V minulých letech řešily mnohé evropské státy svůj problém s odpady tím, že je prostě vyvezly mimo Evropskou unii. A už se nestaraly, co se tam s odpadem děje. Součástí toho byl i nelegální obchod s odpadem, který dosáhl obrat ve stovkách miliard korun. A stal se velmi výdělečnou součástí trestné činnosti organizovaných zločineckých skupin, včetně italské mafie. Tomu všemu by nová evropská směrnice, která obsahuje i přísnou kontrolu vývozu odpadu, měla zabránit.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans v této souvislosti uvedl: „Aby bylo možné dosáhnout úspěchu v celosvětovém boji proti klimatické krizi a krizi v oblasti biologické rozmanitosti, musíme převzít odpovědnost doma i v zahraničí.“

Zateplování domu. Ilustrační snímek
Kdyby Češi zateplili své domy, zachrání své peněženky i klima

K nové směrnici o vývozu odpadů Timmernas dodal: "Nová pravidla upravující přepravu odpadů podpoří oběhové hospodářství a zajistí, aby vývoz odpadů nepoškozoval životní prostředí ani lidské zdraví mimo Evropu.“

Vývoz odpadu do třetího světa se omezí

Zdroj: DeníkVe svém včerejším tiskovém prohlášení zdůvodňuje Evropská komise, proč bylo třeba novou směrnici přijmout. „V rámci nařízení o vývozu odpadu Komise plní cíle oběhového hospodářství a nulového znečištění tím, že navrhuje přísnější pravidla pro vývoz odpadů, účinnější systém pro oběh odpadů jakožto zdroje a rozhodná opatření proti obchodování s odpady,“ uvádí se ve zprávě Bruselu. „Vývoz odpadů do zemí, které nejsou členy OECD, bude omezen. A bude možný pouze v případě, že třetí země budou ochotny určité odpady přijímat a dokáží s nimi nakládat udržitelným způsobem,“ prohlašuje Komise.

Podniky, které budou odpad mimo Unii vyvážet, budou muset doložit, že s ním bude řádně nakládáno. „I přeprava odpadů v zemích OECD bude monitorována a může být pozastavena, pokud by v zemi určení způsobovala vážné problémy v oblasti životního prostředí. Podle tohoto návrhu by všechny podniky v EU, které vyvážejí odpad mimo EU, měly zajistit, aby se v zařízeních, která tento odpad přijímají, prováděl nezávislý audit prokazující, že se s daným odpadem nakládá způsobem šetrným k životnímu prostředí,“ uvádí se v navržené směrnici.

Nelegálně se přepravuje třetina odpadu

Jedním z cílů Komise je lepší evidencí vývozu odpadu a zapojením kontrolních a vyšetřovacích orgánů EU bojovat proti kriminalitě v obchodu s odpady, což je podle Bruselu závažný problém.

Europoslanec Jiří Pospíšil
Europoslanec Jiří Pospíšil: Česko v čele EU je šance na reparát

„Nařízení o přepravě odpadů dále posiluje opatření proti nedovolenému obchodování s odpady, což je jedna z nejzávažnějších forem trestné činnosti proti životnímu prostředí. Ilegální přeprava odpadů potenciálně představuje až 30 % přepravy odpadů v hodnotě 9,5 miliardy eur ročně.,“ uvádí zpráva Komise.

„V rámci úsilí o zlepšení účinnosti a účelnosti režimu prosazování pravidel bude rovněž zřízena skupina EU pro prosazování pravidel pro přepravu odpadů, která Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) umožní, aby podporoval vyšetřování případů obchodu s odpady, která členské státy vedou na nadnárodní úrovni, a stanoví také přísnější pravidla pro správní sankce,“ dodala Evropská komise.