Pátého července slavíme den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Pro mnohé z nás představuje pouze jeden ze čtrnácti státních svátků a den volna.

Nejlepší je, že po něm následuje další pracovní volno Den upálení mistra Jana Husa. A navíc letos připadají na čtvrtek a pátek! A to je hned čtyřdenní víkend.

Dokážeme si ale vybavit, proč je tento den pro nás, pro Čechy, tak důležitý?

Klíčový rok 863

Sice jsme se v hodinách dějepisu biflovali významná data, ale příchod učitelů víry a nositelů vzdělání, jež pomohli Slovanům kulturně vyrůst, se nám na rozdíl od památných osmiček naší historie vybavuje podstatně hůře.

Letošní výročí spojená s věrozvěsty• 1205 let od narození sv. Metoděje v roce 813
• 1155 let od příchodu cyrilometodějské mise v roce 863

Jára Cimrman by řekl, že měli přijít o pět let později. Rok 868 by totiž zapadl do naší historie lépe a i žáci by snad měli lepší známky. I tak Cyril (rozený Konstantin, jméno Cyril přijal v roce 868 v Římě po vstupu do kláštera) a Metoděj při své misi na Velkou Moravu v roce 863 přinesli ze Soluně Slovanům písmo, díky němuž položili základy našeho písemnictví a kultury. Letos je to také 1150 let od chvíle, kdy představili překlad Bible a liturgických knih do staroslověnštiny.

Tehdejšímu papeži Hadriánovi II. se jejich práce líbila a povýšil staroslověnštinu na čtvrtý jazyk, v němž se směla slavit bohoslužba katolické církve. Do té doby to bylo možné jen v hebrejštině, řečtině a latině. Žádný z národů Evropy neměl takovou výsadu. Dějepravci vzpomínají na Národní obrození, ale našemu jazyku a prosperitě prospěli soluňští bratři neméně.

Následující týden se tak ponese v duchu oslav velkolepé události. Chystají se nejen poutě připomínající duchovní a kulturní odkaz svatých Cyrila a Metoděje, ale nouze nebude ani o čistě světskou zábavu.

Duchovní a kulturní centurm

K významným mocenským a duchovním střediskům Velkomoravské říše tehdy patřilo slovanské hradiště Mikulčice. Areál s pozůstatky až dvanácti kostelů a knížecího paláce je chráněn jako národní kulturní památka a od roku 1963 je zde Památník Velké Moravy. Není to jen místo počátku naší státnosti, ale právě zde, podle předpokladů badatelů, snad i slovanští věrozvěstové působili.

Ve slovanském hradišti na Podluží se i letos 5. července pořádá tradiční cyrilometodějská pouť, kterou spolupořádají obce Mikulčice a Šardice, a je připomínkou jedinečného odkazu působení Cyrila a Metoděje na Moravě.

„Třetí a zároveň největší mikulčický kostel, tzv. bazilika, svou jedinečností předznamenává, že právě zde mohlo být sídlo Metoděje, arcibiskupa moravského. Jde o místo spojené s životem a působením svatých bratří,” vyzdvihuje duchovní sílu pamětního místa PhDr. František Synek, vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích.

Pouť na Akropoli hradiště u cyrilometodějského kříže začíná v 15.30 hodin modlitební částí. Koncelebrovaná mše svatá za účasti delegace biskupů a asi 1,5 tisíce poutníků začíná v 16.30 hodin.

Výšlap na Radhošť

První pouť na Radhošti se konala již v roce 1862. Oslava sice připadla na třináctého srpna, ale byla již tematicky spojena s připomínkou blížícího se tisíciletého výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. Zúčastnilo se jí tehdy zhruba patnáct tisíc lidí ze všech koutů Moravy. Událost se také pojila s počátky národního obrození, které vedlo ke vzniku samostatného československého státu.

„Během slovanské poutě 5. července 1931 bylo odhaleno bronzové sousoší věrozvěstů před kaplí na Radhošti a socha pohanského boha Radegasta na hřebeni Radhoště. Obě díla vznikla pod rukou frenštátského rodáka Albína Poláška,” potvrzuje bohatou historii konání oslav Karolina Ďatková z Turistického informačního centra Frenštát pod Radhoštěm.

I letos proběhnou oslavy pátého července. V kapli na Radhošti jsou bohoslužby v 9.30, 11.00 a ve 14.00 hodin. Z Pusteven na Radhošť jde procesí na bohoslužbu v 11.00 hodin. Čtyřkilometrová trasa po hřebeni není náročná a zvládnou ji v pohodě i děti.

Po oba dva sváteční dny probíhá u kaple jarmark, kde si můžete koupit tradiční pokrmy i výrobky místních umělců. Pouť se dnes zabydlela v kalendářích tisíců poutníků, věřících i běžných turistů.

Kořeny písemnictví na Velehradě

Oslavy chystá také římskokatolická farnost a poutní místo Velehrad s nádhernou barokní bazilikou, jež byla v roce 2008 prohlášena za národní kulturní památku.

„Na Velehradě přicházíme ke kořenům našeho písemnictví, naší kultury ale i naší státnosti, protože podle tradice sv. Metoděj na Velehradě pokřtil knížete Bořivoje a jeho manželku sv. Ludmilu, babičku sv. Václava. Přes tyto osoby je cyrilometodějská víra přenesena do Čech a vložena do počátku rozvoje naší vlasti,” vyzdvihuje význam místa velehradský farář P. Petr Přádka SJ.

Letos u příležitosti výročí 100 let republiky bude přivezena a uctěna lebka sv. Ludmily. Bude to jedinečná událost.

Cyril a Metoděj jsou nejlepšími vzory, které by měli objevovat a a následovat nejen současní žáci a studenti historie. „Vždy mě zamrzí, když vidím, když je ve společnosti vzorem někdo, kdo si to nezaslouží, a když se naopak neprávem opomíjejí ti, kteří mají hodně co říci. Je třeba ještě víc vynést na světlo zářný příklad soluňských bratří a jejich ryzí snahy a úmysly ve prospěch našeho národa,” zdůrazňuje odkaz věrozvěstů Marek Dunda, český katolický kněz a lidový misionář. 

Amožná vlastně ani Cimrmanovi nevadilo, že přišli dříve.

Kam vyrazit?5. července
Ráječek u Zábřehu - slavnost začíná v 11:00 hodin mší svatou a pokračuje v hasičském areálu posezením a zábavou pro děti i dospělé

5. července
Zřícenina hradu Brníčko - Středověké odpoledne 2018 zaměřené na středověk za účasti dobových řemeslníků, šermířů a středověké hudby.

5. července
Cyrilometodějská pouť na Hlavaté, bohoslužba před kaplí startuje v 10:30

5. - 6. července
Bezděkovský levandulový festival - bohatý farmářský trh, prodej levandulových produktů i nezbytného občerstvení.

20. - 25. srpna
Z Vranova nad Dyjí na Velehrad se pořádá již 18. pěší pouť, jež vzdává hold Cyrilu a Metoději.