Unie jako celek patří podle zprávy Evropského parlamentu mezi největší světové výrobce motorových vozidel. Automobilový průmysl vytváří více než 7 procent HDP EU. Podílí se více než 6 procenty na evropské zaměstnanosti, poskytuje přímá a nepřímá pracovní místa 13,8 milionu Evropanů. A je největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje.

Evropský parlament ve své v prosinci přijaté rezoluci žádá, aby se politika soudržnosti po roce 2027 zaměřila na regiony závislé na odvětvích, která procházejí významnou transformací. Jako je i automobilový průmysl.

Rok 2035 má být v evropském automobilovém průmyslu přelomovým:

Zakázat spalovací motory a postupně vozový park zaplnit elektromobily je podle nově vzniklé Asociace řidičů osobních vozidel (AŘOV) příliš riskantní krok
Spoléhat se pouze na elektromobilitu není cesta, tvrdí nová asociace řidičů

Regiony závislé na automobilovém průmyslu si podle přijaté rezoluce zaslouží stejnou cílenou pomoc, jakou politika soudržnosti poskytuje uhelným regionům, tvrdí poslanci. Europoslanci trvají na tom, že je třeba posílit a lépe financovat Fond pro spravedlivou transformaci na podporu regionů závislých na autoprůmyslu a na průmyslu dodávek náhradních dílů a souvisejících službách po roce 2027.

„Bez podpory z eurofondů to nejde“

„Nemůžeme si stanovit ambiciózní klimatické cíle, jako je konec automobilů se spalovacím motorem do roku 2035, aniž bychom regionům poskytli podporu z evropských fondů,“ uvedla španělská europoslankyně a zpravodajka rezoluce Susana Solís Pérezová.