Nejdůležitější chrámový komplex antické Kerkyry leží na plochém návrší Odhos Análipsis. Objeveny zde byly zbytky obrovského chrámu. S největší pravděpodobností se jedná o hlavní chrám města – Héra Akraia. Jeho vznik je datován do období okolo roku 600 př. n. l. Nedaleko chrámu byla odkryta část svatyně věnované Apolónovi.

Jedním z dalších pomníků dávné minulosti je Menékratova hrobka, asi dva metry vysoká kruhová stavba o průměru zhruba pět metrů. Byla vystavěna mezi lety 600 až 540 před naším letopočtem mladému muži z Kerkyry, Menékratovi, který zahynul mimo svou vlast. Jednalo se tedy o jakýsi pomník bez tělesných ostatků. Za zmínku stojí i ruiny římských lázní či Artemidina chrámu. Pokud se vydáte po silničce lemující území bývalého Artemidina chrámu směrem na západ, narazíte po dvou stech metrech na poslední zbytky kdysi impozantní městské zdi: šest metrů vysoké zbytky bývalé brány s asi patnáctimetrovou zdí.

Město dvou pevností

O poznání zachovalejší je pozdější architektura. Na území města se nacházejí dvě velké pevnosti, které svou nynější podobu získaly v 16., respektive 18. století. Před Starou pevností se nachází hlavní náměstí Esplanáda. Toto centrum dnešního života města vzniklo v první polovině 16. století z popudu Benátčanů. Celá Esplanáda tvoří jakousi zelenou oázu města, kterou k odpočinku využívají obyvatelé i návštěvníci. Náměstí obklopují památky z období benátského, francouzského i anglického. Najdete tu třeba honosný palác sv. Jiří a Michaela, v němž je umístěno Muzeum asijského umění.

Nová pevnost, postavená ve druhé polovině 16. století, je největší vojenskou stavbou Benátska mimo území republiky. Svou mohutnost překvapí i dnešní návštěvníky. Uvnitř pevnosti bohužel není umístěna žádná expozice, a tak se návštěva omezuje na „pouhou" prohlídku skalních chodeb a místností v její horní části. Neopomenutelný je také výhled na město a velkou část ostrova. Za prohlídku stojí také dobře zachovalá brána u Starého přístavu, na níž je stejně jako na některých místech obvodové zdi zachován znak Benátské republiky – lev svatého Marka.

Kerkyra je plná kostelů

Kerkyra je doslova protkána množstvím nejrůznějších kostelů a chrámů. Nejznámější kostel na Korfu byl postaven roku 1550 patronu ostrova – svatému Spyridonovi. Vysoká zvonice byla vystavěna podle benátského vzoru v roce 1595. Relikvie svatého jsou uchovávány v boční kapli ve dvojitém sarkofágu. V celém kostele jsou rozmístěny dary věřících (zlaté a stříbrné svícny, kadidla, ikony apod.) za vyslyšení proseb ke svatému.

U hlavního vchodu kostela Iásona a Sosípatra jsou umístěny dvě desky z 11. století připomínající vznik kostela a také skutečnost, že předtím stála na tomto místě raně křesťanská stavba zasvěcená svatému Andreu. Přibližně ve 14. století byl u kostela založen klášter, později přibyla také benátská zvonice a barokní výzdoba. Za návštěvu stojí i katolický kostel San Giacomo. Ten byl založen roku 1632, ale padl za oběť německému bombardování. Jeho obnova se přesně řídila původní benátskou stavbou.

V Kerkyře ale vedle sakrálních staveb tu ale můžete vidět i Iónský parlament z 19. století, klasicistický zámeček Mon Repós, či bývalou benátské divadlo, ve které od roku 1903 sídlí městská radnice.

Další informace najdete zde.