to, že trolejbusy jsou méně hlučné než autobusy. I z ekonomického hlediska je to v současné době výhoda,“ pochvaluje si primátor. Celkové náklady na tento evropský projekt byly více než 124 milionů korun. „Evropská unie se na investici podílela částkou téměř 106 milionů korun, zbytek byly peníze města,“ upřesnil.

Dotaci čerpali Budějovičtí na dopravně řídicí centrum
VIDEO: Dopravu v Českých Budějovicích hlídají kamery, čidla i moderní centrum

Před spuštěním provozu na nové trati uspořádal dopravní podnik bezplatné prezentační jízdy, na nich si zájemci mohli zdarma vyzkoušet jízdu na nových trolejbusových linkách G a H do Bedřichova a na konečnou stanici v průmyslové zóně. Trať je natolik unikátní, že jejího otevření se zúčastnili také zástupci ministerstva dopravy a zhotovitelské firmy Elektroline.

Zdroj: se svolením MMR

Tiché vozy i nová zastávka

S výstavbou nové trolejbusové trati vznikla zatím jedna nová zastávka – Zadní Bedřichov. „Snažili jsme se pružně reagovat na poptávku cestujících, kteří dojíždějí do zaměstnání, neboť se v blízkosti nové zastávky otevřela skladová hala firmy Bosch a budují se tam další. V letošním nebo příštím roce předpokládáme také otevření zastávky na druhé straně, protože ve směru z Masarykova náměstí na Bosch-Pávov musejí cestující zatím využívat vzdálenější zastávku Škola-Bedřichov,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner.

A jaké vozy na novou trať v Jihlavě nasadili? „Aktuálně máme v provozu na nové lince G z Horního Kosova do Antonínova Dolu osm vozů. Z toho v sedmi případech jde o parciální trolejbusy, které jezdí díky baterii i v těch částech města, kde troleje nejsou. Na lince H, mezi Zadním Bedřichovem a Poliklinikou, jezdí tři standardní trolejbusy. Část vozů je z doby 2009 až 2011. Jejich nákup byl tehdy také podpořen dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Parciální trolejbusy jsou z roku 2020,“ prozradil šéf dopravního podniku.

„Dalším kladem, který vnímáme, je jistě i to, že trolejbusy jsou méně hlučné než autobusy. I z ekonomického hlediska je to dnes výhoda.“
Petr Ryška, primátor Jihlavy

Nyní v jihlavském dopravním podniku očekávají dodávku dalších šesti vozů stejného typu. „S jejich dodáním je ale zatím zhotovitel v dramatickém zpoždění kvůli špatné situaci na trhu s elektrokomponenty,“ posteskl si Radim Rovner. Poukázal na to, že po dodávce nových trolejbusů dojde k razantnímu navýšení počtu kilometrů najetých s elektrickým pohonem. „Plánujeme, že ročně najedeme elektrickou trakcí až dva miliony kilometrů a 850 až 950 tisíc kilometrů motorovými vozy, které budou výhradně na stlačený zemní plyn, jenž vykazuje výrazně nižší emise než starší autobusy s pohonem na motorovou naftu,“ okomentoval předseda představenstva. Aktuálně Dopravní podnik města Jihlavy disponuje celkem 40 autobusy a 39 trolejbusy. Roční nájezd činí 2,8 milionu kilometrů.

S nelehkou situací se ale podnik potýká v personální oblasti. V nejbližších letech musí projít generační obměnou. „Máme 162 zaměstnanců, z toho je 93 řidičů. Ve skutečnosti bychom jich ovšem potřebovali alespoň 105, abychom mohli provozovat i zájezdovou a ostatní doplňkovou dopravu tak, jak je potřeba,“ vysvětluje Radim Rovner. Podle něj se podnik snaží řidičům vyjít všemožně vstříc, nešetří různými benefity počínaje 25 dny dovolené, závodním stravováním, případně příspěvkem na stravu, příspěvkem na penzijní připojištění, levnějšími tarify pro volání, zaměstnaneckým jízdným na MHD či možností dovolené ve dvou podnikových rekreačních zařízeních. „Od 1. dubna máme uzavřenou novou kolektivní smlouvu. Mzdy jsme navýšili o 13 procent,“ doplnil fakta šéf dopravního podniku.

Zdroj: se svolením MMR

Radim Rovner: Podařilo se vybudovat trať, která se řadí k nejmodernějším v České republice

V Jihlavě letos významně zlepšili dopravní dostupnost městské dopravy. Od února tam trolejbusy Dopravního podniku města Jihlavy začaly ve zkušebním provozu přepravovat cestující do průmyslové zóny po nové trati. Na její vybudování přispěly téměř 106 miliony korun fondy Evropské unie. O průběhu výstavby nové trati a provozu na ní jsme mluvili s předsedou představenstva společnosti Dopravní podnik města Jihlavy Radimem Rovnerem.

Radim Rovner, předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy.Radim Rovner, předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy.Zdroj: Deník/Eva BártíkováMohl byste zmínit, co vše se podařilo z evropské dotace na novou trať zrealizovat?
Z evropské dotace se v Jihlavě podařilo vybudovat 5,5 kilometru souvislé trolejbusové trati, která začíná u kruhového objezdu u obchodního domu Kaufland na ulici Romana Havelky a vede přes ulici Sokolovskou až na konečnou stanici Bosch-Pávov. Mimo těchto 5,5 kilometru trolejí bylo položeno také několik kilometrů trakčních kabelů pro napájení trati a byly vybudovány dvě trakční měnírny. Podařilo se vybudovat trať, která se řadí k nejmodernějším v České republice za posledních deset let.

Kdy se se stavbou nové tratě začínalo a jak probíhaly práce?
V roce 2020 začala stavba přípravnými pracemi – budováním základů trakčních sloupů a výkopů pro trakční kabely a kabely veřejného osvětlení. Práce pokračovaly i v roce 2021, kdy došlo na instalaci trakčních sloupů a postupně byly osazeny i trakční měnírny MR3 a MR4. Realizovala se montáž vrchního trolejového vedení, tedy samotných závěsů neboli výložníků, na něž byl natažen trolejový drát. Ve dvou místech na trati, a sice na konečných Zadní Bedřichov a Bosch Pávov, zhotovitel instaloval výhybky tak, aby bylo možné změnit pořadí vozů na linkách. Díky tomu řidiči mohou čerpat bezpečnostní přestávky či zkrátit některé linky tak, aby na vzdálenější konečnou nedojížděli neefektivně bez cestujících. Budovalo se také zázemí pro řidiče na konečné zastávce Zadní Bedřichov.

„Z evropské dotace se v Jihlavě podařilo vybudovat 5,5 kilometru souvislé trolejbusové trati až na konečnou stanici Bosch-Pávov.“

Objevily se v souvislosti s budováním tratě nějaké složitosti, které jste museli řešit?
Zásadní část výstavby, při níž se prováděly výkopové práce a montáže trolejového vedení, se časově překrývala s opravou takzvaného dálničního přivaděče – silnice I/38. Silný automobilový provoz v místě stavby byl na nezbytnou dobu řízen světelnou signalizací. Našim řidičům to komplikovalo časy dojezdů na zastávky MHD. I proto chci touto cestou poděkovat za velkou trpělivost jak našim řidičům, tak i cestujícím.

Kdy jste spustili na nové trati provoz a jaké byly začátky?
Zkušební elektrický provoz na nové trati byl slavnostně spuštěn 1. února letošního roku, po nově vybudované trati začaly jezdit linky G a H. První týden provozu nám ale vůbec nepřálo počasí. Ač předtím byla zima mírná, začátkem února předvedla svoji sílu – od mohutného větru, který srážel větve stromů na trakční vedení, až po sněžení s mrazem až o minus sedmnácti stupních Celsia. To se promítalo do včasnosti dopravy.

Město Hranice v Olomouckém kraji má ideální podmínky pro rozvoj cyklodopravy. Kolo zde místní využívají pro dopravu do práce i školy
VIDEO: Cesta do škol i do práce. Cyklostezka Bečva je pro Hranicko důležitá

Jak vypadá provoz na nové trati dnes?
Aktuálně vyhodnocujeme zkušební provoz na nových linkách G a H a monitorujeme obsazenost těchto spojů. K září letošního roku připravujeme optimalizaci tak, abychom vyhověli podnětům cestujících z oblasti Antonínova Dolu a Pávova a podnětům zaměstnanců, kteří pracují v průmyslové zóně. Chceme zapracovat na tom, aby jízdní řád víc vycházel vstříc jejich potřebám a byl spolehlivější.

Jakými nejmodernějšími technologiemi či novinkami se nová trať může pyšnit?
Trať je stavěná podle nových norem. To znamená, že je nejmodernějším úsekem trolejové tratě nejen v Jihlavě, ale i v rámci celé republiky. Tím zásadním, co je v tomto případě nové, je napájení. Výstavba dvou nových trakčních měníren zabezpečí dostatek proudu pro robustní interval MHD, a to nejen pro spotřebu proudu k samotné jízdě, ale i pro dobíjení trakčních baterií parciálních trolejbusů, které jedou další část trati mimo trolejové vedení. Při tomto nastavení se výrazně snižuje čas potřebný na konečných stanicích při dobíjení trakční baterie.

Zdroj: se svolením MMR