V rámci Evropské unie platí výměna informací z národních registrů vozidel Eucaris, kde jednotlivé státy sdílí informace o vybraných dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Co to znamená v praxi? Když se řidič vozidla s českou SPZ dopustí v zahraničí dopravního přestupku nebo deliktu a je zachycen kamerou, tamní správní orgán může vyžádat na české straně informace o provozovateli vozidla.

Z nedávné ankety Deníku vyplývá, že klasickou mapu při výletech nepoužívá téměř 55 % Čechů a raději vyrazí podle navigace v mobilním telefonu.
Hodí se na výlet do města i do přírody. Naučte se pracovat s mapou a kompasem

Na základě takto zjištěných informací pak zpravidla vyzve provozovatele vozidla k nahlášení řidiče, který vozidlo v době spáchání přestupku řídil a v některých případech mu v rámci anonymního řízení místo tohoto kroku umožní zvolit si úhradu částky, která je vždy nižší, než by byla následně uložená pokuta. Obdobná situace platí i v případě, že řídíte vozidlo zapůjčené v půjčovně, rozdíl je jen v tom, že údaje o řidiči sděluje správnímu orgánu přímo pronajímatel vozidla.

Technický stav vozidla

V zahraničí platí, že cizinec musí zaplatit kauci na předpokládanou pokutu týkající se předmětného přestupku. Zpravidla se platí v hotovosti. Jinak může být vozidlo zadržováno až do zaplacení částky požadované jako jistiny. Pozor také na nevyhovující technický stav vozidla, můžete přijít i o technický průkaz či registrační značku.

Pokud je řidič o dopravním přestupku informován dopisem, pak obecně platí, že by neměl zaplacení pokuty ignorovat.

Krkonoše jsou v těchto dnech plné turistů. Krkonošský národní park patří mezi nejvytíženější národní parky v Evropě a jeho návštěvnost stále roste.
Vstupné do Krkonoš? Se zavedením poplatku souhlasí tři pětiny českých turistů

Podle evropské směrnice (2015/413 – která ale takto řeší jen omezený katalog přestupků jako Podle Podle evropské směrnice by měl být dopis v úředním jazyku země registrace vozidla, ale zpravidla je přestupek jasně specifikován (datum a čas, fotografie z kamerového systému, vyměřená pokuta) a proto stylistická stránka dopisu není dostatečně silným argumentem pro úspěšnou obhajobu. V některých případech rovněž hrozí udělení trestných bodů.

Odvolání proti pokutě?

„Je třeba rozlišit, zda se jedná o přestupek, jehož spáchání bylo na místě zjištěno a zahájeno správní řízení, či následně z informačního kamerového systému detekována SPZ vozidla. Procesní možnosti, jak se bránit jsou z hlediska právních úprav různé a v jednotlivých státech se velmi liší. Proto je vhodné se obrátit na právníka, který posoudí, jaký vhodný procesní postup v daném případě zvolit,“ uvádí Tomáš Smolík z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

Řidiči se totiž mnohdy rozhodnou na upozornění nereagovat a české úřady pokutu nevymáhají, ale to se může změnit. Případně mohou v budoucnu cizí správní orgány k vymožení použít inkasních agentur nebo advokátních kanceláří. Daný stát také může v budoucnu na nezaplacenou pokutu při běžné silniční kontrole přijít.

Ilustrační foto
Stát chce utratit miliardy za reklamu na dovolenou v Česku. Nejvíc spolknou TV

„Může se stát, že řidič obdrží výzvu k zaplacení pokuty, i když je v tom nevinně. Setkali jsme se i s případy, kdy z kamerového systému byla chybně vyhodnocena SPZ vozidla a řízení tedy bylo proti provozovateli zahájeno neoprávněně. Pokud ale provozovatel nebude reagovat, může se původně uložená pokuta několikanásobně navýšit a on ztratí možnost se v zákonem stanovené lhůtě bránit,“ doplňuje Smolík.

Lze přestupek promlčet?

Pokuta za dopravní přestupek může přijít i za několik měsíců. Ani ohledně promlčení neplatí jednotná pravidla, a pokud je řidiči doručena výzva k úhradě pokuty za promlčený přestupek, je vhodné daný správní orgán kontaktovat a vyžádat si potvrzení o promlčení (například v Itálii).

V každé zemi jiná pravidla

Itálie, Francie a Nizozemí patří mezi země s přísnějšími tresty za překročení rychlosti, kdy dochází k vymáhání pokut i za jednotky kilometr za hodinu. Tyto země dohání Německo, kde byla letos přijata novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (StVO), která pokuty zvyšuje.

Ve Slovinsku je potřeba věnovat pozornost zpoplatněným cestám a mít vždy zakoupenou dálniční známku – tzv. vinjetu, jinak hrozí pokuta 300–800 €. Při překročení rychlosti v obci o 10 km/hod a mimo obec o 20 km/hod pak můžete čekat pokutu 44 €. V případě vyšší částky může dojít i k dočasnému zadržení řidiče.

Roháče jsou jeden z geomorfologických okrsků Západních Tater na Slovensku a částečně i v Polsku.
Nejstrmější výstupy v Česku a na Slovensku: místa, kde je kvalitní obuv nutná

V Rakousku se mohou vést blokové, anonymní a správní řízení, kde jsou významné rozdíly s ohledem na výši postihu. Anonymní řízení se využívá při určitých druzích přestupků bez určení konkrétního řidiče (např. překročení rychlosti zaznamenané radarem apod.), a pokuta jde za majitelem vozidla. Správní řízení se týká řidičů, kteří nezaplatili pokutu uloženou v blokovém nebo anonymním řízení, nebo se dopustili závažného přestupku. Pozor také na elektronické informační tabule u dálnic.

Chorvatsko přijalo v roce 2019 zákon o bezpečnosti silničního provozu, který znamená pro řidiče vyšší postihy. Za méně závažné přestupky se zvýšila pokuta z 500 na 1000 kun (jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů, přeprava dětí bez sedačky, nedání znamení o změně směru jízdy, apod.). Novela zvyšuje také postihy v případě alkoholu za volantem například za 0,5 až 1 promile hrozí 3 000 až 5 000 kun, 3 trestné body, a odebrání řidičského oprávnění na 3 měsíce.

V této oblíbené destinaci mohou být pokuty ve výši 80 tisíc korun uloženy za nezastavení na červenou, odmítnutí testu na alkohol, či řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění.

Ilustrační foto.
Krajská hygiena vyhlásila nová opatření. Jsou mírnější, platí od pátku