V rámci dvouhodinového přenosu společně poznáme jedenáct zajímavých míst tohoto krásného historického města a věříme, že vás překvapí.  
 
Navštívíme městskou památkovou rezervaci města s malebnými uličkami, kde na vás dýchne atmosféra starobylé architektury. V jednom z měšťanských domů, který je zároveň národní kulturní památkou, se nachází návštěvnické centrum města s expozicí představující historii a tradiční výrobu klobouků.

Přímý přenos sledujte na Online Den otevřených dveří v Novém Jičíně

 Možná vás klobouky nadchnou natolik, že sami budete chtít vyrazit do Nového Jičína zahrát si na kloboukového návrháře v tvůrčí dílně.

Nový Jičín proslavila také postava charismatického vojevůdce Generála Laudona, který ve městě roku 1790 zemřel. My vás zveme na prohlídku expozice, která je věnována životu této slavné osobnosti.

Oblast Dolních Vítkovic v Ostravě – Hlubina
Dolní Vítkovice jako živá součást města. Každoročně přilákají statisíce lidí

Podíváme se i do jiných koutů města - z ptačí perspektivy si prohlédneme třeba Lesopark Skalky, který získal prestižní ocenění v soutěži Park roku. Podíváme se do depa ekologických autobusů, do revitalizované sportovní haly a krytého bazénu, zjistíme, jak se ve městě třídí odpad, nebo navštívíme chráněné bydlení, které poskytuje bezpečné zázemí pro důstojný život občanů s handicapem.

Projekty Nový Jičín

1. Expozice Generál Laudon
Název projektu: Expozice Generál Laudon
Výše dotace EU: 6 970 332,00 Kč

Cílem projektu bylo vybudování interaktivní expozice Generál Laudon, která která originálně prezentuje osobnost slavného vojevůdce Laudona, který ve městě v roce 1790 zemřel. Expozice je vhodná pro rodiny s dětmi a je zcela bezbariérová.

2. Návštěvnické centrum, Expozice klobouků
Název projektu: Nový Jičín – město klobouků
Výše dotace EU: 6 442 781,16 Kč

Cílem projektu bylo vybudování Návštěvnického centra Nového Jičína města klobouků pro turisty, především pak pro rodiny s dětmi. Záměrem projektu je zvýšení počtu návštěvníků města Nového Jičína. Došlo k vytvoření atraktivní expozice zaměřené na historii a výrobu klobouků. V rámci projektu byla rekonstruována nemovitá kulturní památka, ve které návštěvnické centrum i expozice klobouků sídlí.

3. Městská památková zóna Nový Jičín (3 projekty)
Název projektu: Regulační plán městské památkové rezervace Nový Jičín
Výše dotace EU: 667 250,00 Kč

Cílem projektu bylo vytvořené nového regulačního plánu městské památkové rezervace. Jednalo se o nástroj  pro zvyšování kvality prostředí městské památkové rezervace. Historické jádro města bylo vyhlášeno památkovou rezervací již roku 1967.

Název projektu: Výstavba Mostu U Jezu v Novém Jičíně
Výše dotace EU: 3 306 434,70 Kč

Most přes vodní tok Zrzávka byl při povodních v roce 2009 stržen a následně nahrazen mostem provizorním. Cílem projektu byla výstavba nového mostu nad úrovní staleté vody a s použitím moderních stavebních technologií.

Název projektu: Separační dvůr v Novém Jičíně
Výše dotace EU: 9 821 129,26 Kč

Cílem projektu byla stavba nového separačního dvora v Novém Jičíně na ul. Suvorovova. Stávající separační dvůr na 860 m2 již kapacitně nedostačuje, a proto vytvoření dalšího dvora umožňuje sběr a vytřídění většího množství odpadů včetně jeho využitelných složek.

4. Lesopark Skalky, Kamenné divadlo (2 projekty)
Název projektu:
Lesopark Skalky
Výše dotace EU: 7 813 331,00 Kč

Obyvatelé a návštěvníci Nového Jičína si mohou užívat chvíle relaxace v Lesoparku Skalky. Park je volným přechodem města do okolní krajiny. V soutěži Park roku získal v roce 2019 hned dvě prestižní ocenění, a to zejména za nadčasový přístup ke krajině a rozsah projektu. Z fondů EU bylo finančně podpořeno odstranění nevhodných dřevin, výsadba nových stromů a keřů a založení travnatých ploch.

Název projektu: Oprava kamenného divadla Skalky
Výše dotace EU: 598 657 Kč

Vznik přírodního lesního divadla se datuje až do roku 1929. V rámci projektu došlo k obnově amfiteátru, zejména rekonstrukci kamenných zídek, zpevnění schodiště a instalaci nových laviček.

5. Sportovní hala a krytý bazén v Novém Jičíně
Název projektu: Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v Novém Jičíně
Výše dotace EU: 11 480 260,00 Kč

V rámci projektu byla revitalizována sportovní hala a krytý bazén. Objekt byl  zároveň zateplen pro zajištění efektivnějšího provozu a optimálního tepelného komfortu pro  sportovce. Areál nabízí návštěvníkům krytý i venkovní bazén, tobogán, basketbalovou halu, saunu, hotel a restauraci. Je proto vyhledávaným cílem pro každého, kdo míří za sportem nebo  odpočinkem.

6. Centrum dalšího vzdělávání a Vzdělávací centrum Mendelovy SŠ (2 projekty)
Název projektu: Centrum dalšího vzdělávání Mendelovy střední školy
Výše dotace EU: 3 669 776,81 Kč

V rámci Mendelovy střední školy vzniklo Centrum dalšího vzdělávání, které poskytuje celou radu vzdělávacích programů a rekvalifikací pro širokou veřejnost. Absolventi si tak mohou zlepšit profesní kvalifikaci a uspět na trhu práce.

Název projektu: Vzdělávací centrum Mendelovy střední školy Nový Jičín
Výše dotace EU: 3 774 998,93 Kč

V rámci projektu bylo modernizováno vybavení zdravotnické sekce školy. Škola se snaží zvýšit zájem uchazečů o studium zdravotnických oborů a důraz klade rovněž na zkvalitnění výuky a praktických dovedností absolventů.

7. Městské nízkopodlažní bezbariérové autobusy pro MHD
Název projektu: Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro MHD Nový Jičín
Výše dotace EU: 22 206 654,60 Kč

Veřejná hromadná doprava v Novém Jičíně byla zatraktivněna nákupem 2 ks nízkopodlažních bateriových autobusů na elektrický pohon s nezávislým naftovým topením. Díky obnově vozového parku byl zvýšen komfort a bezpečnost dopravy pro obyvatele a návštěvníky města Nový Jičín.

8. Chráněné bydlení Archa
Název projektu: Chráněné bydlení Nový Jičín
Výše dotace EU: 11 862 855,43 Kč

Rekonstrukcí nemovitosti nevyužívaného školského zařízení vzniklo chráněné bydlení pro 15 klientů se středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Zařízení poskytuje bezpečné zázemí pro důstojný život osobám s handicapem.

Zdroj: MMR