Zajímavá a prestižní práce, motivující finanční ohodnocení a nadstandardní sociální zajištění a další výhody tyto klady jsou vyvažovány nutností absolvovat delší a poměrně náročné výběrové řízení a po přijetí i devítiměsíční zkušební dobu.

U všeobecného výběrového řízení určeného pro absolventy uplyne od podání přihlášky do finálního rozhodnutí většinou 9 až 12 měsíců. V případě specializovaných výběrových řízení pro odborníky s praxí v daném oboru v délce 3, resp. 6 let jsou výsledky známé za 6 až 9 měsíců. Několik měsíců můžete čekat na odezvu i při podání přihlášky do výběrového řízení pro smluvní zaměstnance.

Obecně je o práci v institucích EU je velký zájem, do výběrového řízení se přihlásí tisíce uchazečů. Z nich se Úřad EPSO snaží vybrat nejlepší z nich, přičemž je současně zaručeno stejné zacházení se všemi uchazeči a transparentnost výběru. EPSO průběžně vyhodnocuje podobu a průběh výběrových řízení a hledá ve spolupráci s členskými státy, jinými mezinárodními organizacemi i zástupci soukromého sektoru cesty, jak proces výběru dále zlepšovat. Mezi aktuální priority patří zkrácení délky výběrového řízení.

Podle zkušeností úspěšných kandidátů je nejlepší přečkat tuto „zkoušku trpělivosti“ nějakou prací v oboru co nejblíže vysněnému zaměstnavateli či na placené stáži přímo v instituci či agentuře EU.

Jak za prací v institucích EU.Jak za prací v institucích EU.Zdroj: DeníkNový seriál vám pomůže k práci v EU
Deník pro vás připravil více než desetidílný seriál, který vás seznámí s tím, jak můžete získat práci v institucích EU.
Celý seriál, včetně rozhovorů s klíčovými politiky, najdete každý týden na Deník.cz v rubrice Evropa pro Čechy nebo přímo v tématu ZDE.

Spolu s Deníkem se budou na přípravě tohoto seriálu podílet Jaroslava Plšková z Odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě ministerstva vnitra a Ondřej Pometlo z Diplomatické akademie MZV, kteří se touto problematikou pracovně zabývají.