Veškeré práce na budově probíhaly v koronavirové době a v čase, kdy se nejen český trh potýkal s nedostatkem stavebního materiálu. „I přes všechny složitosti, s nimiž se realizační firma musela vypořádat, vše zdárně dokončila,“ konstatovala vedoucí oddělení majetku a investic města Ledeč nad Sázavou Jana Hospodková. K téměř 700tisícové evropské dotaci určené na projekty, které naplňují ekologické cíle, přidalo významnou finanční částku také město. Celková investice se vyšplhala na částku kolem 2,8 milionu korun.

„Před rekonstrukcí nám tu půdou do interiéru pronikalo horko. V kancelářích situovaných proti slunci se nedalo vůbec vydržet. Díky nové foukané izolaci a instalovaným venkovním roletám je tu teď příjemné klima, což jsme kvitovali s povděkem už loni v létě,“ pochvaluje si vedoucí Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou Gabriela Brožová.

Základní škola Amos Psáry
VIDEO: Nová škola v Psárech díky fondům EU chrání klima. Zvonek v ní neuslyšíte

Městem zajištěné úpravy sídla ledečské pečovatelské služby oceňují také zaměstnanci a pečovatelky, kteří mají ve vilce zázemí. Svůj názor přidal sociální pracovník Richard Holek: „Zateplení budovy hodně pomohlo. Mohli jsme teď v zimě nastavit radiátory v kancelářích na nižší stupeň, než na jaký bývaly nastavené v minulosti.“

Vedle zpříjemnění pracovního prostředí přinesla ekologická opatření samozřejmě i velké finanční úspory. Ty se zvlášť pozitivně projevují při současných vysokých cenách energií.

„Díky nové foukané izolaci a instalovaným venkovním roletám je tu teď příjemné klima, což jsme kvitovali s povděkem už loni v létě.“
Gabriela Brožová, vedoucí Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou

Na zrealizovaná opatření nahlíží Gabriela Brožová také z dalšího pohledu. Podle ní nová vizáž sídla pečovatelské služby přispívá i k většímu zviditelnění jejich služeb na veřejnosti. „Myslím, že lidé se tak více zajímají, k čemu naše budova slouží a jaké služby jsou zde poskytovány,“ zamýšlí se.

Zdroj: se svolením MMR

Z fondů EU pořídili také auta. Za klienty dojíždějí

Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou disponuje 14 zaměstnanci, z toho je 12 pečovatelek. „Byť těsně sousedíme se Středočeským krajem, poskytujeme naše služby pouze na území Kraje Vysočina, a sice v okruhu desíti kilometrů od našeho města,“ objasnila Brožová. Cílovou skupinou ledečské pečovatelské služby jsou především senioři a zdravotně postižení.

„Jsme plně vytíženi svojí základní prací. Je to psychicky i fyzicky velmi náročné. Zvláště těžké to bývá, když některá z pečovatelek onemocní a ostatní musí její práci převzít. Proto si velice vážím našeho kolektivu, na který se můžu spolehnout,“ zmínila vedoucí. Netají se ale tím, že by přivítala, kdyby práce pečovatelek byla lépe oceněna jak finančně, tak i v očích současné společnosti. „Řada lidí si myslí, že pečovatele může dělat každý. Není tomu tak. Práce v sociálních službách klade vysoké nároky jak na pečovatelky, tak na vysokoškolsky vzdělané sociální pracovníky. Proto by tato práce měla být i společností lépe hodnocena,“ je přesvědčena Gabriela Brožová.

Hodně klientů bydlí také v oblasti kopce Melechova. Právě tam bývají v zimním období některá místa kvůli sněhu jen těžko přístupná. „Naštěstí jsme vybaveni dvěma automobily s náhonem na čtyři kola. Ty jsme také získali díky evropské dotaci. Zvládáme se tak s nimi většinou dopravit sem i ve dnech, kdy je kalamita,“ pochvaluje si Brožová.

Přibylo péče o imobilní osoby

Podle vedoucí se po koronavirovém období poptávka po některých službách začala měnit. „Přibylo nám hodně klientů, kteří potřebují zvýšenou péči. Je teď mnohem více seniorů zůstávajících doma, upoutaných na lůžko. Tato skupina klientů u nás nejčastěji využívá služby spojené s osobní hygienou. Stálým klientům poskytujeme také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. Též jim rozvážíme domů obědy ze dvou vývařoven,“ načrtla.

Zdroj: se svolením MMR

„Žádostí seniorů o naši pomoc se zvládáním chodu domácnosti evidujeme stále více, a roste i počet těch, kteří požadují pomoc se zajištěním stravy či doprovod k lékaři. Loni naše služby pomohly zhruba dvěma stům lidí,“ doplnil Richard Holek, jenž v organizaci působí už 13 let.

Jana Hospodková: Věříme, že uživatelé objektu ocení úsporu energie a její pozitivní dopad

Energeticky úsporná opatření na budově Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou zrealizovalo město za pomoci dotace z fondů EU. Co vše se městu podařilo z evropské dotace zajistit, nastínila vedoucí oddělení majetku a investic města Ledeč nad Sázavou Jana Hospodková.

Jana Hospodková, vedoucí oddělení majetku a investic města Ledeč nad SázavouJana Hospodková, vedoucí oddělení majetku a investic města Ledeč nad SázavouZdroj: se svolením města Ledeč nad SázavouMohla byste přiblížit konkrétní kroky, které město díky dotaci podniklo?
Cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost budovy sídla pečovatelské služby v ulici 5. května v Ledči nad Sázavou. Stavební práce byly zahájeny v polovině roku 2021 a zahrnovaly zateplení vnějších stěn domu, střešního pláště a teras. Dále výměnu oken na schodištích, instalaci předokenních žaluzií a rovněž veškeré klempířské práce – jak okapy, tak i parapety. Při zateplování byly opraveny také balkony. Úplně nakonec byla provedena nová fasáda včetně nového světle šedého barevného řešení. Celkové náklady dosáhly 2 773 828 Kč. Z této částky pokryla evropská dotace zhruba třetinu nákladů na zateplení.

Jak probíhaly práce na projektu? Která část byla nejnáročnější a proč?
V průběhu roku 2019 byla připravena projektová dokumentace včetně energetického posouzení pro zateplení budovy sídla pečovatelské služby. Na začátku roku 2020 podalo město žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Na realizaci této akce v objektu byla získána dotace více než 600 tisíc korun. Výběr dodavatele stavebních prací se konal v lednu 2021. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku, tedy tu s nejnižší nabídkovou cenou, podala společnost Unimont J.C.K., s.r.o. z Hradce u Ledče. Přestože práce firmě komplikovala složitá situace se stavebním materiálem, která v roce 2021 nastala, podařilo se jí v listopadu vše zdárně dokončit.

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov
Duševně nemocní a lidé v těžké situaci mají na Trutnovsku lepší péči, i díky EU

Jak zpětně hodnotíte výsledek celé akce?
Věříme, že uživatelé objektu ocení úsporu energie a její pozitivní dopad finanční a ekologický, ale i estetický. Konkrétní údaj o množství uspořené energie nemáme v době rozhovoru na počátku ledna 2023 k dispozici. Tato data budou nicméně součástí závěrečného vyhodnocení akce, které musí být předloženo v březnu letošního roku. Nyní probíhá jeho zpracování energetickým specialistou.

„Stavební práce byly zahájeny v polovině roku 2021 a zahrnovaly zateplení vnějších stěn domu, střešního pláště a teras.“
Jana Hospodková, vedoucí oddělení majetku a investic města Ledeč nad Sázavou

Prozradíte i něco z dalších plánů města týkajících se místní pečovatelské služby?
Provozní doba pečovatelské služby je sedm dní v týdnu, ve všední dny až do 20 hodin, ale o víkendech a svátcích pouze v dopoledních hodinách. Toto by chtěl Kraj Vysočina do konce roku 2024 změnit. Podle jeho vize budou pečovatelské služby svým uživatelům k dispozici alespoň 12 hodin denně.

Pokud bude vypsán vhodný dotační program, rádi bychom vylepšili okolí sídla pečovatelské služby a sousedících tří objektů s byty Domu s pečovatelskou službou, kde by bylo vhodné vybudovat novou zastíněnou odpočinkovou zónu. Město plánuje postupně zateplovat také další budovy Domu s pečovatelskou službou (DPS). V DPS je 68 bytů, většina z nich je jednopokojových. Výhodou bydlení jsou bezbariérové přístupy do bytů s výtahy, popřípadě bezbariérové koupelny a možnost využívat společné prostory – klubovny, altán a venkovní cvičební prvky. Ne všichni obyvatelé DPS jsou ovšem uživateli Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou, v současnosti ji využívá 50 z nich. Pečovatelka do bytu v DPS přichází za klientem pouze v rámci předem dohodnutých úkonů. Tím se DPS liší od domovů pro seniory, kde je zajištěn nepřetržitý provoz.

Zdroj: se svolením MMR