Studenti
Mezi nejvýraznější výjimky patří žáci a studenti mateřských, základních, středních a vysokých škol. Výjimka se vztahuje i na jednu osobu, která je bude doprovázet. Podle opatření Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky se ale při vstupu budou muset prokázat například potvrzením o studiu, pozvánkou na přijímací nebo závěrečné zkoušky, zápisem do školy, v případě osoby, která je doprovází, pak i jejím čestným prohlášením. Týká se to jak Čechů studujících na Slovensku, tak Slováků studujících v Česku.

Péče o blízkého člena rodiny
Lidé, kteří bydlí v České republice, ale na Slovensku pečují o nemocného či nemohoucího člena rodiny, nebo naopak ti, jež žijí u našich východních sousedů, ale pečují o blízkého člověka v Česku, například nemocné staré rodiče, také patří mezi výjimky z karantény. Musejí se ale prokázat potvrzením o nutné péči od ošetřujícího lékaře nemocného příbuzného a čestným prohlášením o rodinném vztahu. To vše musí být přeložené do slovenštiny. Test není nutný.

Kontrola na česko-slovenských hranicích.
Komplikace kvůli koronaviru: Na uzavření Slovenska doplatí lidé u hranic

Přeshraniční pracovníci
Karanténa a test se netýká ani přeshraničních pracovníků, takzvaných pendlerů, kteří bydlí do třiceti kilometrů od státní hranice. Musejí ale mít od zaměstnavatele (nebo zadavatele práce pro řemeslníky-živnostníky) potvrzení o výkonu práce. Výjimka se vztahuje i na jednoho člena jejich domácnosti, pokud překračuje hranice v jejich doprovodu.

Rodiče neplnoletého dítěte žijícího za hranicemi
Pokud má někdo na Slovensku (nebo v České republice pro Slováky) dítě, které žije trvale u druhého rodiče a které navštěvuje nebo si musí přebrat v rámci střídavé péče, postačí, když se prokáže právoplatným rozhodnutím soudu nebo rodičovskou dohodou. Zároveň o tom informuje Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí slovenského ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny. Pak mu nehrozí ani karanténa, ani nemusí mít test.

Vědečtí a zdravotničtí pracovníci
Výjimku z karantény mají také občané Slovenska, jež mají v Česku úvazek v oblasti zdravotnictví a pečovatelské péče či vědeckovýzkumní zaměstnanci, pedagogové a sezonní pracovníci v zemědělství a potravinářství, a to i když bydlí dále než třicet kilometrů od hranic. Musejí ale mít potvrzení od zaměstnavatele.

Kontrola na hranicích se Slovenskem
Na Slovensko po zpřísnění pravidel: Pendleři budou potřebovat potvrzení od firmy

Umělci
Výjimku z karantény mají i umělci, kteří se podílejí na rozhlasové, divadelní, televizní anebo jiné umělecké produkce a musejí kvůli tomu přejet přes hranice. Musejí ale být schopni se prokázat potvrzením o této skutečnosti. Jeho podobu opatření neupřesňuje.

Zemědělci
Pokud obhospodařují slovenští zemědělci pozemky v ČR do deseti kilometrů od hranice a naopak čeští rolníci pozemky na Slovensku do téže vzdálenosti, postačí jim, když se prokáží vlastnickým listem nebo smlouvou o pronájmu.

Řidiči, zdravotníci a další
Výjimku z karantény ale mají například i řidiči nákladních vozů, autobusové dopravy, strojvůdci, průvodčí, členové vlakových čet či osádky letadel, kteří k našim východním sousedům musejí kvůli výkonu své práce. Musejí ale mít potvrzení od zaměstnavatele ve slovenštině nebo osvědčení pro pracovníky v mezinárodní dopravě. Výjimku z testu a karantény pak mají osádky sanitek, jež transportují přes hranice pacienta či orgány na transplantaci, zaměstnanci pohřebních služeb kvůli přepravě zesnulého, zaměstnanci prvků kritické infrastruktury v oblasti energetiky a průmyslu, diplomaté či ti, kteří se přes Slovensko jen přepravují do jiného státu. Posledně jmenovaní ale nesmějí učinit jinou zastávku než pro načerpání pohonných hmot a musejí to stihnout během osmi hodin.

Naopak turisté se při cestě na Slovensko mají povinnost předložit negativní test na koronavirus starý nejvýše 72 hodin, nebo musí podstoupit pětidenní karanténu a následně podstoupit test.

Pozor, na Slovensku musíte mít ve veřejné dopravě i ve vnitřních veřejných prostorech roušky.

Podrobné informace

Celý seznam opatření Úřadu veřejného zdravotnictví SR naleznete ZDE