10) Ve fondech zbývá stále dost peněz

S koncem roku skončil i sedmiletý rozpočet EU 2014 - 2020. Financování projektů podpořených z fondů EU ale ještě dobíhá. Má smysl se o to ještě není zajímat?

Určitě má smysl a to zejména teď na začátku roku se soustředit ještě na projekty stávajícího rozpočtového období 2014 - 2020. Jsou to peníze, které jsou v tuto chvíli k dispozici, zatímco programy na další období (2021 - 2027) ještě ani nejsou mezi ministerstvy a Evropskou komisí dojednány.

Pravidelně se stává, že se ke konci jednoho účetního období ukáže, že některé plánované projekty třeba nelze zrealizovat v původním záměru. Než peníze vracet, je lepší využít je na jiné prospěšné projekty.

Otevřené výzvy ze zbývajících fondů EU na období 20142020 má hned několik ministerstev např. práce a sociálních věcí nebo průmyslu a obchodu. Ministerstvo životního prostředí zase plánuje otevřít výzvy krajských úřadů na dalších 600 milionů Kč na kotlíkové dotace. Ty jsou pro vlastníky rodinných a bytových domů ideální příležitost vyměnit v letech 2021 - 2022 zastaralé neekologické kotle na pevná paliva za moderní, a pomoci tak k lepšímu ovzduší v okolí vlastního bydliště.

Aktuální výzvy naleznete na webových stránkách jednotlivých ministerstev nebo v informačním systému KP14+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Ovšem byť dává smysl se zajímat o dobývající projekty, byla by chyba zanedbat přípravu na období 2021 - 2027.

 Seriál vzniká ve spolupráci se zastoupením EK v Praze.

Jak na peníze z fondů EUZdroj: Deník