Když v současnosti člověk přijde o řidičský průkaz kvůli závažnému dopravního přestupku spáchanému například v Německu a dostane v této zemi zákaz řídit, ve zbytku států Evropské unie může klidně jezdit dále. Podle nových pravidel ale mají do 10 dnů rozhodnutí obdržet i orgány země, kde byl řidičský průkaz vydán. Tak pak má do 15 dnů vydat zákaz řídit v celé Unii.

Jaké změny čekají řidiče na českých silnicích? Připravili jsme přehled:

Přečtěte si v článku, co vše čeká za novinky řidiče v roce 2024. A že jich není málo
Novinky pro řidiče: Vyšší rychlost na dálnici, řidičák na zkoušku, dražší známka

„Jsem přesvědčen, že tato směrnice nejen pomůže snížit počet dopravních nehod, ale také přispěje k ochotě dodržovat pravidla a přijmout důsledky jejich porušení, ať už jezdíme kdekoli v EU,“ uvedl zpravodaj této předlohy bulharský europoslanec Petar Vitanov z frakce evropských sociálních demokratů.

Právě zvýšený pohyb řidičů přes hranice je podle něj důvodem přijetí této úpravy.

Hranice 50 nebo 30 kilometrů

Mezi závažné dopravní delikty, které by mohly vést k celoevropskému zákazu řízení, patří například jízda o 50 kilometrů v hodině rychlejší než je povolená rychlost. V případě obytných zón by mělo stačit překročení rychlosti o 30 kilometrů. Dále má opatření postihnout opilé a zdrogované řidiče a také ty, kteří zavinili nehody, jež vedly k úmrtí či vážnému zranění.

Problémy při uplatňování nového opatření však mohou způsobovat rozdíly v legislativě různých zemí EU. Často se například liší doba, na niž lze zakázat řízení. V jedné zemi je možné udělit zákaz na 15 měsíců a v jiné za stejný přestupek maximálně na 12 měsíců. V takovém případě se bude používat nejvyšší přípustna lhůta v domovském státě.

EU se má i v oblasti řidičských průkazů připravit na přechod k elektromobilům. Evropská komise proto navrhuje nová celoevropská pravidla:

Nabíjení elektromobilu. Ilustrační snímek
S příchodem elektromobilů se změní i řidičáky, oznámila Evropská komise

Může se stát i to, že některý přestupek není ve státě, který průkaz vydal, vůbec trestán zákazem řízení. Tehdy nepůjde zákaz rozšířit. Je potom na jednotlivých zemích, aby trestání řidičů sjednotily. Zmíněný nový předpis to nepřikazuje.

Poslanci Evropského parlamentu však vyzvali Evropskou komisi, aby podobný mechanismus jako u zákazu řízení připravila i u trestných bodů. Státy by si tedy informace o nich měly vyměňovat a přičítat je řidičům i v jejich domovské zemi.

Silnice bez mrtvých do roku 2050?

Všechna tato opatření jsou součástí unijního balíčku, který má zlepšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu v EU. Cílem je co nejvíce se přiblížit nulovému počtu úmrtí na evropských silnicích do roku 2050.

Mezi lety 2001 až 2020 se úmrtnost při silničních nehodách v unii snížila o 75 procent. V roce 2001 bylo v celé EU 51 400 obětí nehod a v roce 2021 už jen 19 800. I přes stále se zvyšující dopravní ruch, klesá počet smrtelných nehod také na silnicích v Česku.