Společně s odetnutím novin od inzerce státních a polostátních firem i společností, které měly obchody s polským státem, to ohrožovalo fungování celého mohutného nakladatelství, bez ohledu na podporu čtenářů. Jeden čas čelila Gazeta Wyborcza i sedmdesáti soudním procesům zároveň.

Většina z nich odpovídala definici, kterými charakterizoval server Právo 21 likvidační žaloby: „Účelem strategických žalob totiž není nutně celý spor vyhrát a dosáhnout spravedlnosti, ale psychicky a finančně vyčerpat žalovaného.“

Potápějící se Titanic, rytina Willyho Stöwera. Slavná katastrofa se zapsala i do dějin žurnalistiky a světově proslavila deník New York Times, který o ní informoval jako první
Novináři jako hybatelé dějin. Připomeňte si deset zpráv, které změnily historii

Novináře má pomoci ochránit proti podobným cíleným likvidačním tlakům ochránit nový akt Evropské unie. V platnost vstoupil 6. května a inspirací pro něj byla situace kolem maltské novinářky Daphne Caruany Galiziaové. V roce 2017 byla tato novinářka odhalující korupci zavražděna při bombovém atentátu. Proti ní a později i jejím pozůstalým bylo vedeno mnoho soudních řízení ze strany maltských politických a hospodářských špiček. Ta vedla až k obstavení majetku rodiny.

S podobnými problémy se potýkali i někteří italští novináři, kteří rozkrývali fungování mafie.

Na pomoc médiím

Nová pravidla aktu proti „šikanozním“ nebo strategickým žalobám (SLAPP) mají v těchto situacích pomoci.

Akt například umožňuje soudcům rychle zamítat zjevně neopodstatněné žaloby proti novinářům a obráncům lidských práv. Stanoví rovněž několik procesních záruk a opravných prostředků, jako jsou náhrada škody a odrazující sankce za zahajování soudních řízení, jež se dějí za těmito neférovými účely.

Současně s aktem vstoupil o den později v platnost i Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků, který významně podporuje redakční nezávislost a pluralitu médií.