V institucích EU bývá proces výběru uchazečů oddělen od jejich náboru. Úspěšní uchazeči výběrových řízení pořádaných Úřadem EPSO se dostávají na seznam úspěšných uchazečů (reserve list), odkud si je instituce vybírají.

Největší část pracovníků institucí tvoří úředníci v trvalém služebním poměru. Úřednická místa se dělí do tří kategorií: referentská (AD), asistentská (AST) a sekretářská (AST-SC). Pro absolventy vysokých škol je určena kategorie AD. Menší část tvoří dočasní zaměstnanci (TA) s pracovní smlouvou na nejdéle šest let.

Jejich místa jsou vytvořena buď na dobu určitou (typicky místa v kabinetech eurokomisařů), nebo jako dlouhodobý zástup.Posledním typem jsou smluvní zaměstnanci (CA) s pracovním poměrem nejdéle na šest let. Jejich plat je asi o třetinu nižší než plat úředníků. V unijních agenturách mohou mít dočasní i smluvní zaměstnanci smlouvu na dobu neurčitou.

V institucích i agenturách působí další pracovníci, kteří nejsou unijními zaměstnanci. Jedná se o národní experty ze státní správy členských států a stážisty.

Vyhlašovaná výběrová řízení lze najít na webových stránkách Úřadu EPSO v části Pracovní nabídky. Místa v agenturách jsou zveřejněna na webu sítě agentur EU v části Job offers.

Seriál vzniká ve spolupráci s ministerstvy vnitra a zahraničních věcí.

Jak na peníze z fondů EU.Jak na peníze z fondů EU.Zdroj: Deník