Procházka Bobří soutěskou, kde nechybí dřevěné můstky přes stejnojmenný potok, stezka po skalní římse jištěná řetězy, pěnící kaskády a také vodopád, by byla pěkným turistickým zážitkem. Avšak ne v poslední době. Přes značenou zelenou turistickou trasu na několika místech leží popadané stromy a mostky jsou vlivem zubu času a povětrnostních podmínek ve velmi špatném stavu.

„Byli jsme se tam s rodinou podívat před pár dny. Chtěli jsme projít stezku od Louček dál po proudu potoka. Po chvíli jsme to však vzdali. Cesta byla skoro neschůdná. A to nejsme žádní nezkušení ani rozmazlení turisté, kteří nejsou zvyklí chodit po lese,“ popsala Deníku Jaroslava s tím, že také parkoviště poblíž Louček by bylo vhodné občas uklidit. „Koš přetékající odpadky, které se povalují i okolo něj, není úplně nejlepší vizitkou,“ dodala.

Celá Bobří soutěska spadá do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří. Jak uvedl její PR pracovník Ondřej Nitsch, obnovu stezky i její infrastruktury CHKO podporuje.

Luboš Větrovský se psem Rockym.
Zajišťoval drahé přístroje pro nemocnice, teď živoří jako samotář v lesích

„Naši pracovníci v posledních třech letech několikrát upozorňovali Lesy ČR na zhoršený stav lávek. I když lesníci v minulém roce provedli opravu mostků, jsou kvůli nedostatečnému rozsahu prací opět ve špatném stavu,“ poznamenal Nitsch s tím, že kromě kmenů popadaných přes turistickou stezku se v jejím dosahu nachází i velké množství dalších uschlých stromů hrozících pádem. Ty bude nutné pokácet, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků.

Bobří vodopád v zimě.Bobří vodopád v zimě.Zdroj: Deník/Michaela Rozsypalová„Tím se rozsah plánovaného opatření zvětšuje. Před jeho realizací bude záměr konzultován s naším pracovištěm, aby jej bylo možné sladit se zájmy ochrany této unikátní lokality, jejíž stav dlouhodobě sledujeme a ve spolupráci s Lesy ČR se snažíme přispět k zajištění bezproblémového průchodu pro návštěvníky,“ doplnil Nitsch.

Porosty v Bobří soutěsce patří do „rajónu“ Lesní správy v Litoměřicích. Její šéf Petr Knobloch Deníku potvrdil, že už proběhlo jednání mezi Lesy ČR, CHKO a Povodím Ohře, které má ve správě tok Bobřího potoka, v jehož korytě se popadané stromy rovněž nacházejí. „S Povodím Ohře nyní hledáme cestu, jakým způsobem budeme stromy v obtížně přístupném terénu odstraňovat, tak aby to vyhovovalo všem stranám. Vzhledem k tomu, že se území nachází v chráněné krajinné oblasti a jeho malá část je i přírodní památkou, nebudeme moct nasadit standardně používanou techniku,“ vysvětlil Knobloch.

Dárce kostní dřeně Aleš Bezemek z Litoměřic při odběru v plzeňské fakultní nemocnici.
Oceněný voják z Litoměřic. Krev neprolil, ale daroval

Na lesní dělníky proto čeká náročná a především ruční práce, kdy si budou muset stromy rozřezat na malé části, tak aby se daly ručně odnosit mimo stezku, kde dřevo zůstane do rozpadu. „Rozhodně to nebude jednoduché a pravděpodobně se nevyhneme ani omezení vstupu na stezku. S pracemi bychom rádi začali ještě letos po skončení hlavní turistické sezóny,“ nastínil Knobloch.

Opraví i lávky

Následné obnovy se podle něj mají dočkat také mostky. Jejich dřevěné konstrukce rychle podléhají zkáze především kvůli celoroční vlhkosti vyžadující náročnou údržbu. Součástí jednání se správou CHKO je proto také návrh lesníků vyměnit dřevěné mostky například za trvanlivější kovový rošt.

Přírodní údolí Bobřího potoka se nachází mezi obcemi Loučky u Verneřic a Veliká u Janovic. Jeho délka je zhruba dva kilometry a díky členitému terénu a množství kamenů připomíná potok spíše horskou bystřinu. Turisty do soutěsky láká hlavně vodopád, který vytváří bezejmenný potok tekoucí od nedaleké, dnes už zaniklé osady Starosti. Po zhruba osmimetrovém pádu přes čedičovou skálu se jeho vody následně vlévají do Bobřího potoka. Za vodopád je někdy označována také asi třímetrová kaskáda na Bobřím potoce. Ten pramení u vesničky Příbram pod Bukovou horou, a vlévá se do Novozámeckého rybníka v Zahrádkách.