Je nezvyklé vidět šest dálničních pruhů neoddělených, chybí i keře. Je to takový zvláštně nejistý pocit," uvedl Pavel Kleinhampl.

Středová svodidla totiž v úseku chybí a opravdu mizí i keře.

„Na zmíněném úseku se teď činí pracovníci firmy Strabag. Jako finální součást završující rekonstrukci dálnice, která se v našem regionu uskutečnila, mění ještě středová svodidla za novější typ. Pokud jde o keře ve středovém pásu, ty už se obměňovat nebudou," informoval vedoucí SSÚD Svojkovice Václav Černý.

Dodal, že zvláštní režim na dálnici je zatím povolený na jedenáct dnů, konkrétně od 15. do 25. řijna odpoledne.