Putování s Oldřichem z Chlumu nelze začít jinde než na Bezdězu. Podle listin byl hrad založen někdy kolem roku 1260, v té době byl už románový hrdina správcem severních Čech a správcem Bezdězu. Tenhle zdánlivý rozpor však není omyl autora románů, protože před založením hradu stál pod kopcem královský dvorec nejspíše stejného jména. Jeho zbytky odhalili archeologové vedle kostela sv. Jiljí v podhradí. Původně románský kostel byl tribunový a spojený byl se sousedním palácem, v němž původně podle románů Oldřich z Chlumu sídlil. Teprve pak z příkazu Přemysla Otakara II. začal stavět hrad.

Nepřítel neměl šanci

Hrad Bezděz.Na svou dobu to byla moderní fortifikace, u níž se poprvé v naší hradní architektuře použil princip přístupu k bráně cestou pod hradbami. Pokud by se pošetilý nepřítel po téhle cestě vydal, na hlavu by mu pršely kameny a šípy z rukou obránců. Proto ho také nikdo nedobyl, dokonce ani husité ne. Mocný hrad na strmém kopci se totiž nikomu nechtělo obléhat, protože by to bylo marné úsilí. Až za třicetileté války se ho nejspíše lstí zmocnili na čas Švédové. Po jejich vyhnání získali hrad emauzští benediktini, kteří sem přenesli sošky Panny Marie Montserratské a udělali z něj poutní místo. To jim vynášelo tolik, že se nemuseli starat o panství, a tak přilehlé statky rozprodali. A díky tomu také hrad nerozšiřovali a nepřestavovali, takže se jako jeden z mála u nás dochoval v původní dispozici z časů posledních Přemyslovců. V purkrabském paláci v místnosti, v níž kdysi zřejmě královský správce Bezdězu opravdu sídlil, je dnes malá expozice, která Oldřicha z Chlumu připomíná.

Právě sem je situován poslední, jubilejní dvacátý titul celé řady – Zločin na Bezdězu. Je to klasický detektivní příběh, který se odehrává dva roky před bitvou na Moravském poli. To je již Oldřich z Chlumu zralým mužem, má dospívajícího syna a o něco mladší dceru, která však ráda hraje prim. Stejně jako její maminka Ludmila z Vartemberka. Ta se rozhodne, že na Bezdězu uspořádá sněm svého rozvětveného rodu. A podle klasických zásad detektivních příběhů Agathy Christie, když se na nějakém hradě sejde zástup příbuzných, nikdy se to alespoň bez jedné vraždy neobejde.

Čtěte také: Vlastimil Vondruška: Mně se nadpřirozené síly vyhýbají

Hrad Bezděz
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč, rodinné 250 Kč

Návštěvní doba: každý den kromě pondělí 9:00–16:30
Poslední prohlídka s průvodcem od 15:45
V červenci a srpnu prodloužená otevírací doba každou sobotu do
17:30, poslední prohlídka s průvodcem 16:45

Zvláštní akce: 4. 7. – 6. 7. 2015 Tři dny ve středověku
Začátek v 10:00. Uvidíte šermířská vystoupení, gotická brnění, souboje

Vlastimil Vondruška