„Na počátku projektu Centra duševního zdraví stál dlouhodobý záměr týmu doplnit některé další potřebné služby pro osoby s duševními nemocemi a poruchami a jejich rodiny. A také snaha zavést nové způsoby práce, zejména intervence multidisciplinárního týmu. Ty probíhají v přirozeném prostředí uživatelů, a to včasně a v potřebné intenzitě,“ vysvětluje Zuzana Kozáková, ředitelka Regionálního Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb (RIAPS), jehož součásti je Centrum duševního zdraví.

Multifunkční výcvikové středisko Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku Místku
Složky IZS z Moravskoslezského kraje se pyšní výjimečným výcvikovým centrem

V plánu byla i krizová telefonická pomoc, zřízení Denního stacionáře s psychoterapeutickým programem a krizových lůžek. „Potřebovali jsmek tomu i adekvátní zázemí a vybavení. V sousedství Regionálního institutu ambulantních psychosociálních služeb stál málo využívaný objekt, který nebyl v ideálním stavu a patřil městu Trutnov. Náš záměr se zastupitelům líbil,“ pokračuje Zuzana Kozáková.

Následovala jednání mezi městem Trutnov a Královéhradeckým krajem, jejichž výsledkem bylo získání budovy. Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, jehož začleněným zařízením je RIAPS, realizovalo ve spolupráci s projektantem a regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje tento projekt.

Zdroj: MMR

„Podali jsme ho do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, která byla zaměřena na rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, a to speciálně na deinstituonalizaci psychiatrické péče,“ popisuje ředitelka. Cílem tohoto snažení je poskytovat duševně nemocným lidem pomoc mimo kamenné instituce, a to v jejich domovech.

„První plány vznikaly již v roce 2013. Podpora z prostředků EU byla zcela zásadní, podobně jako podpora kraje.“

V Trutnově vybavili mobilní tým dvěma auty a v srpnu 2018 začaly práce na stavbě. Stavební práce trvaly necelé dva roky, kolaudace proběhla v červnu 2020 a do konce roku byla rekonstruovaná budova vybavena.

Podle Zuzany Kozákové byla cesta od myšlenky k realizaci docela dlouhá. „První plány vznikaly již v roce 2013. Podpora z prostředků EU byla zcela zásadní, podobně jako podpora Královéhradeckého kraje,“ ohlíží se zpět ředitelka.

Slouží stovkám klientů 

Celkové náklady na projekt dosáhly 54,9 milionu korun. Dotace z IROP byla 46,7 milionů korun, zbytek pokryl příspěvek od Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov.

Výstupy projektu využívají klienti s duševním onemocněním, jejich blízcí a osoby v krizi. Za rok 2021 šlo o 114 klientů, kteří odpovídají cílové skupině Centra duševního zdraví v užším slova smyslu, a o 60 dalších osob. Za dobu fungování od března do prosinec 2021 měla krizová linka 2339 záznamů a z toho bylo 78 procent hovorů. Zbytek byli převážně informace či profesní kontakt.

Vzdělávací a školicí středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v brněnských Bohunicích
Jihomoravský unikát: Záchranu života trénují ve speciálním středisku

„Povědomí o Centru duševního zdraví je šířeno prostřednictvím webových stránek, letáků, informačních materiálů, osobních schůzek i telefonických rozhovorů se zájemci, účastí na pracovních poradách, šířením informací mezi odborníky, publicitou v místních periodikách a pořádáním akcí s klienty,“ vysvětluje Zuzana Kozáková.

Projekty v číslechProjekty v číslechZdroj: MMR

Budoucnost centra je podle ředitelky spojena s rozšiřováním časové dotace jednotlivých služeb, nepřetržitou dosažitelností krizových služeb, zlepšováním koordinace a efektivity týmových interakcí a úspěšným zvládnutím auditu. „Tím hlavním stále je a bude napomoci k zotavení lidí s duševním onemocněním doma tak, aby kvalita jejich života byla co nejvyšší,“ shrnuje ředitelka RIAPS.

Ani po úspěšné realizaci projektu neusínají pracovníci centra na vavřínech a plánují jeho další rozvoj. Jejich klientům totiž prozatím chybí i některé další služby, například chráněné bydlení. „První vlaštovkou v tomto směru jsou od 1. února 2022 dva pronajaté byty se čtyřmi lůžky chráněného bydlení. Od července by pak mělo být lůžek celkem šest. Získávání vhodných objektů ale není vůbec snadné, a tak se rozhlížíme, zda bychom znovu nemohli využít podporu v rámci některé z dalších výzev,“ uzavírá Zuzana Kozáková.

Zuzana Kozáková: Předností centra je, že můžeme služby poskytovat v přirozeném prostředí našich klientů

Adekvátní zázemí pro poskytování služeb klientům získalo Centrum duševního zdraví v Trutnově po rekonstrukci a vybavení dříve městského objektu. Zásluhou dotacez fondů EU zde vznikl prostor pro krizové služby, centrum denních aktivit a také společné zázemí terénních služeb, kteréposkytují lidems duševními nemocemi na východě Čech. Nejen o tom, jakou pomoc zde najdou klienti, jsme mluvili s ředitelkou trutnovského RIAPS Zuzanou Kozákovou.

Zuzana KozákováZdroj: archiv RIAPS TrutnovJaké služby poskytuje vaše zařízení, kolik klientů je využívá a jaká je vaše „typická“ klientela?
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb (RIAPS) poskytuje především zdravotní a sociální služby. Ročně je využije na tři tisíce osob. Zřízení Centra duševního zdraví Regionálního centra ambulantních psychosociálních služeb Trutnov rozšířilo spektrum služeb pro osoby s duševním onemocněním a osoby v krizi. Naše ambulantní služby byly doplněny o služby terénní, které poskytuje multidisciplinární tým. Nabízíme také služby krizové, jako je telefonická krizová pomoc s nepřetržitým provozem, a od 1. února 2022 i možnost krátkodobého pobytu.

Jaká je v současné době vaše nejvyužívanější služba?
Všechny jsou důležité a využívané. Počtem kontaktů je nejvyužívanější ta terénní. Hlavní předností Centra duševního zdraví je možnost poskytovat služby v přirozeném prostředí uživatelů. Za klientem do terénu tak vyjíždí specializované zdravotní sestry, všeobecné sestry, sociální pracovníci a peeři, což jsou konzultanti se zkušeností s duševním onemocněním. Podle potřeby pak i psychiatr či psycholog. Specifikem v centru je možnost včasné, intenzivní a komplexní péče. Kombinují se zde potřebné služby zdravotní a sociální. Tým zatím funguje v pracovní dny mezi 8. až 20. hodinou. Je-li to třeba, může klienta navštívit i víckrát denně. Plán na další rozšíření zatím uvázl na financích. O to důležitější je existence krizové telefonické pomoci, která má nepřetržitý provoz, a perspektiva možnosti krátkodobého pobytu.

Zasáhla do vaší práce současná pandemie?
Covid zasahuje do života našich klientů, pracovníků i provozu, ale toto téma u nás není dominantní.

Čím jsou vámi poskytované služby výjimečné nebo zcela nové?
Možností poskytování v přirozeném prostředí klientů, multidisciplinaritou týmu, včasností a intenzitou.

„Zásadní roli hraje především kvalitní tým lidí, kteří umí a jsou ochotni poskytovat služby v souladu s filozofií zařízení i filozofií celé reformy psychiatrické péče. “

Používáte speciální pomůcky. Jakou roli ve vaší práci hraje technické zázemí?
Zásadní roli hraje především kvalitní tým lidí, kteří umí a jsou ochotni poskytovat služby v souladu s filozofií zařízení i filozofií celé reformy psychiatrické péče. Vzhledem k tomu, že jde o nové formy práce, je pro nás důležitá možnost vzdělávat se, intervize a supervize, kultivace týmové spolupráce. Samozřejmě se neobejdeme bez dopravních prostředků, počítačového vybavení, vhodného programu pro evidenci.

Klienti ocení i zázemí ambulantních služeb, ať už je to pracoviště pro nácviky vedení domácnosti, dílny, či multifunkční zázemí například pro autorská čtení, besedy, výstavy obrazů. Připravena jsou i čtyři lůžka.

Psí útulek Rožnovsko
Psí útulek Rožnovsko funguje jako sociální firma. Pomáhá zvířatům i lidem

Jaké přednosti má vaše centrum oproti jiným podobným institucím? Jaké máte vize a plány do budoucna, kam by se vaše služby mohly posunout?
RIAPS vznikl již v roce 1993, a to s myšlenkou poskytovat komplexní služby pod jednou střechou. Naší předností je tak jistě zkušenost při spolupráci a komunikaci více profesí. Klient vždy byl a je vnímán jako rovnocenný partner. Jako přednost vnímám i ukotvení zařízení v rámci regionu a podporu obcí. Výhodu nám poskytuje zázemí příspěvkové organizace – Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov i osvícený postoj a podpora našeho zřizovatele – Královéhradeckého kraje – při realizaci projektů.

V současné době je důležité udržet dosažené tak, aby to mohlo sloužit našim klientům. Plány ale určitě máme, a to nejen v rámci rozvoje služeb Centra duševního zdraví. Rádi bychom postupně došli k nepřetržité dosažitelnosti krizových služeb, rozšiřovali kapacitu chráněného bydlení, otevřeli sociálně terapeutickou dílnu, podpořili vznik chráněných pracovních míst.

V ambulancích bychom potřebovali získat další spolupracovníky z řad psychiatrů, klinických psychologů a specializovaných sester, což by nám umožnilo zabezpečit dostatečnou kapacitu služeb pro pacienty. Své vize máme i v rozvoji služeb adiktologických. Pozadu jistě nezůstanou ani další služby RIAPS. Je toho opravdu dost a moc si přeju, aby se vše dařilo.

Zdroj: MMR