Otevřený dopis adresovaly premiérovi Petru Fialovi Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Evropské asociace časopisových médií (EMNA), které zastupují národní vydavatelské asociace ve většině členských zemí Evropské unie.

Nad záměrem vlády zvýšit sazbu na prodej tisku ze současných 10 procent na 21 procent pro deníky a na 12 procent pro časopisy vyjádřil výkonný ředitel obou asociací Ilias Konteas znepokojení.

Generální ředitel VLM Vít Nantl
Noviny mají obrovský smysl, říká generální ředitel Vltava Labe Media Vít Nantl

„Evropské vydavatelské asociace považují takový návrh z mnoha důvodů za zcestný a nekonzistentní, protože není v souladu se současnými trendy vývoje v ostatních členských státech Evropské unie. Více než dvojnásobný nárůst DPH pro noviny povede k významnému zvýšení jejich ceny a je zřejmé, že způsobí nižší dostupnost novin a časopisů pro občany České republiky. Jsme přesvědčeni, že finanční přínos ze zvýšení sazby pro státní rozpočet bude jen velmi malý. Chceme také poukázat na to, že tento nárůst ceny tisku nevyhnutelně negativně ovlivní jeho prodej, což v konečném důsledku způsobí, že daňový výnos pro stát poklesne,“ napsal Konteas premiérovi.

Klíčový zdroj

Připomněl vyjádření a iniciativy místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, která legitimní média, založená podle zákonných pravidel a distribuovaná tiskem či online, považuje za jeden z klíčových věrohodných zdrojů informací pro občany stojících proti dezinformacím.

„Skutečnost, že česká vláda zvažuje zavedení takového opatření v období pro evropská média kritickém, vyšle do celé EU pochybný signál,“ varoval představitel evropských vydavatelů.

Zdůraznil přitom, že většina členských zemí EU nyní pro noviny a časopisy používá buď sníženou nebo nulovou sazbu DPH.

„Je to kvůli zásadní hodnotě, kterou poskytují pro vzdělávání občanů a jejich zapojení do demokratického procesu, pro kulturní rozmanitost, i pro pluralitu médií. Mnoho členských států se proto rozhodlo využít pružnosti poskytnuté evropskými pravidly DPH, aby poskytly médiím sníženou nebo nulovou sazbu daně. Ať už jsou distribuována tiskem nebo online a ať už jde o deníky nebo jiná periodika, noviny nebo časopisy. Zdanění prodeje tisku je proto v těchto zemích nízké, nepřevyšuje 10 procent, protože vlády chtějí tisku pomoci v době, kdy čelí víc než dvojnásobnému nárůstu ceny papíru pro tisk a dalším nárůstům v nákladech na výrobu a dalších vstupních cen,“ argumentoval Kanteas.

Český premiér Petr Fiala
Nevěřím tomu, že noviny přestanou vycházet, brání se Fiala kritikům zvýšení daně

Poukázal i na to, že pokud budou nové sazby schváleny, bude mít Česká republika nejvyšší DPH na tisk v EU.

„Považujeme to za problematické zejména proto, že mnohé další členské země Unie používají sazby DPH od nuly do pěti procent. Stejně tak považujme za problematické z hlediska DPH rozlišovat mezi novinami a časopisy, protože v EU takové dělení nemá obdobu a jde proti současným trendům, kdy se časopisy a noviny na trhu tištěných i digitálních médií čím dál víc prolínají,“ upozornil ve svém otevřeném dopise šéf sdružení evropských vydavatelů.

Když změna, tak k nule

„Důrazně proto vybízíme českou vládu, aby podporovala vydavatele tisku k pokračování vysokých investic do rozmanitého a kvalitního obsahu, který přispívá k vyšší sečtělosti, utváření informovaných názorů a vyššímu zapojení do demokratické diskuse. Vyzýváme vládu České republiky, aby své plány na zvýšení DPH pro noviny a časopisy přehodnotila. Pokud situace v České republice změny v DPH vyžaduje, považujeme za jediné odpovídající řešení přeřadit noviny a časopisy do stejné skupiny jako knihy, tedy s nulovou DPH,“ nastínil Konteas.