„Tento větrný mlýn má nejmodernější dochované mlecí vybavení německého typu u nás, druhý takový v celé České republice nenajdete,“ zdůrazňuje Eva Ševčíková, ředitelka Kulturního centra Bílovec. Památka je v současné době volně přístupná a zájemci o prohlídku si mohou klíče zapůjčit kdykoli od pana Vilímce, jehož dům se nachází v blízkosti mlýna.

„Od poloviny června však vdechnou této památce život již zmíněné netradiční kostýmované komentované prohlídky, jejichž prostřednictvím návštěvníci získají mnoho zajímavých informací,“ pokračuje mluvčí bílovecké radnice Lenka Hatlapatková. Všichni příchozí mohou ochutnat chleba z místního ekologického zemědělství, vyfotit se s maskotem mlýna skřítkem Picmochem Jeronýmem z rodů mlynářů či si vyzkoušet mletí mouky ze zrna na ručním rotačním mlýnku. Mlynář povede prohlídku každou první a třetí sobotu v měsíci.

Modernizované vybavení mlýna

„Oblasti kolem Moravské brány a rovněž svahy Oderských vrchů, tedy území, kde Bílovec leží, poskytovaly vhodné podmínky pro energetické využití větrů. Bezvětrných dnů je zde pouze 25 až 33 procent v roce. Nástup parních strojů a budování strojních mlýnů v tomtéž století však znamenaly postupný konec nejenom větrných, ale i vodních mlýnů. Některé podlehly požárům, jiné byly rozebrány, ty nevyužívané chátraly a poslední vzaly za své v průběhu bojů na konci druhé světové války,“ pokračuje ředitelka.

„Jeho poslední majitel, mlynář Alois Schurek, mezi dvěma světovými válkami strojní vybavení mlýna významně modernizoval. Mlýn podle dochovaných záznamů mlel ještě v roce 1942. A i když mlecí zařízení již není provozuschopné, jsme přesto rádi, že můžeme návštěvníky prostřednictvím komentovaných prohlídek nejen seznámit s historii mlýna, ale i s tím, jakým způsobem se používal a nastínit jim, jaký byl životní úděl mlynářů, nebo jaké zvyky se s mlynářstvím pojily,“ odůvodňuje zachovalý stav vybavení Eva Ševčíková a dodává, že v polovině 19. století bylo na Bílovecku téměř 70 těchto „větřáků“.

Kousek dochované historie

Větrný mlýn v Nových Dvorech je na svém stanovišti údajně od roku 1910, kdy sem byl převezen z blízkého Leskovce. V roce 1965 prošel svou první renovací, druhá zásadní oprava následovala v letech 2000 a 2001. V loňském roce však byl mlýn kvůli špatné statice nějakou dobu uzavřen.

„V posledních letech se město Bílovec snaží investovat do údržby a oprav pravidelně, aby se co nejvíce zachovala původní podoba mlýna. I díky tomu se podařilo letos opět tuto unikátní památku otevřít turistům. Jsme opravdu moc rádi, že se můžeme s širokou veřejností podělit o kousek dochované historie,“ doplňuje Renata Mikolašová, starostka města Bílovce.

Vzhledem k malému prostoru mlýna (kapacita max. 15 osob), je nutná předchozí rezervace a úhrada vstupného v turistickém informačním centru (T: 556 412 266, E: icko@kcbilovec.cz).

Cena komentované prohlídky, které budou probíhat až do 21. září, je 60 Kč pro dospělé, 30 Kč pro seniory, děti od 6 do 15 let a studenty.

Jak se k mlýnu dostat? 
K větrnému mlýnu se dostanete autem po cestě z Bílovce směrem na Bravinné. Auto můžete nechat u kaple sv. Martina na Nových Dvorech mezi Bravinným a Lukavcem. Od kaple ujdete asi 750 metrů přímo k mlýnu. U kapličky je i autobusová zastávka Bílovec, Nové Dvory, kaple.