Větrné elektrárny totiž vyrostou na dohled od okraje Chráněné krajinné oblasti Český les. A právě krajinný ráz a jeho možné narušení je hlavní příčinou českého postoje. „Stožáry větrných elektráren by sice měly vyrůst na německé straně, ovšem problém dopadu na zájmy ochrany přírody bude na české straně,“ vyjádřil se ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti Český les Tomáš Peckert.

Právě krajinný ráz příhraniční oblasti v této lokalitě patří podle jeho slov k nejcennějším v celém Českém lese a vybudování větrníků v takové blízkosti hranice by mělo nemalý vliv na hodnoty krajinného rázu.

O podporu v této záležitosti byla požádána státní správa a podle informací Deníku vede Ministerstvo životního prostředí ČR zjišťovací řízení, zda bude záměr výstavby čtyř větrných elektráren u Bärnau posuzován také v rámci EIA, tedy vlivu výstavby na životní prostředí.

Proti jsou i obce 

Záměr se nelíbí ani obcím na české straně hranice. Například téměř devadesátiprocentní nesouhlas vyslovili obyvatelé obce Obora na Tachovsku. Právě v sousedství katastru této obce by měly stožáry vyrůst. „Nesepisovali jsme přímo petici, ale občanům obce jsme rozesílali dotazy, jaký mají na tento záměr názor. Více než 95 procent obyvatel je striktně proti,“ shrnula starostka Obory Dana Lesak.

Jak dále uvedla, obyvatelé nejsou proti ekologickým zdrojům energie. „Podle mého názoru je ale usazení těchto čtyř větrných elektráren takhle blízko hranic neetické a bezohledné. Úzkostlivě chráníme zelený pruh přírody u hranic a teď tohle. Navíc s námi tento záměr nikdo neprojednával, ačkoliv veškerý dopad a negativní vlivy jdou na české území, vzhledem k tomu, že vítr proudí většinou naším směrem,“ dodala.

Estetické problémy v případě výstavby mohou nastat i na německé straně. Například Historický park Bärnau, který autenticky zobrazuje život ve středověku, by měl stožáry na dohled od areálu.

„Je v zájmu území zachovat jeho přírodní krásy v podobě, v jaké aktuálně jsou, v ideálním případě bez budování elektráren,“ vyjádřil stanovisko spolku Via Carolina, který Historický park provozuje, jeho pracovník Václav Vrbík.

Zelená pro EvropuZdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.