Za úspěchem, že dotaci dostalo, stojí prý společná idea a výběr tématu. Kromě toho také výběr vhodných partnerů na české a bavorské straně, které spojuje společný zájem o propagaci a rozvoj geoturismu v příhraničním horském pásu.

„Šlo o spoustu setkávání, společnou přípravu dotační žádosti. Partner Geopark Bayern-Böhmen disponuje odbornými věděckými (geologickými) znalostmi a zkušenostmi z vícero BY/CZ projektů financovaných z dotací EU. Partneři, jako Město Tachov a Regionální vzdělávací středisko Tachov, mají zkušenosti z vícero projektů financovaných z dotací EU,“ říká za odbor rozvoje a investic města Tachova Helena Červinková.

Evropské fondy podporují spolupráci přes hraniceEvropské fondy podporují spolupráci přes hraniceZdroj: se svolením MMR

Na partnery čekala spousta papírování. Ještě, než žádost podali, museli se několikrát potkat nejen v Čechách, ale i v Bavorsku. „Každý z partnerů si individuálně připravil podklady k žádosti, např. projektovou dokumentaci, souhlasy vlastníků s užíváním dotčených pozemků, vyjádření či povolení příslušných orgánů státní správy nezbytných pro realizaci akce, předpokládaný rozpočet k jednotlivým aktivitám a podobně. Poté partneři vyplňovali žádost společně v elektronickém systému,“ vzpomíná Červinková.

Brněnská společnost Energy IN používá k vylepšení starších oken se dvěma skly folii, kterou speciálně vyvinula
VIDEO: Nápad z Moravy mění stará okna na úsporná. S pomocí evropských peněz

Spolupráce s německou stranou byla prý výborná. Vše šlo hladce a na žádný problém nenarazili. Během vyřizování však byli v neustálém telefonickém, elektronickém i osobním kontaktu. „Spolupráce byla vstřícná, přátelská, všichni partneři plnili své aktivity svědomitě a včas,“ konstatuje s radostí Červinková.

Světecký vrch a Dyleň je pro Tachov důležitým turistickým cílem. Stěžejním cílem je nedaleká osada Světce a její okolí. Ve Světcích je i národní kulturní památka Jízdárna, která je hned po vídeňské druhou největší ve střední Evropě. „Město ji rekonstruuje nepřetržitě již od roku 2000, aktuálně probíhá projekt v hodnotě cca 75 milionů korun českých s dotací EU ve výši cca 60 milionů korun českých,“ uvedla Červinková. Tato památka má být kompletně opravena a vybavena tematickými expozicemi a návštěvnickým mobiliářem do konce roku 2023. Potom se zpřístupní veřejnosti.

Projekt v číslechProjekt v číslechZdroj: se svolením MMR

Světecký vrch je geologickým fenoménem, nachází se tam křemenný val, jehož vznik, podoba a využití jsou připomenuty na naučné stezce se zaměřením na místní geologii. Vrch Dyleň je druhou nejvyšší horou Českého lesa a nachází se v dojezdové vzdálenosti 34 km od Tachova. Je důležitým vycházkovým cílem zejména pro návštěvníky bavorského partnera projektu, lázeňské obce Neualbenreuth, která na cestě k Dyleni zřídila bezbariérová vyhlídková místa s informačními tabulemi o místní geologii – vulkanismu, tektonice a místním osídlení.

Alexandra Hrušková: Stezku příhraničím hojně navštěvují místní. Je však zajímavá i pro turisty

Rozvoj geoturismu, posílení povědomí o krásách přírodního dědictví hraničních hor, zpřístupnění těchto míst bylo cílem projektu „Příběh hraničních hor“. Právě Světecký vrch a Dyleň už miliony let ovlivňují přírodu v okolí a lidem už v minulosti nabízely nerostné suroviny. Blíže projekt a obě místa přiblíží ředitelka vzdělávacího střediska Revis v Tachově Alexandra Hrušková.

Alexanda HruškováAlexanda HruškováZdroj: Deník/Lucie BukovjanováMůžete čtenářům, kteří vůbec netuší, co je Světecký vrch a Dyleň, tato místa přiblížit – popsat?  
Vzdálenost mezi oběma vrchy je zhruba 20 km. Na Světeckém vrchu je dobře viditelný Český křemenný val, který se jinde skrývá v podzemí a který tvoří přírodní hranici Českého lesa. Křemen zde lidem sloužil po staletí a jejich příběhy nám může dnes pomoci odkrývat. Hraniční vrchol Dyleň nabízí bohatou montánní historii, pod touto horou byl na německé straně v nedávné době objeven maar, což je sopečný kráter s nízkým reliéfem. Oba tyto vrchy se svými specifickými geologickými fenomény již miliony let ovlivňují přírodu ve svém okolí a po staletí lidem nabízely nerostné suroviny.

Co bylo cílem projektu?  
Cílem projektu bylo rozšířit geoturistickou nabídku v česko-německém příhraničí a vybudovat novou turistickou infrastrukturu pro místní obyvatele i pro návštěvníky regionu.

Jak dlouho jste o dotaci usilovali?  
Od nápadu k realizaci uplynuly čtyři roky. První idea o naučné stezce na Světeckém vrchu vznikla v roce 2016, kdy jsme hledali německého partnera pro získání přeshraniční dotace. Následně v roce 2017 čtyři partneři: Město Tachov a Regionální vzdělávací a informační středisko (REVIS) společně s Obcí Bad Neualbenreuth a německou turistickou organizací Geoparkem Bayern-Böhmen podali žádost o dotaci na společný projekt, který zahrnoval naučnou stezku Světecký vrch a vyhlídkovou trasu s lavičkami v okolí Dyleně. Projekt byl realizován v letech 2018 - 2020.

Co vše se z peněz z dotace udělalo?  
Dotace EU zaplatila 85 procent nákladů, příspěvek ze státního rozpočtu pokryl 5 procent nákladů a zbylých 10 procent (české části) financovalo město Tachov. Byla postavena naučná stezka na Světecký vrch včetně lesního altánu, naučných tabulí a herních prvků pro děti. Také vznikla sada online kvízových pracovních listů, které mohou bystří návštěvníci řešit na místě ve svých mobilech. Dále vznikla dlážděná vyhlídková odpočinková místa s naučnými tabulemi v okolí Dyleně. Byla vytištěna česko-německá informační brožura.

Co vzniklo na české straně a co na německé?  
Na české straně vznikla naučná stezka na Světecký vrch. Prochází lesem v okolí Tachova a rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit zejména pro rodiny s dětmi. Na německé straně vznikla trasa „Neualbenreuther Blickpunkte“, která je koncipována jako vyhlídková a relaxační a je využitelná pro turisty i pro lázeňské hosty v obci.

Na naučné stezce na Světecký vrch je hned několik informačních panelů, co tam lidé uvidí?  
Uvidí zajímavý příběh, který se vrací zpět do historie Země před mnoha milióny lety. Tento příběh dětem vypráví oblíbené kreslené postavičky Čtyřlístku. Spolupracovali jsme zde při vývoji cedulí s jejich tvůrci i se společností, která nám poskytla licenci pro užití Čtyřlístku na informačních tabulích.

Jaké herní prvky tady na děti čekají?  
Vedle veselých a barevných informačních tabulí, na kterých jsou mimo jiné také badatelské úkoly, na děti čeká betonový trilobit a dřevěná prolézačka ve tvaru dinosauří lebky.

Výhodou odpojitelného modulu je rovněž to, že bude, díky systému bajonetu, použitelný na různé pokličky
VIDEO: Fondy EU zdokonalují i gastronomii. Chytrá poklička ohlídá vaření

Je o tato místa zájem, zavítá sem spousta návštěvníků?  
Na procházku sem chodí mnoho místních obyvatel, ale přitahuje i návštěvníky z jiných regionů. Svědčí o tom čilý informační ruch na internetu, kde lze najít odkazy na mnoha nezávislých občanských webech, např. webech týkajících se geocashingu nebo na soukromých stránkách Facebooku, někde jsou dokonce texty a nákresy z informačních tabulí citovány. Naučnou stezku na Světecký vrch jako pozvánku pro děti zmínila i Česká televize na stanici D v jednom ze svých pořadů.

Čím jsou zvláštní, zajímavá? Proč by sem lidé i s dětmi měli přijet?  
Ta místa mají svou příjemnou atmosféru, kterou by návštěvníci vnímali i bez stezky. Nová infrastruktura jim ale návštěvu usnadní a zajímavé prvky jako Čtyřlístek nebo dinosauří prolézačka jsou příslibem zábavy.

Abeceda fondů EUAbeceda fondů EUZdroj: se svolením MMR