Cílem paliativní péče je zajištění co nejvyšší kvality života pacienta s život ohrožující nemocí i jeho rodiny. To se děje skrze komplexní podporu, která vyžaduje orientaci v onemocnění i možnostech vývoje, zjištění preferencí nemocného i potřebný respekt k jeho přáním. Jde o koordinaci a zajištění návazných služeb v závěrečném období života, tedy o tišení příznaků nemoci, psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit.

Právě tento obor podpořil evropský projekt, který byl realizován v letech 2017 až 2022. Vynaloženo na něj bylo více než 50 milionů korun, z čehož fondy Evropské unie přispěly více než 40 miliony korun. „Do projektu se zapojily VFN v Praze, FN Motol, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc a nemocnice v Jihlavě a v Ústí nad Labem. V motolské nemocnici byl podpořen i tým speciálně zaměřený na péči o děti,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Zdroj: se svolením MMR

V nemocnicích vznikly speciální týmy

Projekt sledující zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v této oblasti v nemocnicích a také dostupnost akutní a následné péče se zaměřil na rozvoj specializované paliativní péče ve formě paliativních konziliárních týmů. Vznikla tak služba, která byla na začátku projektu v českých nemocnicích dostupná jen vzácně.

Péče o novorozence v Havlíčkově Brodě je lepší díky dotaci z fondů EU:

Nemocnice v Havlíčkově Brodě nabízí špičkovou porodní a poporodní péči, jež vyhledávají ženy z celé ČR
VIDEO: Nemocnice Havlíčkův Brod se pyšní moderní péčí o novorozence i maminky

„Projekt vznikal ve spolupráci ministerstva zdravotnictví a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Jako jeden z členů jeho realizačního týmu jsem zodpovídal za klinickou část zavedení paliativních týmů do zmíněných nemocnic. V rámci realizační skupiny jsme připravili metodiku, koordinovali její uvádění do praxe, poskytovali mentoring nemocnicím, sbírali jsme data, podle kterých bylo možné popsat činnosti týmu i jeho dopad na kvalitu života nemocných a také na čerpání péče a místo pobytu v závěru života. Mám radost, že paliativní tým VFN na Karlově náměstí v Praze byl jedním z podpořených,“ říká MUDr. Ondřej Kopecký, MHA, primář Kliniky paliativní medicíny ve VFN v Praze.

„Naprostá většina pacientů konstatovala, že nemoc sice zůstala, ale jejich život se díky paliativní podpoře zlepšil.“
MUDr. Ondřej Kopecký, primář

V rámci projektu byla sledována péče u téměř čtyř tisíc pacientů, mezi nimi figurovaly asi tři stovky dětí. Podařilo se vytvořit standard, jak má služba nemocničních paliativních týmů fungovat. V každé z nemocnic byl zaveden konziliární tým paliativní péče podle jednotného modelu. Základní profese v této skupině jsou čtyři – lékař s atestací v oboru paliativní medicína, sestra, psycholog a zdravotně sociální pracovník. Mnohde je součástí také kaplan, klinický farmaceut, fyzioterapeut a další profesionálové.

„Paliativní tým navštěvuje pacienta na jakémkoliv oddělení nemocnice, kde je nemocný zrovna léčen, při tom spolupracuje s pracovníky daného oddělení,“ podotýká Ondřej Kopecký. Tým má ale i své zázemí, místnost, kde se může setkávat a vést konzultace třeba s rodinnými příslušníky. Mnohde už poskytuje také ambulantní služby.

Největší díl financí z projektu směřoval na úhradu mezd zmíněných odborníků. Do doby realizace projektu v systému zdravotní péče neexistovala úhrada a nemocnice musely činnost těchto odborníků platit ze svého rozpočtu.

https://g.denik.cz/1/be/mmr-box-praha-brezen-duben-24.jpgZdroj: se svolením MMR

Zdravotníci mění myšlení svých kolegů

„Projekt myslel také na komunikaci směrem ke kolegům v nemocnicích, aby bylo jasné, kdy a jak mohou nebo mají do péče přizvat paliativní tým. Chodíme na jakékoliv oddělení a partnerem pro nás je nejen nemocný, ale z podstatné části právě i ošetřující personál. Zaměřujeme se na lidi, kteří mají v situaci pokročilé závažné nemoci hodně potřeb, potřebují a uvítají někoho, kdo jim s nimi pomůže. Někteří naši pacienti žijí krátce, třeba několik dnů, někteří ale i roky,“ vysvětluje Ondřej Kopecký.

Mezi lety 2016-2018 se podařilo v příbramské nemocnici výrazně modernizovat infrastrukturu:

Nové a lepší přístroje nepomáhají jen při akutních zásazích, ale slouží také v oblasti diagnostiky a návazné péče
VIDEO: Kvalitnější péče v Příbrami. Nemocnice zmodernizovala sály i laboratoře

Principem projektu nebylo zavádět nový přístroj, ale nový způsob přemýšlení zdravotníků a pacientů o životě se závažnou nemocí, a to i v situaci závěru života. „Lidé byli v nemocnici ošetřováni stejně jako dosud, k obvyklé péči ale dostali ještě péči paliativního týmu. Naprostá většina pacientů konstatovala, že nemoc sice zůstala, ale jejich život se díky paliativní podpoře zlepšil. Jsme rádi, že na pilotní projekt navazují v dalších českých nemocnicích. Dnes pomáhají pacientům paliativní týmy už ve 40 nemocnicích,“ dodal primář Ondřej Kopecký.

https://g.denik.cz/1/21/mmr-brezen-duben-24-20-let-v-eu.jpgZdroj: se svolením MMR