I přes nedávná zemětřesení v Turecku, které byly mimo hlavní turistické oblasti, se zájem Čechů o tuto oblast nesnížil. Naopak dosud bylo prodáno více zájezdů než vloni. Podle ankety cestovního portálu TopFly.cz za zájem o turecké destinace v Instanbulu, Antalyi a Pamukkale může především nízká cena, služby na evropské úrovni, ale také nestabilní situace v tradičních destinacích, jako je Egypt a Řecko. Přesto se doporučuje mít sjednáno před cestou do zahraničí dobré cestovní pojištění. Na kolik vyjde a jaký je doporučený limit pojistného plnění?

Nedávná série zemětřesení v Turecku patří mezi stinné stránky cestování. V zahraničí jsou náklady spojené s úrazem a případnými léčebnými výlohami několikanásobně vyšší, než v České republice. I proto je dobré si  sjednat vhodné cestovní pojištění.

Náklady s úrazem

Pro prožití klidné dovolené je dobré myslet na případné náklady v zahraničí spojené s úrazem nebo onemocněním. Ceny jsou několikanásobně vyšší než v České republice. Cestovní kanceláře proto doporučují sjednat si vhodné cestovní pojištění, ať už pro individuální cestování nebo právě prostřednictvím cestovní kanceláře. Jedná se zejména o pojištění a připojištění léčebných výloh, pojištění ztráty zavazadel a pojištění storna zájezdu. „Často spoléháme ´mně se přeci nic nestane´ nebo ´minule to bylo také v pohodě´. V tomto případě se však například 40 Kč na osobu a den určitě vyplatí a nemusíme se celou dovolenou omezovat, abychom neskončili s dvoumilionovým dluhem za ošetření v tamější nemocnici," říká Ján Fignár, Destination Manager společnosti TopFly.cz. Ušetřit také může člověk tím, že si zjistí, zda kreditní karta či účet v bance nenabízí cestovní pojištění jako součást smlouvy. V takovém případě je vhodné si prověřit jeho rozsah.

Série zemětřesení v Turecku

Před pár dny se v Sirnaku zřítil minaret a na stěnách domů se objevily praskliny. Lidé vybíhali z domů. Zraněny byly dvě desítky osob. Podle cestovní kanceláře TopFly.cz žádní její čeští turisté zraněni ani ohroženi nebyli. To potvrzuje i diskuze na cestovatelském portálu Orbion, kde se píšící cestovatele, kteří se právě vrátili z oblasti, shodují, že pocítili jen drobné otřesy a že je zbytečné panikařit. Kromě zříceného minaretu nebyly ani větší škody na majetku. Turecko a vůbec celé Středomoří leží na místě tektonických zlomů. Střetává se tam euroasijská deska s arabskou. Zemětřesení jsou tam proto častá. Seizmologická observatoř Kandilli sídlící v Istanbulu naměřila otřesy o magnitudu 5,5. Epicentrum se nacházelo u obce Pinaronu v provincii Sirnak, čtyři kilometry od hranice se Sýrií. Zaznamenáno bylo v hloubce 5,4 kilometru pod povrchem země. Další zemětřesení o síle 5,8 stupně Richterovy škály otřáslo oblastí na jihozápadě Turecka. Nejméně šest lidí při něm utrpělo zranění. Poškozeno bylo několik budov. Zemětřesení zasáhlo pobřeží v provincii Mugla. Oblast je oblíbenou turistickou destinací. Epicentrum leželo asi 63 kilometrů východně od řeckého turistického ostrova Rhodos.

Zemětřesení s poptávkou po Turecku neotřásla

Mezi prodanými zájezdy jedné z cestovních kanceláří vedou kombinované pobytově-poznávací zájezdy a eurovíkendy. Čísla v meziročním nárůstu ukazují zvýšení prodejů o více než 15 %. Největší zájem o pobyty na Turecké riviéře spojené s pobytem v termálních lázních a výletem na Pamukkale v jihozápadním Turecku. Podle ankety zájem o turecké destinace v Instanbulu, Antalyi a Pamukkale může v první řadě nízká cena, služby na evropské úrovni, lepší možnosti rekreačního vyžití, ale v neposlední řadě také nestabilní situace v tradičních destinacích, jako je Egypt a Řecko. Ankety se zúčastnilo 1100 respondentů.

Jak se chovat v případě zemětřesení?

Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do několika málo minut. Po velmi silném zemětřesení mohou přijít v nepravidelných intervalech slabší „dotřesy". Před možným zemětřesením je vhodné:

Promyslet si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se člověk nachází (budova, prostranství).

Zjistit si, kde je vypínač plynu, vody a elektřiny.

Nemít v době/bytě mnoho nábytku a volných předmětů.

Naučit se důležitá telefonní čísla a seznámit se s lokálním návodem pro případ zemětřesení, pokud je k dispozici.

Mít připravené doklady, peníze, lékárničku, telefon a baterku, případně jídlo a pití.

Naučit se základy první pomoci.

Během zemětřesení v budově:

Vyhledat nejbližší bezpečné místo.

Přitisknout se k nosné stěně, k rámu dveří nebo se schovat pod pevným stolem, pultem, postelí.

Uhasit otevřený oheň (pokud hoří), protože hrozí nebezpečí výbuchu plynu z porušeného potrubí nebo požáru.

Vzdálit se od vnějších dveří, oken a skleněných ploch.

Dávat pozor na volně se pohybující předměty.

Dávat pozor na padající římsy a komíny.

Nejvíce zranění vzniká při vybíhání v panice z domů a při vbíhání do úkrytů.

Výtah opustit v nejbližším patře.

V případě otřesů na schodech, sednout si, jednou rukou se přidržet zábradlí a druhou si chránit hlavu.

V průběhu zemětřesení venku:

Vyhledat otevřená místa dále od budov, mostů, stožárů vysokého napětí a vysokých stromů (volná prostranství).

Při překvapení za jízdy, co nejrychleji zastavit (nejlépe na volném prostranství), ale nevystupovat.

Po zemětřesení

Zachovat klid.

Připravit se na dotřesy.

Poskytnout první pomoc.

Zapnout rádio a poslouchat instrukce.

Nepoužívat výtah.

Zkontrolovat rozvody plynu, vody a elektrické vedení.

Při poškození uzavřít hlavní přívod.

Vyhledat možná ohniska požáru, uhasit (pokud je malé a je k dispozici hasicí přístroj), zavolat hasiče.

Pozor při opouštění budovy na padající části budov.

Žádné soukromé telefonní hovory, aby se nepřetížila linka.

Žádné soukromé cesty autem kvůli možným zácpám.

Sledovat příkazy policie, hasičů a záchranných týmů.

Při zavalení přivolat pomoc klepáním na kovové nebo jiné předměty přenášející dobře zvuk.

Pokud je k dispozici mobil, pokusit se přivolat pomoc přes své blízké nebo přes tísňové telefonní linky.

Škody na zdraví

Pokud se člověk nepříjemné události nevyhne, je nutné vědět, že ošetření a výlohy, které se jej týkají, si hradí z pojištění léčebných výloh. Takzvané bolestné obdrží z úrazového pojištění zpravidla až po ukončení léčby. V případě, že zranění způsobil někdo jiný a osoba je pojištěna, platí se částka z pojištění odpovědnosti za škody.

Mezi nejběžnější pojistné události obecně patří např. podvrtnutí kotníku či vykloubení ramene, odřeniny a pohmožděniny, zlomeniny, reakce při bodnutí či kousnutí hmyzem, dále pak v menší míře otrava jídlem či poranění jedovatými rostlinami.

Doporučený rozsah zdravotních pojištění na cestách:

• pojištění léčebných výloh

• pojištění odpovědnosti za škodu

• úrazové pojištění

• pojištění rizikových sportů

Dále (nesouvisí se zdravím):

• pojištění zavazadel

• pojištění zrušení zájezdu

• pojištění právní ochrany

Doporučený limit pojistného plnění je kolem 1 250 000 Kč u pojištění léčebných výloh, 1 000 000 Kč u odpovědnosti za škodu na zdraví a 500 000 Kč u odpovědnosti za škodu na majetku. Pojištění je možné sjednat přímo v cestovní kanceláři, při koupi zájezdu.

Pavel Kašpar, Just Communication s. r. o.