Někteří již měli své domovy vyzdobené vánočními stromečky, nebo se pochlubili voňavými perníčky či vlastnoručně vyrobeným svícínkem ze společných dílen. Nechyběla vánoční nálada a nástroje připravené doprovázet několik dobře známých koled. Mohli se zapojit i španělsky mluvící! Česká škola Madrid pro ně připravila písně ve fonetickém přepisu!

Po přivítání se paní učitelka Hanka chopila kytary a písně jako Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán nebo Pásli ovce Valaši se nesly vzduchem až do Česka. Starší i mladší zpívali s nadšením. Na rozloučenou zazněla píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Česko zpívá koledy s Deníkem 2021
Koledy s Deníkem a Čechomorem zněly po celé ČR i v zahraničí. Děkujeme!

Jelikož se jednalo o poslední hodinu v letošním roce 2021, všichni si popřáli krásné Vánoce a šťastný nový rok a odebrali se zpět netrpělivě vyhlížet Ježíška.

Všem moc děkujeme za hojnou účast!

Krásné Vánoce a šťastný nový rok
přeje tým ČŠM