Proč by se měl člověk o práci v institucích EU zajímat?
Instituce EU jsou perspektivním zaměstnavatelem s pracovišti po celé Evropě od Lisabonu po Helsinky, který nabízí širokou nabídku zaměstnání pro pracovníky nejrůznějšího zaměření. Uplatnění zde najdou nejen právníci, ekonomové, tlumočníci nebo překladatelé, ale i odborníci v mnoha jiných oblastech jako stavební inženýrství, daně a cla, zkoumání vesmíru, jaderný výzkum a vyřazování jaderných zařízení z provozu, udržitelné zemědělství a rozvoj venkova, chemické látky, medicína, farmacie, zdraví a bezpečnost potravin, azyl, migrace a ochrana hranic nebo odhalování korupce a padělaného zboží. Zvláštní kategorií jsou tzv. právníci-lingvisté, což jsou právníci, kteří ovládají několik úředních jazyků.

Nejen Brusel. Snímek zachycuje sídlo Evropské komise v Bruselu. Pro evropské instituce ale můžete pracovat i v Česku nebo jinde v zemích Evropské unie. Často dokonce i jinde ve světě.
Hybášková: Pokud opravdu chcete, práci v institucích EU najdete. A skvělou

Co instituce EU nabízejí?
V první řadě zajímavou a smysluplnou práci, která bezprostředně ovlivňuje život 500 mil. občanů EU. Počet se ještě zvýší, když započítáme příjemce rozvojové a humanitární pomoci EU. Jde o práci v mezinárodním prostředí, spojenou s cestováním a možností ovlivňovat budoucí podobu a směřování Evropy. Instituce EU pečují o celoživotní vzdělávání a další osobní rozvoj svých zaměstnanců, umožňují sladění práce a osobního života, pracovní mobilitu mezi institucemi EU napříč Evropou a pracovní podmínky a prostředí srovnatelné s nadnárodními společnostmi i mezinárodními organizacemi.
Seriál vzniká ve spolupráci s MV ČR a MZV ČR.

Na otázky o práci v EU odpovídají

Jaroslava Plšková
V současnosti pracuje na ministerstvu vnitra v Sekci pro státní službu. Od roku 2004 se specializuje na podmínky zaměstnávání úředníků a ostatních zaměstnanců v institucích EU a na výběrová řízení do institucí EU. Zastupuje ČR na příslušných jednáních v Radě EU a v Úřadu EPSO.

Ondřej Pometlo
Od roku 2006 je diplomatickým pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí České republiky. V Odboru vzdělávání Diplomatické akademie organizuje přípravné semináře k testům Evropského úřadu pro výběr pracovníků (EPSO) a další podporu českých kandidátů do výběrových řízení.

Nový seriál vám pomůže k práci v EU

Jak za prací v institucích EU.Jak za prací v institucích EU.Zdroj: DeníkDeník pro vás připravil více než desetidílný seriál, který vás seznámí s tím, jak můžete získat práci v institucích EU.

Celý seriál, včetně rozhovorů s klíčovými politiky, najdete každý týden na Deník.cz v rubrice Evropa pro Čechy nebo přímo v tématu ZDE.

Spolu s Deníkem se budou na přípravě tohoto seriálu podílet Jaroslava Plšková z Odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě ministerstva vnitra a Ondřej Pometlo z Diplomatické akademie MZV, kteří se touto problematikou pracovně zabývají.