Patokryje jsou poprvé písemně zmíněny ve 14. století. Původní gotické opevnění vzniklo na návrší nad říčkou Srpina. V areálu s hospodářskými staveními se po různých úpravách vystřídala řada vlastníků. I když areál v 17. století málem zanikl, jeho zemědělský účel se udržel i v další éře.

Po roce 1945 využíval staré objekty komunistický státní statek, což se negativně podepsalo na stavu nemovitostí. Po roce 1990 se v areálu uchytil chov koní a budova bývalé tvrze začala sloužit jako obytný prostor. Nyní je komplex budov soukromý.

Současný majitel historické usedlosti architekt Vasil Pješčák se snaží objekty dále opravovat a zachovat pro další generace. „Čeká nás ještě hodně práce,“ řekl Deníku.

Areál tvrze je kulturní památkou od roku 1958 stejně jako zahrada, zeď a schodiště. „Tvrz je hodnotný kulturně historický objekt, dokládající vývoj drobných venkovských panských sídel. Není vyloučeno, že budova obsahuje pozdně středověké relikty zdiva,“ píše se v katalogu Národního památkového ústavu.

Téměř bez památek 

Víska Patokryje, jejíž domy v minulosti ničily vichřice, je s výjimkou tvrze téměř bez památek. Přesto se v obci ještě jedna hodně stará najde. Je to smírčí kříž, symbol pokání za zločin, z 18. století. Cenná kamenosochařská práce z pískovce je vklíněna do plotu novodobého domu u hlavní silnice. Na kříži je vyrytý obrazec a existují dva názory, co znázorňuje. Podle některých pramenů se jedná o lidskou postavu se zdviženýma rukama, podle jiných jde o kalich s hostií.

Kdysi byly v Patokryjích i barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, kostel a fara. Nic z toho se však nedochovalo. Kostel byl v roce 1860 zbourán. Zchátralou kapli poškodil v roce 1956 silný vítr a po zamítnutí oprav její zbytky posloužily jako stavební materiál pro jiné domy.

Zajímavý je i název obec, která se díky němu dostala do českého seriálu „Divnopis: Proč se to tak jmenuje?“. Slovo Patokryje údajně vzniklo podle obyvatel obranné tvrze, kteří si kdysi ukrývali paty, zřejmě kvůli obavám z přepadení. Existuje názor, že to může souviset s husity, kteří v regionu plenili města.