Hasič rovná se požár. To je zakořeněná představa, nicméně v počtech zásahů vedou tzv. technické zásahy, druhým důvodem jsou dopravní nehody a až na třetím místě jsou požáry. „Slovo „hasičský“ v našem názvu je tradiční historický název, ale proto je také doplněn tím druhým slovem „záchranný“,“ podotýká generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček.

V posledních třech letech je zaznamenán výrazný nárůst počtu mimořádných událostí: v roce 2018 to bylo 124 388, v roce 2019 celkem 130 229 a v roce 2020 stoupl počet na 143 500. K tomu, aby hasiči mohli efektivně zachraňovat lidské životy a ochraňovat majetek, musí mít nezbytně adekvátní techniku.

Multifunkční výcvikové středisko Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku Místku
Složky IZS z Moravskoslezského kraje se pyšní výjimečným výcvikovým centrem

Je nutné reagovat nejen na nárůst počtu mimořádných událostí, ale i na specifika zásahů způsobených změnou klimatu. V posledních letech zaznamenávají meteorologové nejen stále častější sucho, orkány a větrné smrště. Přibývají také extrémní sněhové srážky a masivní námrazy. S tím vším souvisí projekt „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu.“ Ten byl realizován v letech 2016 až 2019 a směřovalo na něj více než 706 milionů korun. Z této sumy získali hasiči dotaci od Evropské unie dosahující 600 milionů korun.

Zdroj: MMR

„V rámci tohoto projektu bylo pořízeno pro HZS ČR více než 130 kusů speciální techniky a věcných prostředků určených pro záchranné práce při mimořádných událostech v důsledku změn klimatu,“ říká Vladimír Vlček.

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov
Duševně nemocní a lidé v těžké situaci mají na Trutnovsku lepší péči, i díky EU

Projekt reagoval na nedostatečnou připravenost HZS ČR na řešení a řízení rizik vyvolaných změnou klimatu. Díky podpoře z evropských fondů jsou nyní tuzemští profesionální hasiči lépe připraveni řešit situace způsobené změnou klimatu. Prioritou je zajistit rychlou a efektivní pomoc lidem zasaženým těmito mimořádnými událostmi. Proto byla nově nakoupená specializovaná technika a další prostředky umístěny v exponovaných územích, kde tato nebezpečí hrozí nejvíce.

Nové cisterny i drony

Hasiči získali mimo jiné automobilové žebříky pro obtížné zásahy, lesní hasicí speciál v podobě cisternové automobilové stříkačky CAS 15 a další cisternové automobilové stříkačky CAS 30. Při zásazích budou využity i v rámci projektu pořízené dopravní automobily, bezpilotní letecké monitorovací prostředky – drony, pásová vozidla pro pohyb ve sněhu či kontejner nouzového přežití, který je uzpůsobený jako úpravna vody. Další kontejnery slouží jako velitelský štáb. Významnou pomocí jsou i osvětlovací soupravy, mobilní velkoobjemové nádrže, pásové rypadlo, vyprošťovací automobily, termokamery nebo mobilní elektrocentrály.

Projekt v číslechProjekt v číslechZdroj: MMR

„Technika a věcné prostředky byly pořízeny pro jednotlivé kraje a Záchranný útvar HZS ČR s přihlédnutím k tomu, jaká rizika ze změn klimatu v dané oblasti převládají a jaká je jejich stávající vybavenost. Přestože průběžně dochází k obnově techniky, vnitřní dluh na těchto prostředcích dosáhl pěti miliard korun,“ říká Vladimír Vlček.

„V rámci tohoto projektu bylo pořízeno pro HZS ČR vícenež 130 kusů speciální techniky a prostředků pro záchranné práce.“

Nynější dva „koronavirové“ roky ukázaly, jak moc jsou hasiči nepostradatelní, a to jak placení, tak i dobrovolní. Na druhou stranu tato krize poodhalila řadu slabin, které musí hasiči vyřešit, aby byli na podobné události lépe připraveni.

„Jde o to, jak být ještě více a efektivněji prospěšní obyvatelům. Zastávám názor, že vždy je prostor pro další zlepšování. Na druhé straně máme velmi dobře realizován Integrovaný záchranný systém a spolupráci jeho základních i ostatních složek. Máme také dobře nastavenou krizovou legislativu, nicméně právě pandemie odhalila i pár jejích slabin. Ve srovnání s některými zahraničními státy máme na velmi slušné úrovni systém požární prevence, ve kterémse osvědčil dosavadní model, kdy naši kolegové ze stavební prevence posuzují bezpečnost staveb v rámci stavebního řízení a následně kontrolují i jeho dodržování,“ dodává Vladimír Vlček.

Vladimír Vlček: Nejhorší je pro mě srážka s lidskou leností

K profesionálním hasičům nastoupil v roce 1984, kdy působil krátce u požárního útvaru v tehdejším Gottwaldově, předtím byl čtyři roky u dobrovolných hasičů. V roce 1985 nastoupil k požárnímu útvaru v Ostravě. Postupně působil jako náčelník Hasičského sboru města Ostravy, vrchní požární rada ČR a současně náčelník, zástupce ředitele HZS Ostravy, zástupce ředitele a posléze i ředitel HZS Moravskoslezského kraje. Jako člen záchranných týmů se podílel na několika humanitárních misích. Od loňského července je genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, generálním ředitelem Hasičskéhozáchranného sboru ČR.

Vladimír VlčekVladimír VlčekZdroj: archiv HSZ ČRProstřednictvím MMR získali hasiči z EU dotaci 600 milionů korun na projekt „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu.“ Co kdyby se to nepodařilo?
Pokud bychom neměli tuto techniku, nemohli bychom zajišťovat naši službu občanům ČR v takové kvalitě, rychlosti a dostupnosti. S ohledem na výši státního rozpočtu, a především s ohledem na alokaci financí na HZS ČR, není možné z těchto zdrojů dostatečně zajistit obměnu základní techniky, natož pořizovat techniku speciální. Tuto techniku jsme mohli poříditi díky dlouhodobě pozitivní spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, které jev pozici řídicího orgánu operačních programů, ze kterých byla tato technika pořízena.

Hasiče známe profesionální a dobrovolné, tedy profíky a dobráky. Jak na ně nahlížíte?
Označení „profík“ pro hasiče HZS ČR nemám příliš v oblibě. Spíše říkejme hasiči „placení“ a „dobrovolní“. Vždyť profesionální práci by měli odvádět všichni hasiči, kteří se u zásahu sejdou. Všichni jsme u zásahu na jedné lodi a všichni riskujeme své životy a zdraví při pomoci druhým.

Vzdělávací a školicí středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v brněnských Bohunicích
Jihomoravský unikát: Záchranu života trénují ve speciálním středisku

Hasičina je klasické povolání, nebo tam musí být ono „srdce“?
Asi každý opravdový hasič má v sobě srdce na správném místě. Je to zkrátka poslání. Naše práce má celou škálu aspektů, od vzdělávání se přes zajímavou techniku, která baví asi každého kluka, udržování fyzické kondice, až po možný adrenalin při zásahu. A pak ta radost, když se vám podaří někomu pomoci, někoho zachránit. To všechno jsou momenty, pro které svoji práci děláme, a děláme ji také srdcem. Každý hasič navíc vnímá, že tahle práce s sebou nese také velký díl odpovědnosti.

Proč jste se vydal na dráhu hasiče?
Ještě na střední škole strojnické by mě ani ve snu nenapadlo, že někdy budu hasičem. U nás v rodině, pokud vím, jím nikdo nebyl. Ale když jsem studoval VŠ báňskou v Ostravě, stal jsem se tam členem dobrovolných hasičů v Ostravě-Zábřehu. Odtud pak už byl jen krůček k hasičskému sboru jako svému povolání.

„Pokud bychom neměli tuto techniku, nemohli bychom zajišťovat naši službu občanům ČR v takové kvalitě, rychlosti a dostupnosti.“

Hasičským profesionálem jste už téměř čtyři desítky let, asi to nebyla vždy jen procházka růžovým sadem…
Víte, nejhorší je pro mě srážka s lidskou leností, a promiňte mi ten pejorativ, také blbostí. Já nemám rád slovo nejde. Když mi někdo tvrdí, že něco nejde, znamená to jen, že se na věc nepodíval ze všech možných úhlů, že neudělal dost, protože kdyby ano, najde řešení. Stejně jako každý z nás musí překonávat spoustu překážek. Je to mimo jiné i o vůli.

Pane Vlčku, jste ženatý, máte tři děti. Je rodina „postižena“ hasičinou?
Nejstarší syn je hasičem-strojníkem, který zodpovídá za připravenost techniky, a toto povolání ho naplňuje. Jinak se rodina zatím nepotatila. Na druhé straně, bohužel, všichni jsou do jisté míry postiženi mou „hasičinou“. Navíc většinu času trávím mimo ostravský domov, protože sídlo máme v Praze. Ale snažím se rodině vykompenzovat zázemí, které mi vytváří.

Co vás napadne, když slyšíte slovo „hasič“?
Životní poslání. Být hasičem by měla být čest.

Zdroj: MMR