České Švýcarsko skrývá nejen krásnou přírodu, ale i místa s příznačnými názvy. Například Krásný Buk naleznete v jedné části městečka Krásná Lípa. V loňském roce na podzim zde proto otevřeli naučnou stezku pojmenovanou „Les plný smyslů“. Brzy zapadla sněhem, takže tu pravou premiéru zažije letos.

„Stezka je dlouhá pouhý kilometr, ale zážitků nabízí spoustu. Na děti tu čeká lesní xylofon. Na různě dlouhá dřeva si můžete paličkou vyťukat i melodii. Na velkém pexesu pak děti k obrázku zvířete přiřazují stopy, které zanechává v terénu,“ říká Šárka Pešková ze základní organizace Českého svazu ochránců Tilia.

Až počasí dovolí, mohou si děti na jednom úseku naučné stezky zout boty, oči jim rodiče zaváží šátkem. Malí návštěvníci pak přejdou přes směs kamínků, šišek, listí a hlíny.

„Chodidlo by jim mělo prozradit, po čem právě kráčí,“ vysvětluje Šárka Pešková.

Jaká vypadají další „hmatária“ a „čichária“?

Mají podobu krabiček, v nichž jsou uschovány vzorky bylinek a koření, kousky srsti a chlupů lesních zvířat i nejrůznější kamínky. Děti, opět se zastřenýma očima, zkoušejí a snaží se předměty a materiály rozpoznat. Například písek od kačírku. Kačírek je, podle popisu Ottova slovníku naučného, drobná sypká kamenitá hmota, vznikající drcením.

„Na podzim děti budou moci prozkoumat i hmyzí hotel. Jeho základem je velká deska, do níž jsou umístěny šišky, dřívka i polena s navrtanými dírami. V těchto otvorech se přes léto určitě zabydlí hmyz,“ láká nejmenší na výlet Šárka Pešková.

Diplomka nejen na papíře

Čicháriem, hmatáriem, dřevěným xylofonem a lávkou je vybavena i smyslová naučná stezka v podhůří Orlických hor. Startuje v obci Rybník, vede údolím Skuhrovského potoka, měří osm kilometrů a čeká vás patnáct zastavení.

„Stezka byla otevřena již roku 2003 a inspiraci nalezla v diplomové praci, kterou v Brně na vysoké škole obhájil rodák z České Třebové. Autor smyslovou stezku původně umístil kolem řeky Svitavy. Tam se však nevybudovala. Nápadu se tak chopila profesorka gymnázia v České Třebové Hana Grundová,“ vysvětluje Věra Malátková z organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko.

Podorličtí ochránci přírody připravili ke stezce průvodce s úkoly. Pro nejmenší ho vybavili výhradně obrázky, pro děti starší i texty.

Výletníky na naučné stezce údolím Skuhrovského potoka ale čeká nejen luštění přírodních záhad, ale i spousta her. Například na panelech, s nimiž se dá točit, si lze sestavit pohádku o zvířátku.

Zlatý list na Zelených stezkách

Pokud děti přírodu neopustí, ani když trochu odrostou, mohou se zúčastnit celostátní soutěže Zelená stezka – Zlatý list.

Letos se uskuteční již 37. ročník klání, v němž lze uplatnit znalosti z ekologie, ochrany přírody, geologie, zoologie, botaniky i meteorologie a klimatologie.

Na Zelené stezky se vydávají vždy dvě tříčlenné hlídky v kategorii mladších (zahrnuje děti do 6. třídy) a kategorie starších (děti ze sedmé až deváté třídy).

Nejprve probíhají kola místní, poté krajská. Celostátní finále má podobu týdenního soustředění vždy v některé ze zajímavých lokalit České republiky. „Dětské kolektivy nejprve před odbornou porotou prezentují projekty, na kterých pracovaly v průběhu roku. Poté se vydají na soutěžní stezku, kde musí na deseti stanovištích splnit úkoly. Staví budky pro ptáky, určují léčivé rostliny, poznávají bezobratlé vodní živočichy, které si loví přímo v terénu a podobně,“ říká Iveta Vorlíčková, koordinátor soutěže pro kraj Vysočina.

Podrobné informace o letošním ročníku soutěže Zelená stezka – Zlatý list jsou na webových stránkách www.smop.cz/zlatak.

Tipy na výlety, kde se děti nenudí

Cesta kocoura Mikeše – Ladův kraj, Hrusice – Říčany, 20 km

* 12 zastavení s kocourem Mikešem, Ladovými obrázky a úryvky z knížky o Mikešovi

Cestu ve stopách kocoura Mikeše můžete projít jako správní poutníci s ranečkem po svých anebo na kole – chcete-li, tak i na etapy.

S rytířem na Blaník – Louňovice pod Blaníkem, 4 km

* 14 naučných zastavení a 17 hravých zastavení pro děti. Minout nelze kopii základního kamene Národního divadla pocházejícího z Blaníku anebo sochu rytíře. Nejmenší turisty určitě zaujmou i expozice ptačích budek s možností přiřazení jejich obyvatel, porovnání rozpětí křídel ptáků a rozpětí rukou dětí, chytré lano, hry „Jak daleko doskočíš“ či „Zjisti průtok studánky“.

Stezka rytíře Kryštofa Jana Šice – Divišov – Český Šternberk , 7 km

* 10 zastavení, informační tabule doplnili žáci ZŠ v Divišově o kvíz. Putovní listy lze vyzvednout buď v informačním centru, umístěném na obecním úřadu na návsi v Českém Šternberku, anebo v muzeu v Divišově, které sídlí v objektu synagogy.

Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem – Jablonné v Podještědí, mateřská škola Studánka-Lückendorf, mateřská škola Zwerghäuser, 10 km

* 27 zastavení, jednodenní výlet Chráněnou krajinou oblastí Lužické hory. Skřítek Javorníček při putování za svým přítelem Hochwaldským mužíčkem zažívá různá dobrodružství, setkává se se zvířátky a pohádkovými bytostmi –například s jezinkou Bezinkou či vodníkem Puškvorcem. Překážky na cestě pomáhají skřítkovi překonávat děti.

Naučná stezka Lovci mamutů – Přerov – Předmostím až do pravěku, 8 km

* 9 zastavení, dominantou je Památník lovců mamutů, kde na vlastní oči a na původním místě lze vidět výsledky nejnovějších archeologických výzkumů. Další zastavení u sochy mladého mamuta Toma, který mlčky pozoruje údolí a vyhlíží své druhy je považováno za jedno z nejkrásnějších přírodních zákoutí v celém Přerově.