1) S fondy vám pomohou Eurocentra

Kde se při úvahách o žádosti o dotace z fondů EU dozvědět první informace ?

Nejjednodušší je najít informace o fondech EU na internetu. Dobrý přehled je na webových stránkách www.dotaceeu.cz. Pro projekty realizované v ČR jsou hlavní čtyři fondy: regionální fond, sociální fond, fond soudružnosti a zemědělský fond .

Důležité je ale vědět, že pokud zamýšlíte projekt, na který byste rádi požádali o podporu z fondu EU, neobracíte se přímo na tyto fondy, nýbrž na úřady v ČR.

Na webových stránkách www.dotaceeu.cz naleznete i seznam ministerstev, která mají dotace na starosti a na která se můžete obrátit, i jednoduchý přehled „10 kroků k získání dotace“. Web nabízí i možnost položit otázku přes chat a komplikovanější otázky pak můžete konzultovat s pracovníky ministerstva, které má dotace na starosti. Ohledně podpor pro podnikatele a v oblasti životního prostředí je možné se informovat i telefonicky na informačních linkách. Základní orientaci o možnostech čerpání z fondů EU poskytují také pracovníci Eurocenter, která naleznete v každém krajském městě. Seznam najdete na adrese www.eurocentra.cz. Tato centra zároveň zdarma organizují semináře, jak projekt řídit během jeho realizace. Setkáte se tam s ochotnými pracovníky připravenými vám poradit a pomoci.

Seriál vzniká ve spolupráci se zastoupením EK v Praze.

Jak na peníze z fondů EUZdroj: Deník