Město Plzeň má propracovanou síť sběrných dvorů a míst. Nejmodernější plzeňský sběrný dvůr sídlí od léta roku 2020 ve druhém městském obvodu. Nese jméno Na Bořích a zaujímá plochu zhruba 3100 metrů čtverečních. Postavit se jej povedlo díky evropským fondům. Ty k celkové investici 42 milionů korun přispěly podstatnou částí, a to 31,2 milionu korun. Jde také o jeden z projektů konceptu Smart City Plzeň, jehož cílem je zkvalitňovat život obyvatel a návštěvníků západočeské krajské metropole.

https://g.denik.cz/1/d3/mmr-duben-24-velky-graf.jpgZdroj: se svolením MMR

Moderní technické možnosti

„Pod přístřešky s ocelovou konstrukcí stojí celkem 21 velkoobjemových kontejnerů pro různé druhy odpadu, přičemž je vše přehledně popsané. U vjezdu i výjezdu jsou umístěné dvě mostní váhy o nosnosti 5,5 tuny a buňka pro obsluhu s hygienickým zázemím. Součástí dvora je i EKO sklad pro shromažďování nebezpečných odpadů,“ vysvětlil Pavel Bosák, první náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou.

Akciová společnost AGRO Jesenice u Prahy patří mezi špičkové firmy v zemědělství.
Fotovoltaika na střechách mrazíren přispívá k úsporám. Pokryje pětinu spotřeby

Sběrný dvůr splňuje všechny parametry novodobého zařízení tohoto typu. Obyvatelům Slovan a okolí nyní slouží k ukládání odpadů běžného charakteru, jako jsou suť, větve, tráva, pneumatiky, sklo, dřevo, papír, plast či elektroodpad, ale i k ukládání nebezpečných odpadů, azbestu či olejů a hořlavých látek. Je také jediným, který odebírá dokonce i asfaltovou lepenku.

„U nás na Slovanech máme celkem tři sběrné dvory. Ten Na Bořích jsme oficiálně otevřeli v srpnu roku 2020 a jedná se opravdu o nejmodernější takové zařízení v Plzni,“ řekla Eva Trůková, místostarostka městského obvodu Plzeň-Slovany.

Jednosměrný provoz vozidel se osvědčil

Ač je tento sběrný dvůr nejmodernější, nemusí se občané obávat, že by jeho využití kladlo nároky na jejich technickou zdatnost. Naopak – zařízení Na Bořích je mnohem praktičtější než ostatní místní sběrné dvory, a to díky tomu, že se při vyhazování odpadu využívá zákona gravitace.

„Sběrný dvůr Na Bořích jsme oficiálně otevřeli v srpnu roku 2020 a jedná se opravdu o nejmodernější sběrný dvůr v Plzni.“

Eva Trůková, místostarostka

A jak to celé vlastně funguje? „Při vjezdu do dvora sdělíte obsluze, jaký odpad jste přivezli, a ona vás nasměruje ke konkrétním kontejnerům. Průjezd dvorem je jednosměrný, kontejnery jsou umístěny pod úrovní pojezdové rampy, takže odložení odpadu probíhá shozem do kontejnerů, což je uživatelsky velmi pohodlné a praktické. Není tu potřeba žádná náročná manipulace s odpadem, ať už ze strany občana, či ze strany zaměstnanců sběrného dvora,“ dodává místostarostka druhého městského obvodu Eva Trůková.

Objekt, kde je možné odložit recyklovatelný či nebezpečný odpad a také vše, co se nevejde do standardní popelnice na komunální odpad, vznikl na dosud nevyužívaném městském pozemku. Tento sběrný dvůr umožňuje lidem se ekologicky zodpovědně zbavit různých druhů odpadu a přispívá k většímu pořádku ve městě. Jeho další přidanou hodnotou je fakt, že pomáhá v boji s černými skládkami.

https://g.denik.cz/1/ab/mmr-kveten-24-plzen-box.jpgZdroj: se svolením MMR

Centrum dává věcem druhý život

„Také je tady takzvané RE-USE centrum, kam můžeme odložit něco, co nám je líto úplně vyhodit. Jiný občan si pak nějaký předmět, který si tam vybere, může bezplatně odnést, když má pro něj nějaké využití. Prioritou budoucnosti je zkrátka odpad zbytečně nevytvářet, případně jej v maximální možné míře recyklovat a hledat pro něj všemožné další využití,“ uvedl první náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou Pavel Bosák.

Čerstvě dokončené rybníky
Mlýnské rybníky pomáhají udržet rozmanitost přírody Žďárských vrchů

Také pro další léta je v plánu, že bude město Plzeň s využitím prostředků Evropské unie rozvíjet systém efektivního a ekologického nakládání s odpady. Souvisí s tím také podpora cirkulární ekonomiky, tedy přeměny odpadu ve zdroje, jako cesty budoucího udržitelného rozvoje.

„Realizací tohoto projektu se zkvalitnilo nakládání s odpady a navýšila se kapacita jejich zpracování či třídění o 3175 tun za rok. Zároveň se ulevilo ostatním sběrným dvorům,“ uzavřel Bosák.

https://g.denik.cz/1/07/mmr-20-let-eu.jpgZdroj: se svolením MMR