Ze svých prostředků vydá město téměř milion korun, což je zhruba 15 procent z celkového rozpočtu připadající na sanační práce.

Objekt, jenž má celkem čtyři věže, tak bude procházet celkovou revitalizací. První věž, která byla opravena, je takzvaná Karlovarská, a práce na ní byly dokončeny v roce 2012. Tato věž momentálně slouží návštěvníkům hradu jako vyhlídka. V letošním roce probíhají dokončovací práce na Jižní věži.

„Zbylé dvě věže chceme také zachránit. Jde především o zabezpečení proti devastaci přírodními vlivy a doplnění původního zdiva, " řekl starosta Miroslav Egert.

Prvotní opravy ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR započaly už před osmi lety. Hrad, který byl založen v 15. století, je velkou kulturní památkou Bochova. Proto se město snaží o jeho revitalizaci a zpřístupnění turistům. Nejen pro ně, ale také pro občany Bochova by tak mohlo vzniknout nové kulturní centrum pro pořádání akcí v unikátním prostředí.

„Smyslem oprav je vrátit hradu alespoň částečně jeho původní podobu," podotkl starosta. Součástí revitalizace bude obnova příkopu, vyčištění studny, přidání informačních tabulí, instalace expozice v Karlovarské věži či v další etapě vybudování asfaltové přístupové komunikace.

Vyhlášení výběrového řízení na opravu zříceniny proběhlo včera. Důležitou podmínkou tohoto tendru bude zajištění odborného dohledu a archeologického prozkoumání.

Návštěvníci hradu se tak mohou těšit na částečně opravený hrad již ke konci tohoto roku, zbývající opravy by měly být dokončeny koncem července roku 2015.

Štěpánka Becková