V českém skautském hnutí už delší dobu vznikaly plány na to, jak více než stoletou zkušenost skautské výchovy využít i mimo skautské oddíly. K uskutečnění těchto plánů Junáku pomohla evropská dotace, která umožnila, aby se organizace společně se svými zvláštními jednotkami Kaprálovým mlýnem a Skautským institutem (SI) pustila do práce.

„Činnost Skautského institutu se obrací spíš ven, na veřejnost, proto se naším úkolem stalo připravit programy pro školy, zatímco Junák díky dotaci připravoval programy pro oddíly. Kaprálův mlýn je zase středisko ekologické výchovy, ti se tak pustili do environmentálních programů pro školy i oddíly,“ uvedl Jakub Ambrozek, zástupce ředitele SI.

SI je totiž jednotkou Junáka, která nepořádá letní tábory ani schůzky, ale pečuje o paměť skautingu a přibližuje skautské principy, metody a zkušenosti široké veřejnosti.

https://g.denik.cz/1/11/mmr-rijen-velky-graf-2023.jpgZdroj: se svolením MMR

V rámci projektu bylo připraveno 26 nových výukových programů pro skautské oddíly a žáky základních i středních škol, 12 z nich měl na starost SI. Mezi nimi například program „Školní výlet jako expedice“, pojatý jako skautská výprava se spacákem a stanem.

„Nabízeli jsme program v modifikované podobě šesťákům, osmákům i deváťákům. Žáci si vše naplánovali, každý z nich měl na výletě svoji roli. Další program byl například „Když nám bylo 16“ zaměřený na poznávání lokální historie očima rodičů žáků – když jim bylo právě šestnáct. Děti si podle jejich vyprávění pátrání velmi užívaly. Některé programy byly časově náročnější, jiné byly směrovány třeba do projektového dne. Prvky skautské metodiky se prolínaly všemi našimi projekty. A mohu zmínit i program „Seznamte se“, určený pro prváky a šesťáky k vzájemnému poznávání,“ popsala metodička SI Marie Čech.

Díky podpoře z fondů EU se klášter v Louce proměnil
VIDEO: Místo setkávání i edukace. Klášterní škola se proměnila v moderní centrum

„V prolínání formálního a neformálního vzdělávání vidíme dlouhodobě ohromný potenciál. Tahle dotace nám umožnila začít ho naplno rozvíjet, díky ní se to děje vlastně dodnes, a to v čím dál větší míře, v naší tvůrčí skupině SI Kabinet,“ podotkl ředitel SI Miloš Říha.

Programy byly směrovány ke schopnostem učit se, k posílení ekologického cítění a porozumění přírodě. Kromě toho k celostnímu osobnímu a sociálnímu rozvoji jedince a k povzbuzení jeho aktivního přístupu k okolnímu světu. Čtyřletý projekt Skauting pro školy stál bezmála 17 milionů korun, Evropská unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání přispěla částkou 13,5 milionu korun.

Pokračování projektu

„V rámci projektu jsme připravili kompletní metodické podklady a zajistili pilotní projekty ve školách v konkrétních třídách. Celkově to byly stovky hodin připraveného programu. Projekt nás pořádně nastartoval a díky dalším výzvám v činnosti pokračujeme. Postupně se přesouváme i k zajištění lektorské činnosti, v desítkách škol naše programy přímo realizujeme. Ty z nedávné doby se zaměřují hlavně na wellbeing (sdružuje vše, co přispívá ke zlepšení kvality života – pozn. red.) žáků i učitelů, odolnost, proaktivnost, spolupráci v týmu a klima ve třídě. Kromě desítek škol, které zažijí program přímo od našich lektorů, se jimi spousta dalších učitelů a učitelek různě inspiruje,“ říká metodička SI Marie Čech.

„V prolínání formálního a neformálního vzdělávání vidíme dlouhodobě ohromný potenciál. Tahle dotace nám umožnila začít ho naplno rozvíjet.“

Miloš Říha, ředitel SI

„Ke všem programům zpracováváme metodiky, které si mohou učitelé zadarmo stáhnout z webu na adrese www.skautskyinstitut.cz v sekci Pro pedagogy – Ke stažení a inspirovat se jimi. Mohou je libovolně zapojit do práce se svou třídou. Metodiky se dotýkají například témat, jako jsou sociální problémy, stáří, chudoba, dostupnost bydlení, udržitelný rozvoj,“ doplnila Gabriela Boková, koordinátorka vzdělávacích programů v SI.

https://g.denik.cz/1/bb/mmr-junak-skauti-box.jpgZdroj: se svolením MMR

„Naší misí je, aby každé dítě vyrostlo v člověka, který chce zanechat svět lepším. Pro to je potřeba vytvořit podmínky. Nejsme schopni pojmout všechny děti do skautských oddílů, proto se snažíme oslovovat učitele a projekty zaměřovat i pro třídní kolektivy,“ dodala Gabriela Boková.

Profesionální tým SI čítá padesátku lidí, spolu s lektory a dobrovolníky jich je do činnosti SI zapojeno na pět stovek.

Jakub Ambrozek: Zanechat svět lepším je snahou všech skautů

Příští rok to bude deset let, co začal působit ve Skautském institutu v Praze. Říká, že i když byly složitější chvíle, nikdy neměl pocit, že chce odejít. Práce kolem skautského hnutí ho naplňuje, navíc tu potkal svoji pozdější manželku. Jakub Ambrozek (30 let), pro skauty„Mravenec“, je skautem v podstatě odmalička. V SI je zástupcem ředitele pro vnější vztahy a komunikaci.

Jakub Ambrozek, zástupce ředitele pro vnější vztahy a komunikaci ve Skautském institutuJakub AmbrozekZdroj: Deník/Jiří MacekPředně, jak jste přišel k přezdívce „Mravenec“?
To mám od dětství, protože jsem býval na svůj věk malý. A taková přezdívka se jen tak nemění, takže mi to zůstalo, i když jsem pak vyrostl.

Junák – český skaut získal dotaci na projekt Skauting pro školy. Vy jako pobočný spolek této organizace jste realizovali nezanedbatelnou část projektu. Celé to stálo skoro 17 milionů korun, dotace činila 13,5 milionu. Co kdyby se nepodařilo dotaci získat, co by bylo s projektem, s myšlenkou?
Je to jednoduché, rozhodně by se nic neuskutečnilo. Teprve tahle dotace nám umožnila nabrat do týmu pro téma skautských myšlenek ve formálním vzdělávání nadšené metodiky. Byla to skvělá příležitost ponořit se do tvorby konkrétních programů, a také se poprvé pustit do přímého kontaktu se školami při pilotážích.

SI má v současnosti jedenáct poboček?
Ono je to trochu složitější. Provozujeme dvě veřejná místa v Praze – na Staroměstském náměstí a na Kampě, tzv. Rybárna – a jedno v Brně. Na těchto místech se každý měsíc uskuteční přes 60 programů pro veřejnost, snažíme se, aby co nejvíce žila. Skautské instituty podobně fungují v dalších devíti městech v republice, tam jsou ale zřizovány místními skautskými jednotkami. My jim velmi pomáháme v začátcích, a i v další činnosti se snažíme být dobrými pomocníky a rádci.

„Teprve tahle dotace nám umožnila nabrat do týmu nadšené metodiky. Byla to skvělá příležitost, jak se ponořit do tvorby konkrétních programů.“

Jaká je vaše činnost v Praze?
Každé z těch dvou míst je zaměřené trochu jinak. SI na Staromáku, kde působíme už devátým rokem, je prostor, kde k nejrůznějším setkáním může veřejnost využít malebnou pavlač i řadu nabízených místností. Večery tu patří pestrému programu přednášek, koncertů, diskusí i komunitních akcí. Součástí je i Komunitní centrum Svitlo pro příchozí z Ukrajiny. SI v Rybárně na Kampě je vedle toho zaměřen primárně na rukodělnou činnost, na tvorbu. V prvním patře objektu máme několik sdílených dílen vybavených nejrůznějším náčiním, tomuto zaměření odpovídá i programová náplň. Na obou místech zároveň provozujeme občerstvení, aby mohla být otevřená každý den, celý den.

Jaká je vlastně historie vašeho skautského života?
Pocházím z Hodonína, kde táta a strýc byli v oddíle Meteor, který byl skautingu velmi blízko. Od malička jsme třeba spávali pod širákem a chodili na vandry. Takže začít chodit do skautu a jezdit na tábory bylo dost přirozené. I když s prvním skautským táborem mě ve skutečnosti předběhla mladší sestra. Náš oddíl se jmenoval Mladí táborníci. Vlastně jsem byl na víc než patnácti táborech, na mnoha z nich jako vedoucí programu. Od celoroční oddílové činnosti mě odloučila vysoká škola v Praze, vystudoval jsem marketing a žurnalistiku. Už při výšce jsem se ale začal věnovat dalším skautským projektům v Praze, a záhy k nim přibyl i SI. V roce 2014 jsem začínal jako dobrovolník, v té době jsme prakticky byli v týmu tři. Dneska je to práce na plný úvazek a je nás tady kolem padesáti.

Oblíbeným cílem turistů je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je největším a nejstarším skanzenem u nás.
VIDEO: Zachráněné památky. Dotace pomohla skanzenům v Rožnově i na Slovensku

Co rodina?
Jsem ženatý a máme sedmiměsíční dceru, která s námi byla už třikrát pod stanem. Takže základy už má. Manželka je také skautka, poznali jsme se tak, že přišla do SI na stáž. O pár let později jsme se na celosvětové skautské akci v USA zasnoubili a pak vzali. Manželka vystudovala práva, a i nyní na rodičovské dovolené radí SI v právních otázkách. Skaut se mi zkrátka zcela prolíná soukromým i profesním životem, od koníčka mě dovedl k prácii k manželce.

Co vás na činnosti kolem skautingu baví?
Naším nejhlubším mottem je Zanechat svět lepším, což řekl už zakladatel skautingu. Zažívat takhle hluboký pocit smyslu z každodenní práce je pro mě k nezaplacení. Každý náš nový projekt se odvíjí od téhle hlavní teze. A vzhledem k tomu, že je v průběhu let těch projektů čím dál více a roste i můj tým, vede mě to vlastně k neustálému profesnímu růstu, i když jsem devět let prakticky na podobné pozici. Takže nuda nehrozí.

https://g.denik.cz/1/8c/mmr-rijen-inzerce-2023.jpgZdroj: se svolením MMR