Nový úsek má vzniknout mezi Všeborovicemi a Šemnicí. Přípravu trasy již schválila Rada Karlovarského kraje, který by měl být i investorem akce za zhruba 26 milionů korun.

Další úsek páteřní cyklostezky Ohře byl připravován k realizaci již před několika roky v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a také se schválenou Strategií cyklistiky v Karlovarském kraji.

„V minulých letech se však nepodařilo nalézt dostatek peněz na zahájení stavby. Bohužel, ani v současné době neexistuje žádný vhodný dotační titul, ze kterého bychom mohli čerpat potřebné peníze. Proto budeme muset využít prostředky přímo z krajského rozpočtu. Pro letošní rok jsme na tyto účely uvolnili pět milionů korun,“ uvedl Josef Janů, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a informatiky.

Pro vybudování nového úseku páteřní cyklostezky bylo v roce 2012 vydáno pravomocné stavební povolení, jehož platnost byla prodloužena do prosince letošního roku. O zpracování projektové dokumentace se postará firma Pontika z Karlových Varů, s níž má Karlovarský kraj dlouholeté dobré zkušenosti. Na realizaci stavby včetně technického dozoru, odlesnění a geodetického vytyčení cyklostezky bude vyhlášeno zadávací řízení.

„Pokud se nevyskytnou žádné problémy, předpokládáme, že by stavba úseku mezi Všeborovicemi a Šemnicí mohla být hotova do konce příštího roku. Věříme, že se stane impulsem pro obce a statutární město Karlovy Vary k urychlení příprav a realizaci dalších navazujících úseků páteřní cyklostezky,“ dodal Janů.

Mezi posledními úseky dokončenými na páteřní cyklostezce byla letos v květnu otevřená trasa mezi Doubským a Dvorským mostem v Karlových Varech. Dlouhá je kolem dvou kilometrů a náklady na stavbu činily necelých 13 milionů korun. Investorem bylo město Karlovy Vary, které zaplatilo 10 procent nákladů. V rámci Integrovaného plánu rozvoje města představovala dotace 85 procent takzvaných způsobilých nákladů a pět procent nákladů pokryl příspěvek ze státního rozpočtu.

Páteřní cyklostezka Ohře je v současnosti dlouhá kolem 110 kilometrů. Je vedena podél řeky Ohře od hranice s Německem na Chebsku až po Karlovy Vary.

Kromě hlavní trasy se počítá i s budováním vedlejších. Na projekty a dokumentaci týkající se budování a údržby cyklistických stezek a tras v regionu poskytne letos Karlovarský kraj více než tři miliony korun.

Díky tomu by mohla vzniknout například nová cyklostezka směřující z Chebska do Německa, konkrétně z Plesné do Bad Brambachu, a v budoucnu také atraktivní trasa podél řeky Střely.

Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji je vyhlašován pravidelně každý rok. Celkový objem finančních prostředků je 3,8 milionu korun, z toho 1,8 milionu korun kraj vyčlenil na investiční akce a částku dva miliony korun na neinvestiční aktivity.