Řízení o umístění čtyřkilometrové stavby do krajiny se protáhlo mimo jiné proto, že úředníci nevěděli, zda a do jaké míry mají do rozhodování zapojit i rakouskou veřejnost. Ministerstvo životního prostředí nakonec rozhodlo o zapojení Rakušanů, ti však o účast v územním řízení neprojevili zájem.

Na rakouské straně se na českou dálnici D3 napojí rychlostní silnice S10.

Dovedení dálnice k hranicím završí budování D3 v jižních Čechách. Zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek se má stavět v letech 2023 až 2025, otevřen má být společně s navazujícím úsekem Kaplice-nádraží – Nažidla. Ten se má rovněž začít stavět příští rok.

Zdroj: Vizualizace ŘSD ČR

Součástí příhraniční stavby budou čtyři mosty a mimoúrovňová křižovatka Dolní Dvořiště, která přes dálnici převede silnici II/163 Dolní Dvořiště – Vyšší Brod. Z dnešního mezinárodního tahu I/3 se stane silnice druhé třídy.

Na rakouské straně se na českou dálnici D3 napojí rychlostní silnice S10, která byla v roce 2015 dovedena od jihu k Freistadtu. Potřebnost posledních zhruba 15 kilometrů k hranici Rakušané nedávno přezkoumávali a opětovně dali dálnici zelenou. Prioritou je pro ně sedmikilometrový úsek Freistadt sever – Rainbach sever, který se má stavět v letech 2023 až 2027. Jeho součástí bude i kilometrový tunel.