Situace v posledních dvou letech však ukázala, že masivní sběr borůvek pominul. Správa parku proto rozhodla, že speciálním opatřením nemusí zpřísňovat omezení platná v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Nadále však platí zákaz vstupu do volného terénu pouze v 1. zóně KRNAP.

„Čísla hovoří jasně. Pokud jsme v roce 2007 zahájili v souvislosti se sběrem borůvek v zakázaných lokalitách 93 správních řízení, tak v roce 2016 to nebylo žádné a v roce 2017 pak 4 správní řízení,“ říká ředitel Robin Böhnisch. „Stejný vývoj má i počet uložených pokut. Před pěti lety to bylo několik desítek, v posledním roce strážci na místě uložili jen 5 pokut,“ dodal.

„Lidé si za dobu platnosti tohoto omezení našli místa, kam legálně mohli na borůvky chodit a nájezdy zahraničních sběračů už pominuly,“ upřesnil Böhnisch.

Opatření, které skončilo v minulém roce, omezovalo přístup veřejnosti do některých lokalit Krkonošského národního parku a reagovalo na masivní devastaci Krkonoš profesionálními sběrači borůvek. Ukončením platnosti borůvkového opatření bude legální sbírat borůvky například na Světlé, Pomezním nebo Lesním hřebeni.