Film jako inspirace

Propagace regionů přes film není podle Nely Cajthamlové jednoduchý proces, ale některé výzkumy ukázaly, že zhlédnutí filmu inspirovalo k navštívení některých regionů skoro čtvrtinu oslovených.

Během posledního roku se pět regionů rozhodlo, že budou podporovat vznik filmů v jejich oblastech. Jsou mezi nimi i východní Čechy.

Evropské fondy

Na konferenci zavítal i generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška či hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Ten se ohlédl za dosavadní snahou Pardubického kraje o podporu cestovního ruchu a zmínil nový systém rozvoje turistických center. „Nevím, jak bychom se v této oblasti obešli bez evropských fondů," podotkl hejtman.

Jednotlivá témata konference představili čeští i zahraniční přednášející.

Fórum cestovního ruchu mělo být zrcadlem setkání zaměřujících se na problematiku cestovního ruchu v jednotlivých regionech.

(kfr)