Společně s německými kolegy jste udělali po pěti letech opět reprezentativní průzkum českoněmeckých vztahů. Jsou lepší než bývaly?
Já bych řekl, že ano. Ale musíme připomenout, že minulý průzkum jsme dělali koncem roku 2016, kdy ty vztahy byly vůbec nejnapjatější od devadesátých let.

Kvůli migrační krizi?
Ano. Češi tehdy vnímali Němce jako ty, kteří zvou migranty do Evropy a měli s tím hodně velký problém. Z průzkumů je vidět, že se od té doby situace zklidnila. Na obou stranách nám vzrostl podíl lidí, kteří vzájemné vztahy vidí jako velmi dobré nebo dobré. (V Česku na 89 procent a v Německu na 82 procent, pozn. red.) V České republice pak z 8 procent na 22 procent vzrostl podíl těch, kteří je hodnotí dokonce jako velmi dobré.

Výsledek exkluzivního průzkumu mezi Čechy a Němci.Výsledek exkluzivního průzkumu mezi Čechy a Němci.Zdroj: DeníkMáme za sebou dva roky covidové pandemie. Covid se vztahy nezamával?
Nezdá se, že by měl nějaký zásadní vliv. Není to tak, že bychom se kvůli covidu vzájemně odcizili. I nás v datech ale překvapila jedna věc. A to když jsme se ptali, zda lidé souhlasili se zavřením mezistátních hranic. V případě Česka to byly dvě třetiny lidí, kteří toto rozhodnutí považovali za správné. A v případě Německa to byla polovina obyvatel. My jsme si před výzkumem mysleli, že zavření hranic vnímali lidé v Česku i v Německu negativně. Na druhé straně z toho plyne, že si to vlastně nevyčítáme. Na obou stranách to je vnímáno jako něco, co v tu chvíli bylo třeba udělat. Kupodivu to takto viděli i lidé v českém a německé příhraničí, byť tam mělo uzavření hranic více negativních důsledků.

Mizí z česko-německých vztahů vliv negativních historických zkušeností okupace a vyhnání Němců?
Neřekl bych, že mizí. Ale stále méně lidí si myslí, že minulost poznamenává negativně naše současné vztahy. Neznamená to, že bychom minulost už neřešili. Ale dá se říci, že jsme se s ní vyrovnali. Pro starší generaci je to ale pořád téma.

Shodnou se Češi a Němci v pohledech na současnost a budoucnost?
Vidíme tam rozdíly. Pro Čechy je nejdůležitějším tématem zajištění hospodářského růstu, na podobné úrovni je snižování dluhu, což bylo způsobeno aktuální situací. Na německé straně je paleta témat širší. Obsahuje i ekonomická témata, číslo jedna je zajištění dostatku míst. Ale je tam i covidová situace, posílení zdravotního systému a především také ochrana klimatu.

Plastový odpad, ilustrační foto
Brusel zakáže neekologický vývoz odpadu z EU do zahraničí

A klima u Čechů mezi prioritami stále nefiguruje?
Klima je u Čechů ze čtrnácti věcí, na které jsme se ptali, na devátém místě. U Němců na čtvrtém, s malým odstupem za hlavními prioritami. Pokud mohu trochu spekulovat, tak u Čechů je výrazně menší pocit, žes tím my sami můžeme něco dělat a znalost, co s tím dělat lze. Debata o klimatu je v Německu daleko rozvinutější a je to součást celospolečenské debaty. Němci už řeší, jak toho dosáhnout. My jsme pořád někde na začátku. Říkáme jen dobře, existuje to a asi s tím budeme muset něco dělat. Měli bychom se snažit rozdílu v pohledu Čechů a Němců porozumět.

Jak si jsou Češia Němci blízcí nebo vzdálení v pohledu na Evropskou unii?Jsme si podobní v tom, že u Němců i Čechů převládá spíše negativní pohled. Češi si často myslí, že Unie příliš zasahuje do dění v národních státech. Němci zase kritizují byrokratičnost, těžkopádnost a to, že EU stojí příliš peněz. V porovnání výhod a nevýhod členství si Češi převážně myslí, že je to vyrovnané, v Německu je více těch, kteří si myslí, že výhody převažují. Ale rozdíl je menší, než bychom čekali.

A oproti roku 2016, kdy jste dělali první průzkum, se postoj k EU zlepšil?
Ano. Ani dnes není ten pohled výrazně pozitivní, ale je lepší než v roce 2016. Trend je, že se nezhoršuje. A většina lidi si v Německu i Česku myslí, že členství v EU zlepšuje vyhlídky pro mladé. Myslíme si, že pro naše děti je Unie dobrá.

Je tam vidět nějaký generační rozdíl?
Ano, jak u Němců, tak u Čechů je pohled mladší generace na EU výrazně lepší.