„Myslím si, že nejsprávnější a nejzákladnější už od mladší doby kamenné je kombinace rostlinné a živočišné výroby. Pokud se jedná o udržitelné zemědělství, tak není možné, aby chyběla živočišná,“ říká Milada Rašková Měsícová, předsedkyně představenstva Zemědělské družstvo Unčovice. To chová prasata i krávy. Evropské prostředky v tomto projektu směřovaly do zvýšení komfortu života telat.

Právě díky živočišné výrobě mají zdejší zemědělci dostatek organické hmoty. Kejda od krav a zbytky krmení navíc najdou využití v bioplynové stanici. „Energie se využívá ve středisku, teplo také. A část jde do obce. Je dobře mít více činností, když se v jedné nedaří, tak to podnik zvládne. Může lépe zasanovat na určitý čas ztráty jednoho úseku, kterému se zrovna nedaří. A tím, že využíváme k financování i dotace, jsme dle mého názoru i nějakým způsobem společensky odpovědní občanům. Našim úkolem je živit obyvatele,“ popisuje Rašková Měsícová.

Zdroj: se svolením MMR

Boj s konkurencí

Jako všichni zemědělci musejí i ti z Unčovic svádět boj se zahraniční konkurencí. „Myslím si, že tento problém se týká především prasat. U krav je to snadnější. Celkově čeští chovatelé dosahují dobrých výsledků, jak naturálních, tak ekonomických,“ říká Rašková Měsícová. Podle ní ovšem ostatní členské státy unie navíc podporují zemědělce ze svých zdrojů. Pak je těžší konkurovat.

Za této situace pomáhají tuzemským zemědělcům vylepšovat výsledky dotace, které k nim směřují z fondů Evropské unie. V Unčovicích je čerpali na více projektů. Jedním z nich bylo i vylepšení chovu telat. Na tento účel získali z fondů více než 200 tisíc korun. Telata se dočkala nových plastových budek, díky nimž vyrůstají v příjemnějším prostředí a nejsou tolik ohroženy nemocemi.

Prodejna Ze dvora nabízí skutečně špičkové produkty z Vysočiny, jako jsou uzeniny ze Školního statku Humpolec nebo Řeznictví Stejskal Chotěboř
VIDEO: Lípa na Vysočině láká turisty k ubytování i nákupu zemědělských produktů

„Snažíme se pro zvířata vytvářet takové podmínky, aby se cítila co nejlépe, co nejzdravěji,“ popisuje Rašková Měsícová smysl tohoto projektu. Podle posledních poznatků potřebují telata z hlediska welfare, tedy česky pohody, především dostatečný prostor pro příjem krmiva, napájení a odpočinek. Dříve trávila začátek svého života v dřevěných budkách. Od nich se však ustupuje, neboť je nelze tak snadno udržovat jako budky z plastu, které využívá stále více zemědělských podniků. Omyvatelný plast eliminuje možnost přenosu nemoci mezi zvířaty. Navíc samostatné budky umožňuji dobrou kontrolu příjmu krmení. Zemědělci tak hned vidí, že některé tele neprospívá nebo má zdravotní problémy.

„Tím, že využíváme k financování dotace, jsme i společensky odpovědní občanům.“

K rozšíření této moderní technologie chovu telat v tuzemsku napomáhají dotace EU. Na podobný účel jako v Unčovicích získala dotační prostředky řada dalších zemědělských podniků.

Tato opatření také mají jednoznačný přínos pro hospodaření zemědělců. „Dobrý ekonomický výsledek zajistí pouze nejzdravější a nejspokojenější zvíře,“ je přesvědčena Rašková Měsícová. A dodává: „Takže cílem každého dobrého chovatele je, aby zajistil welfare“.

Zemědělcům pomáhá také bioplynka

Vzhledem k šíři činností, kterým se v Unčovicích věnují, je ani příliš neomezují současné vysoké ceny elektrické energie. Tento problém jim řeší bioplynová stanice o výkonu 1189 MWh. „Hodně zemědělců má bioplynové stanice, fotovoltaiku. My máme dost přebytků elektrické energie, pokud bychom si ji mohli spotřebovat sami, tak žádný problém mít nebudeme. Elektřinu si vyrobíme sami a nepotřebujeme žádnou pomoc nebo kompenzace,“ dodává Rašková Měsícová.

Zdroj: se svolením MMR

Jí vedená společnost je tak úspěšná, že byla jmenována ministerstvem zemědělství školním závodem Střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci. Jejím žákům 3. a 4. ročníků umožňují absolvovat odbornou praxi. „Máme sto šedesát zaměstnanců. Ekonomicky jsme velmi stabilní a úspěšní nejen v kraji, ale i v rámci celé republiky. Snažíme se,“ říká Rašková Měsícová.

Milada Rašková Měsícová: Naším cílem je mít co nejzdravější zvířata

Živočišná výroba Zemědělského družstva Unčovice je rozčleněna do dvou úseků, chov prasat a chov holštýnského skotu. Ve velkokapacitních stájích ve střediscích Unčovice a Příkazy je chováno 840 krav holštýnského plemene. A právě do Příkaz mířila dotace z fondů EU na projekt Zlepšení welfare skotu a telat. Základním bodem projektu byla výměnu nevyhovujících dřevěných bud pro telata za nové plastové. Nejen o tomto projektu jsme hovořili s Miladou Raškovou Měsícovou, předsedkyní představenstva Zemědělského družstva Unčovice.

Zemědělské družstvo Unčovice s podporou dotací z fondů EU vybudovalo nové zázemí pro chov telatZemědělské družstvo Unčovice s podporou dotací z fondů EU vybudovalo nové zázemí pro chov telatZdroj: Deník/Petr Pelíšek; se svolením ZD UnčoviceCo to přesně je zlepšení welfare skotu?
Welfare, to jsou vlastně dobré životní podmínky zvířat. Je to soubor opatření k tomu, aby se zvíře cítilo co nejlépe, aby byl jeho zdravotní stav co nejlepší, s ohledem na jeho fyziologii, na jeho komfort. Je důležité, aby dostalo zvíře od chovatele co nejlepší péči. Stále říkám, že nejde o to, zda je podnik velký nebo malý, ale o to, jak se o zvíře stará. A naším cílem je mít co nejzdravější zvířata.

Na druhé straně to představuje i ekonomický přínos. Pokud budete mít krávu, která nějakým způsobem trpí nebo má zdravotní handicap, tak nebude dojit, nebude v potřebné kondici. A díky zdravému zvířeti zase získává chovatel určitý rozpočet, aby mohl znovu investovat do komfortu zvířat. Pokud je v mínusu, tak se těžko bude rozhodovat, jestli zainvestuje do nových stájí nebo technologií.

„Podařilo se nám získat dotace z Programu rozvoje venkova i na porodnu pro 162 kusů zvířat pro vysokobřezí jalovice. A další stáj pro 404 kusy.“

Dřevěné boudy jste tedy vyměnili za plastové…
Ano. Na mnoha farmách se ještě lze setkat s těmi dřevěnými. Ale u nich je problém, že nejdou dezinfikovat, mají krátkou životnost, nejdou dobře odvětrat. Plastové jsou určitě mnohem hygieničtější, komfortnější pro zvíře. Je na to navázaná ohrádka, která už má uzpůsobenou technologii na krmení. Takže po každém přesunu telat do jiné kategorie se boudy vydezinfikují a vyčistí tak, aby další tele mělo od začátku ty nejlepší podmínky a nedošlo k přenosu infekčních nemocí.

Čili se neustále snažíte vylepšovat podmínky pro zvířata?
Program rozvoje venkova nabízí programy pro modernizaci stájí a provozů. Jsou tam různé možnosti. Od telat až po jalovice, vysokoprodukční krávy. Nabízejí se tam různé varianty využití hi-tech technologií, jako jsou třeba obojky - laicky takové fitness náramky, které sledují to, jaký je zdravotní stav krávy, jak dlouho leží, jak dlouho přežvykuje, v jaké je kondici. Když zootechnik ráno přijde do práce, tak jeho první činnost je sednout k počítači a vyhodnocovat stav předchozího dne, jak se zvíře cítilo.

Nová polní cesta ulehčila život v Choťovicích na Kolínsku
VIDEO: Nová polní cesta ulehčila život v Choťovicích na Kolínsku

Spokojené zvíře je také důležité proto, že pak - v případě krávy - dává více mléka nebo má lepší a kvalitnější maso?
Samozřejmě. Tele si v prvních pár dnech vytváří imunitu. Je velmi náchylné k přenosu různých nemocí. Takže čím má komfortnější ustájení a péči, tím má lepší imunitu. A není ho potřeba následně tolik očkovat nebo provádět další ošetření. Dobrý zdravotní stav si pak nese do dalšího života. Produkuje tak více mléka a má zdravější maso.

Welfare telat ale není jediným projektem, který ZD Unčovice udělalo s využitím evropských dotací. Co dalšího jste s jejich pomocí uskutečnili?
Ano, není to jediný projekt. Na welfare telat navazuje welfare skotu. Jeden projekt je dokončen, což byla výstavba dojírny a výstavba stáje pro čtyři sta kusů skotu. Tam byla dotace zhruba jednadvacet milionů, celkové náklady byly přes sedmdesát milionů. Nyní probíhá etapa číslo tři. Podařilo se nám získat dotace z Programu rozvoje venkova i na porodnu pro 162 kusů zvířat pro vysokobřezí jalovice. A další stáj pro 404 kusy. Ta je vybavena nejmodernější technologií, jako jsou drbadla, automatický přihrnovač krmení, gumové matrace, ventilátory, různé snímače na plachty, aby zakrývala při nepříznivém počasí stáj.

Zdroj: se svolením MMR