Inovační centrum sídlí v Evropském domě v centru Liberce, pátého největšího města v ČR. Rekonstrukci dvou pater bývalého výzkumného ústavu a později brownfieldu, které zde má Lipo.ink k dispozici, podpořily z poloviny fondy Evropské unie. Celkem tato přestavba přišla na 108,7 milionu korun a druhou polovinu nákladů pokryla dotace ze státního rozpočtu.

Posláním neziskové organizace Lipo.ink je podpora začínajících, ale také již zaběhlých podnikatelů, stejně jako třeba start-up projektů. Ředitel Lipo.ink Philipp Roden je přesvědčen, že inovační centrum nezlepší jen život obyvatel regionu, ale celé ČR či Evropy.

„Lipo.ink má tři hlavní aktivity. První je profesionální mentoring a manažerské poradenství v různých fázích podnikání. Druhým pilířem je osvěta, rozvoj podnikavosti a kreativity. A třetí aktivitou je nabídka více než 4000 čtverečních metrů kancelářských či eventových prostor ve dvou patrech Evropského domu,“ vysvětluje Philipp Roden s tím, že jsou zde pro firmy k dispozici všechny využitelné možnosti od jednotlivých kanceláří přes konferenční sály až po velký sdílený co-workingový prostor.

Zdroj: se svolením MMR

Aktivita centra se stupňuje

„Během pěti let činnosti Lipo.ink připravil 270 eventů s devíti tisíci účastníky, 640 intervencí v rámci ambulance, 35 firem prošlo inkubačním programem, z toho do třech jsme vstoupili a 29 je nebo bylo v programu PlatInn,“ vypočítává aktivity inkubátoru jeho ředitel. „Jsme tady pro všechny obyvatele Libereckého kraje, kteří chtějí podnikat nebo už podnikají v jakémkoliv oboru, včetně třeba žen na mateřské, které si buď chtějí přivydělat, nebo se již nechtějí vrátit do svého bývalého zaměstnání.“ 

Zanedbaná parketárna se díky podpoře z fondů EU stala sídlem úspěšné firmy
VIDEO: Bývalou parketárnu v Úvalech provoněla truhlařina

Inkubátor vznikl v budově, kterou Liberecký kraj koupil v roce 2014 spolu s další budovou a pozemky od Výzkumného ústavu textilních strojů (VÚTS). Výhodou areálu je, že leží v bezprostředním sousedství krajského úřadu Libereckého kraje.

Areál tvoří dvě budovy. Starší a menší je administrativní objekt a větší a mladší areál dílen. Právě zde působí po přestavbě Lipo.ink. Bývalé dílny VÚTS však prošly zásadní přestavbou. Došlo zde ke kompletní výměně sítí a oken. Budova dostala také novou fasádu či výtah. Pro potřeby Lipo.ink bylo také třeba pořídit kvalitní vybavení místností a kanceláří.

„Během pěti let činnosti Lipo.ink připravil 270 eventů, 640 intervencí v rámci ambulance a 35 firem prošlo inkubačním programem.“
Philipp Roden, ředitel Lipo.ink

V těchto prostorách ale není jen podnikatelský inkubátor. Horní patro už léta využívá pro svou výrobu firma Hunts᠆man. Část areálu slouží rovněž samotnému krajskému úřadu, který zde má datové centrum se servery a také vlastní archiv.

Novou podobu by mělo v dalších letech dostat i okolí budov, které dnes slouží hlavně jako parkoviště. V plánu je také výstavba mostu přes Nisu nebo úpravy nábřeží.

Kraj vnímá projekt velmi pozitivně

Cílem Lipo.ink je vydělat si časem na část svého provozu, a postupně na sebe nabalovat menší i větší firmy v různé intenzitě spolupráce.

Liberecký kraj podle radního Jiřího Ulvra nahlíží na Lipo.ink pozitivně s tím, že inkubátor slouží pro udržení podnikatelského prostředí v rámci celého regionu. „Nikdo z nás si nepřeje, aby naši chytří a šikovní studenti a další lidé odcházeli do jiných regionů či do zahraničí. V Lipo.ink podchytí jejich znalosti, zkušenosti, a oni v něm získají počáteční vklad do podnikání. Dle mých zkušeností je Liberecký kraj díky Lipo.ink hodnocen v rámci republiky velmi kladně, a to i kvůli přesahu jeho činnosti do jiných regionů. Pětiletá existence inkubátoru prokázala a obhájila jeho potřebu,“ je přesvědčen Jiří Ulvr.

Zdroj: se svolením MMR

Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Libereckého kraje, připomněl, že zatímco rekonstrukce bývalého objektu dílen Výzkumného ústavu textilních strojů do aktuální podoby Evropského domu stála 361 milionů korun, vybudování dvou pater podnikatelského inkubátoru i díky evropské dotaci zhruba třetinu. Veškeré aktivity Lipo.ink jsou financovány krajem a jeho služby jsou téměř ve všech případech bezplatné. Vytvoření tohoto centra, zaměřeného na podporu inovačního podnikání, zvyšuje podle Libereckého kraje konkurenceschopnost a atraktivitu regionu.

Lipo.ink má všechny předpoklady prorazit ve světě, věří Philipp Roden

Philipp Roden rád pracuje na nových výzvách, na jejichž začátku nebylo vůbec nic. Stejně tak i Lipo.ink vybudoval od nuly a ambiciózní projekt žene svojí energií a díky motivovanému týmu stále vpřed. Inovativní instituce našla sídlo v Evropském domě, jehož rekonstrukce byla spolufinancována z prostředků EU.

Philipp Roden, ředitel Lipo.inkPhilipp Roden, ředitel Lipo.inkZdroj: Deník/Tomáš PrchalKam chcete region s Lipo.ink posunout?
Nyní pracujeme na novém inkubačním programu, který bude více napojen na investory. Řada našich klientů se totiž často setkává s tím, že jsou značně podfinancovaní. A celý proces získání investora trvá strašně dlouho, třeba až půl roku, což je velmi brzdí. S tím jim chceme pomoci právě našim novým programem. Jedna z našich firem je již kótována na burze, z toho máme radost, a rádi bychom tam viděli i další naše klienty.

„Já bych si přál, abychom zvládli skok do světa ne přes hlavní město, ale přímo z libereckého Lipo.ink.“

Jakými se můžete pochlubit nejznámějšími projekty?
Jde hlavně o podnikatele, kteří skvěle reprezentují náš kraj. Třeba firma Hardwario spolupracuje s Vodafonem nejen v České republice, ale i s jeho „matkou“ ve Velké Británii. Firma otevřela pobočku v USA, další mají v Polsku a v Anglii, takže za pět let pobytu v Lipo.ink udělali obrovský posun. Další firma Statotest, která také sídlí v našich prostorách, se zabývá měřením statických pohybů budov ve spolupráci s ČVUT Praha, Akademií věd či Ředitelstvím silnic a dálnic. A další náš klient Nullspaces, rovněž sídlící v prostorách Lipo.ink, spolupracuje s velkými dodavateli součástek do automobilového průmyslu a jeho technologie usnadňují práci operátorům na výrobní lince.

Jaký má Lipo.ink roční rozpočet?
Jsme neziskovou organizací Libereckého kraje už od roku 2017, kdy Lipo.ink vzniklo jako samostatná sekce Agentury regionálního rozvoje – a to i s přispěním unijní dotace na rekonstrukci Evropského domu. Pracujeme s ročním rozpočtem 10 milionů korun na provoz plus částka na nájem. Na druhou stranu ale nájem vybraný od našich spolupracujících firem v této budově zase vracíme zpět, a z našeho rozpočtu pak hradíme veškeré energie. A to nezmiňuji současnou inflaci, která se v našem rozpočtu nijak nezohledňuje, tím pádem je nyní velmi cítit. Do budoucna je cílem Lipo.ink si na sebe alespoň částečně vydělat.

U hlavní silnice, jež spojuje Kamenici s nedalekou Jihlavou, dnes každého řidiče zaujme nově opravená budova. Sídlí v ní řemeslný pivovar, který vyrábí nápoje pod značkou MadCat
VIDEO: Pod značkou šílené kočky. V bývalém lihovaru na Jihlavsku vyrábějí pivo

Jaké má inkubátor plány do budoucna?
Je jich mnoho. Potřebujeme získat dalšího spolupracovníka, zaplníme naše prostory novými inovativními firmami a už jednáme s Libereckým krajem o rozšíření našich prostor. Budoucí rozvoj předpokládám v rámci Ynovate, což je sdružení osmi inovačních center z ČR.

Jakou máte v dlouhodobějším horizontu vizi?
Mým přáním je, aby zde vznikl takzvaný „jednorožec“, což je firma s hodnotou přes jednu miliardu dolarů. To není malá ambice. Regiony České republiky dnes „krmí“ Prahu a ta pak svět, co se týče start-upů. Já bych si přál, abychom zvládli skok do světa ne přes hlavní město, ale přímo z libereckého Lipo.ink. Máme všechny předpoklady ve světě prorazit.

Zdroj: se svolením MMR